English

Ing. Alena Kalužová – seznam publikací

2014

 1. POSPÍŠIL, T.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; ZOUHAR, M.; KALUŽOVÁ, A., Different Options for Foundations of Buildings in Thermal and Financial Context, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans tech publications, 2014
 2. KALUŽOVÁ, A., POROVNÁNÍ PRŮBĚHU TEPLOT A VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT V ATICE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014 Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., POROVNÁNÍ PRŮBĚHU TEPLOT A VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT V PATĚ ZDIVA, příspěvek na konferenci STRUCTURA stavební trendy 2o13, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2013
 2. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A., Impact of Outer Wall Insulation Method at the Reinforced Concrete Strip Footing on the Temperature Factor and Linear Heat Transfer Coefficient, článek v International Journal of Civil and Environmental Engineering, ISSN 1701-8285, Recent Science Publications, Indická republika, 2013
 3. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T., Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Thermal Conductivity, článek v International Journal of Civil and Environmental Engineering, ISSN 1701-8285, Recent Science Publications, Indická republika, 2013
 4. MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KRÁLOVÁ, M.; KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T., Thermal Insulation Composite Material Based on Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Water Absorption, článek v International Journal of Civil and Environmental Engineering, ISSN 1701-8285, RECENT SCIENCE PUBLICATIONS ARCHIVES, Indická republika, 2013
 5. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Direct measurements of thermal conductivity of the composite material and its dependence on the ambient temperature, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-553-1305-4, Herlany, 2013
 6. KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L., Kompozitní materiál pro eliminaci tepelných mostů a jeho tepelně technické vlastnosti, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 7. MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A., Vliv tepelné vodivosti na tepelně technické parametry konstrukčních detailů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 8. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Analysis of environmental impacts on thermal conductivity of insulation block from secondary raw materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 9. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; DOSTÁLOVÁ, D., Solution of thermal bridge under the opening in the cladding by means of support structure for a doors threshold made of thermal insulation composite material support structure for a doors threshold made of thermal insulation Solution of thermal bridge under the opening in the cladding by means of support structure for a doors threshold made of thermal insulation composite material, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., ANALÝZA VLIVU VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA TEPELNOU VODIVOST MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 2. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., VÝROBA IZOLAČNÍHO MATERIÁLU Z DRUHOTNÝCH SUROVIN A JEHO ZMĚNY TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ VLIVEM TEPLOTY, příspěvek na konferenci Mezinárodní stavební konference CzechSTAV 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 3. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, T.; DOSTÁLOVÁ, D., Production of thermal insulation composite material based on polymers, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2012
 4. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Vývoj tepelně izolačního materiálu z druhotných surovin a jeho srovnání s tradičními materiály, příspěvek na konferenci Young Scientist 2012, ISBN 978-80-553-0904-0, 2012
 5. MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KALUŽOVÁ, A.; POSPÍŠIL, T.; DOSTÁLOVÁ, D., Use of Thermal Insulation Composite Material Based on Secondary Raw Materials for Elimination of Thermal Bridge in the Structure of Flat Roof Parapet, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2012
 6. KALUŽOVÁ, A.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Řešení detailu spodní stavby, příspěvek na konferenci Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, ISBN 978-80-553-0798-5, Technická univerzita v Košicích, Košice, 2012
 7. POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; DOSTÁLOVÁ, D., Elimination of thermal bridge by thermal insulation composite material, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 8. PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; DOSTÁLOVÁ, D.; POSPÍŠIL, T., Development of thermal insulation composite material from recycled polymer and recycled glass, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 9. MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; STRUHALA, K., Obecná problematika recyklace ve stavebním průmyslu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 10. KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; STRUHALA, K., Vliv vnějšího prostředí na tepelnou vodivost materiálů, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 11. STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A., Vliv demografického vývoje na obytnou výstavbu, možné využití nebytových prostor pro bydlení, příspěvek na konferenci SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Development of The Insulating Block Made of Secondary Raw Materials and Its Use in Building Structures, příspěvek na konferenci Mezinárodní stavební konference CzechSTAV 2011, ISBN 978-80-904877-5-8, MAGNANIMITAS1, Hradec Králové, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný