English

Ing. Tomáš Klubal – seznam publikací

2017

 1. OSTRÝ, M.; BANTOVÁ, S.; KLUBAL, T.; PŘIKRYL, R., Zkušenosti s využitím akumulace tepla při změnách skupenství, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činých ve výstavbě, Praha, 2017

2016

 1. OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P., Advanced radiant heating and cooling system with microencapsulated phase change materials, příspěvek na konferenci CESB16 - Central europe towards sustainable buildings 2016, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada Publishing, a.s., Praha, Česká republika, 2016
 2. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; KLUBAL, T., Thermally activated structures using latent heat storage technique, příspěvek na konferenci 11th IIR Conference on Phase Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning, ISBN 978-2-36215-015-9, INT INST REFRIGERATION, 177 BLVD MALESHERBES, F-75017 PARIS, FRANCE, Karlsruhe, Německo, 2016

2015

 1. OSTRÝ, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; KLUBAL, T.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P., Microencapsulated phase change materials for latent heat storage: thermal characteristics and building application, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, INST ZA KOVINSKE MATERIALE I IN TEHNOLOGIE, LEPI POT 11, LJUBJANA, 10000, SLOVENIA, Ljubjana, 2015

2014

 1. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Vliv sálavého chlazení a vytápění s PCMs na vnitřní mikroklima a spotřebu energie, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2014
 2. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Použití tepelně aktivovaných panelů se sádrovou omítkou s PCMs, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2014
 3. KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Integration of phase change materials in building structures, článek v AD Alta, ISSN 1804-7890, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014

2013

 1. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P., MICROENCAPSULATED PHASE CHANGE MATERIALS FOR LATENT HEAT STORAGE: THERMAL CHARACTERISTICS AND BUILDING APPLICATION, , Institut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, Portorož, 2013
 2. KLUBAL, T., POROVNÁNÍ VLIVU PASIVNÍHO CHLAZENÍ A KLIMATIZACE NA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci STRUCTURA 2o13, III. ročník mezinárodní stavební konference, konané v rámci projektu „Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava“, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2013
 3. OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L., Heat transfer in thermally activated gypsum plaster with low grade heat source, , Tokyo University of Science, Yamaguchi, 2013
 4. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Application of Phase change materials to maintain operative temperature in the framework of legislative requirements in the summer period, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Scientifical Conference, enviBUILD – Buildings and Environment 2013, ISBN 978-80-227-4070-8, STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2013
 5. OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BRZOŇ, R., Challenges in the latent heat storage technology for building applications, , ISBN 978-80-247-5015-6, Grada Publishing, Praha, 2013
 6. OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P., Contribution of microencapsulated Phase Change Materials to effective operation of chilled structures, , Trinity College Dublin, Dublin, 2013
 7. KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., INTEGRATION OF PHASE CHANGE MATERIALS IN BUILDING STRUCTURES, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 8. KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Passive cooling of buildings by using phase change materials, , OO Energiesparverband, Wels, 2013
 9. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., SNÍŽENÍ TEPLOTNÍ ZÁTĚŽE INTERIÉRU BUDOV, příspěvek na konferenci Sborník anotací 15. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., PASIVNÍ CHLAZENÍ BUDOV S POUŽITÍM MATERIÁLŮ S FÁZOVOU ZMĚNOU, příspěvek na konferenci Sborník prací ke konferenci 2. ročník mezinárodní stavební konference Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 2. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., Aktivace sádrové omítky s PCMs vodním chladícím okruhem, příspěvek na konferenci Buildings and Environment 2012 proceedings, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 3. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., Vliv tepelně akumulačních modulů na vnitřní mikroklima v testovací místnosti, příspěvek na konferenci Sborník. 36. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Brno 19.-21.9.2012, ISBN 978-80-214-4536-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 4. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T., Experimental assessment of PCMs integrated in light-weight structures, příspěvek na konferenci Refrigeneration science and technology proceedings, ISBN 978-2-913149-91-5, Institut international du froid, Kobe, 2012
 5. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., Regeneration of phase change materials for building applications, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Young Scientist 2012: The 4th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture under auspices of Dean of the FCE, ISBN 978-80-553-0904-0, Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, Košice, 2012
 6. OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L., Comparison of different latent heat storage techniques integrated in building structures, příspěvek na konferenci Proceedings of 12th International Conference on Energy Storage Innostock 2012, ISBN 978-84-938793-3-4, GREA Innovacio Concurrent, University of Lleida, Lleida, Španělsko, 2012
 7. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.; KLUBAL, T., Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 8. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T., Tepelně technické posouzení ISO-nosníků, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2012
 9. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., Experimentální porovnání systémů pasivního chlazení, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M., Sádrová omítka modifikovaná PCM pro pasivní chlazení vnitřního prostředí, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Budovy a prostredie 2011, ISBN 978-80-227-3582-7, Nakladatelstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2011
 2. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; KLUBAL, T., Solar systems with integrated latent heat storage systems, příspěvek na konferenci SOLARIS 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Solar Radiation and Daylighting, ISBN 978-80-214-4306-8, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Building Structures, Brno, 2011
 3. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.; KLUBAL, T., Pasivní chlazení pro snížení tepelné zátěže v letním období, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 16. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2011, ISBN 978-80-970595-4-5, BB Print, s.r.o., Bratislava, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný