English

Ing. Kateřina Komínková – seznam publikací

2014

 1. KOMÍNKOVÁ, K.; PAPRANEC, M.; HLAVSA, P., Hluk vodovodních instalací, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2014, ISBN 978-80-214-4935-0, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2014
 2. KOMÍNKOVÁ, K.; ŠTEFFEK, L.; PAPRANEC, M., Simulation of different acoustic lecture room designs, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014

2013

 1. HLAVSA, P.; KOMÍNKOVÁ, K.; REMEŠ, J.; RAŠOVSKÁ, L., Zastavěná plocha stavby dle stavebního zákona a komplikovanost jejího stanovení, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2013
 2. KOMÍNKOVÁ, K.; HLAVSA, P., OPTIMALIZACE INSTALACE ZDRAVOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ S OHLEDEM NA ELIMINACI RUŠIVÉHO HLUKU, příspěvek na konferenci Sborník konference PROGRESS 2013 - Teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika, ISBN 978-80-248-2972-2, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 3. KOMÍNKOVÁ, K.; ČUPR, K.; HLAVSA, P., HLUK SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ A JEHO VLIV NA VNITŘNÍ KLIMA, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013 - Sborník Anotací (uvnitř CD s plným zněním příspěvků), ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. ŽIŽKA, L.; KOMÍNKOVÁ, K., DRUHY PŘÍČEK A JEJICH AKUSTICKÉ VLASTNOSTI, příspěvek na konferenci Sborník prací ke konferenci 2. ročník mezinárodní stavební konference STRUCTURA 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2012
 2. KOMÍNKOVÁ, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; ČUPR, K., Vliv hluku zdravotechnických zařízení na vnitřní mikroklima obytných budov, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2012 - sborník, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012
 3. GINTAR, J.; SOBOTKA, J.; KOMÍNKOVÁ, K., Mikrovlnné vysoušení staveb, příspěvek na konferenci Sborník konference Budovy a prostředí 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012
 4. SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; KOMÍNKOVÁ, K., Sterilizace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření, příspěvek na konferenci Sborník "Budovy a prostředí 2012", ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012
 5. SOBOTKA, J.; KOMÍNKOVÁ, K., MOŽNOSTI SPOJOVÁNÍ ASFALTOVÝCH IZOLAČNÍCH PÁSŮ A VÝSLEDKY PEVNOSTI SPOJŮ PŘI NAMÁHÁNÍ, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012, ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2012
 6. KOMÍNKOVÁ, K.; SOBOTKA, J., Hluk zdravotně technických instalací a jeho eliminace, příspěvek na konferenci Sborník anotací - Collection of Abstracts 4. odborná konference Junior Forensic Science Brno 2012, ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2012
 7. KOMÍNKOVÁ, K., Měření hluku provozu vany, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012 - 14. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný