English

Ing. Petr Jelínek – seznam publikací

2016

 1. LIŠKOVÁ, B.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M., Vliv hydrofobizované hliněné omítky na vlhkost slaměného panelu, příspěvek na konferenci 18. odborná konference doktorského studia - Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, Brno, 2016
 2. LIŠKOVÁ, B.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M., Impact of hydrophobic additives on properties of clay plaster, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. SLÁVIK, R.; KOLÁŘ, R.; JELÍNEK, P., Koncentrácia Oxidu Uhličitého v Triede, příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2015, ISBN 978-80-89216-84-0, 2015
 2. SEDLÁK, J.; JELÍNEK, P.; STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K., Environmental aspects of renovations – case studies, článek v Energy Procedia, ISSN 1876-6102, Elsevier, 2015
 3. KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M.; VELÍSKOVÁ, E.; APELTAUER, T., Průvodce energetických úspor pro obce, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5213-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, EGAR, Brno, 2015

2014

 1. JELÍNEK, P.; LIŠKOVÁ, B.; SEDLÁK, J., Comparison of Polysun Simulation with Direct Measurements of Solar Thermal System in Rapotice, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. STRUHALA, K.; JELÍNEK, P.; STRÁNSKÁ, Z.; SEDLÁK, J., Environmental Benefits of Elementary School's Renovation, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2014
 3. SEDLÁK, J.; STRUHALA, K.; JELÍNEK, P.; STRÁNSKÁ, Z., IEA EBC Annex 56 Cenově efektivní optimalizace spotřeby energie a produkce emisí CO2 rekonstruovaných budov , , Brno, 2014
 4. ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J.; JELÍNEK, P., The Impact of the Choice of Computational Methods on the Results of Simulations of Specific Heat Consumption for Heating a Family House, příspěvek na konferenci enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-227-4070-8, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014
 5. JELÍNEK, P.; KRUPICOVÁ, J.; PETŘÍČEK, T., Optimisation of swimming pool halls envelope with respect to thermal and moisture design., příspěvek na konferenci enviBUILD – Budovy a prostredie 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-227-4070-8, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 6. VLACH, F.; JELÍNEK, P., Determination of linear thermal transmittance for curved detail, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 7. JELÍNEK, P.; LIŠKOVÁ, B.; KOSÍKOVÁ, M., Optimalizace kritických detailů energeticky úsporných staveb, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014 - Sborník Anotací (uvnitř CD s plným zněním příspěvků), ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2014

2013

 1. SEDLÁK, J.; STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K.; JELÍNEK, P., Environmental impacts of elementary school building renovation: Comparative study, příspěvek na konferenci Portugal SB13 Contribution of Sustainable Building to Meet EU 20-20-20 Targets, ISBN 978-989-96543-7-2, Multicomp, Guimaraes, 2013
 2. ŠTEFFEK, L.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M., Energy Assessment and Monitoring of Energy-Efficient House, příspěvek na konferenci Portugal SB13 Contribution of Sustainable Building to Meet EU 20-20-20 Targets, ISBN 978-989-96543-7-2, Multicomp, Guimaraes, 2013
 3. VLACH, F.; JELÍNEK, P., Zhodnocení rizika výskytu kondenzátu ve světlovodech v objektu Kaprálova mlýna, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Top-info, Praha, 2013
 4. STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K.; JELÍNEK, P.; SEDLÁK, J., Renovation of Elementary School in Brno - Balance of Environmental Impacts, příspěvek na konferenci YRSB13 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2013, ISBN 978-80-247-5019-4, Grada Publishing, Praha, 2013
 5. JELÍNEK, P., Možnost zlepšení povrchové teploty ostění střešního okna, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladateůství MISE, s.r.o., Ostrava, 2013
 6. JELÍNEK, P., Problematika tepelně technického návrhu lehkého střešního pláště bazénové haly, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. SEDLÁK, J.; STRÁNSKÁ, Z.; JELÍNEK, P., Materiály typické pro stavbu budov dle principů trvale udržitelné výstavby Materiály typické pro stavbu budov dle principů trvale udržitelné výstavby, , ISBN 978-80-87665-03-9, Národní stavební centrum s.r.o., Brno, 2012
 2. SEDLÁK, J.; VLACH, F.; JELÍNEK, P.; PETŘÍČEK, T.; SMOLKA, R., Zásady provádění tepelných izolací při realizaci budov dle principů trvale udržitelné výstavby, , ISBN 978-80-87665-25-1, Národní stavební centrum, Brno, 2012
 3. VLACH, F.; JELÍNEK, P., Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací, příspěvek na konferenci BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 4. VLACH, F.; JELÍNEK, P.; KRUPICOVÁ, J., Praktické zkušenosti s užíváním TNI 74 6077 v projekční praxi, příspěvek na konferenci Otvorové výplně stavebních konstrukcí, ISBN 978-80-904112-2-7, René Růžička STAVOKONZULT, 2012
 5. JELÍNEK, P.; VLACH, F., Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty, příspěvek na konferenci Otvorové výplně stavebních konstrukcí, ISBN 978-80-904112-2-7, René Růžička STAVOKONZULT, 2012
 6. JELÍNEK, P.; ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; SEDLÁK, J., HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU KRUHOVÉHO DOMU V RAPOTICÍCH, příspěvek na konferenci Sborník 36. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství, ISBN 978-80-214-4536-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012
 7. JELÍNEK, P., Zakládání pasivních domů bez tepelných mostů, příspěvek na konferenci 14. odborná konference doktorského studia, JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný