English

Ing. Pavel Čupela – seznam publikací

2015

 1. ČUPELA, P., OT - SOFT, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů, Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015

2014

 1. ČUPELA, P., ZÁSOBNÍ A HYDROENERGETICKÝ NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-87-9, Bratislava, 2014
 2. ČUPELA, P., ZHNVS-ZÁSOBNÍ A HYDROENERGETICKÝ NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014

2013

 1. ČUPELA, P., HydroNVS: HYDROENERGETICKÝ NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-85-5, Bratislava, 2013
 2. ČUPELA, P., HYDROENERGETICKÝ NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY – SIMULAČNÍ MODEL, příspěvek na konferenci Sborník konference voda a krajina, ISBN 978-80-01-05318-8, Praha, 2013
 3. ČUPELA, P., Hydroenergetické využití vodohospodářské soustavy nádrží – rozšírení softwarové aplikace, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Banská Bystrica, 2013
 4. ČUPELA, P., HYDROENERGETICKÝ NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, 2013

2012

 1. ČUPELA, P., HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY NÁDRŽÍ – ROZŠÍŘENÍ SOFTWAROVÉ APLIKACE, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-81-7, Bratislava, 2012
 2. MENŠÍK, P.; ČUPELA, P., OptSoftVS: Optimalizační model vodohospodářské soustavy, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Bratislava, 2012
 3. ČUPELA, P., SIMULAČNÍ MODEL URČENÝ PRO HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ SOUSTAVY NÁDRŽÍ – ROZŠÍŘENÍ SOFTWAROVÉ APLIKACE, příspěvek na konferenci Sborník konference voda a krajina, ISBN 978-80-01-05107-8, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2012
 4. MENŠÍK, P.; ČUPELA, P., OPTIMALIZAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. MENŠÍK, P.; ČUPELA, P., OptSoftVS: OPTIMALIZAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-76-3, Bratislava, 2011
 2. MENŠÍK, P.; ČUPELA, P., STANOVENÍ VELIKOSTI ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE SPOLUPRACUJÍCÍ VE VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVĚ PŘI UVAŽOVÁNÍ NEJISTOT ČLENŮ VSTUPNÍCH PRŮTOKOVÝCH ŘAD, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný