English

Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. PEŠEK, O.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M.; BALÁZS, I., On the Problem of the Imperfections of the Structural Glass Members Made of Flat Glass, článek v , 2018
 2. PEŠEK, O., Monte Carlo Simulation of Flexural Buckling of Strucutral Glass Columns Based on Experiments, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Brno, 2018

2017

 1. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Lateral-Torsional Buckling of Structural Glass Beams. Experimental, Theoretical and Numerical Analysis, příspěvek na konferenci proceedings of the 3rd International Conference on Architecture, Materials and Construction, ISBN 978-80-214-5091-2, Chemical, Biological & Environmental Engineering Society , Hong Kong, 2017
 2. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; PEŠEK, O., Torsional Restraint Problem of Steel Cold-Formed Beams Restrained by Planar Members, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2017
 3. PEŠEK, O.; MELCHER, J.; BALÁZS, I., Experimental Verification of the Structural Glass Beam-Columns Strength, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2017
 4. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MRKOS, D.; ŠTRBA, M.; BALÁZS, I.; PEŠEK, O., Příklady spolupráce pracovníků Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT FAST v Brně s firmou Hexaplan International, spol. s r.o., Brno, příspěvek na konferenci XLII. celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou při príležitosti 75. výročia Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Ocel, drevo, betón a sklo v konštrukciách, ISBN 978-80-227-4734-9, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Kočovce, 2017
 5. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Shape and Size of Initial Geometrical Imperfections of Structural Glass Members, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, de Gruyter, 2017
 6. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Lateral-torsional buckling of laminated structural glass beams. Experimental study, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Amsterdam, 2017
 7. PEŠEK, O., Experimentální analýza klopení skleněných nosníků, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů 19. odborné konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; PEŠEK, O.; BRODNIANSKÝ, J., Focusing on Problem of Lateral Torsional Buckling of Beams with Web Holes, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2016
 2. PEŠEK, O.; HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Experimental Verification of the Buckling Strength of Structural Glass Columns, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2016

2015

 1. PEŠEK, O.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Vzpěrná odolnost skleněných centricky tlačených prutů – experimentální analýza, příspěvek na konferenci Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru ocelových konstrukcií. Stav a perspektívy rozvoja, ISBN 978-80-89619-01-6, Žilinská univerzita v Žilině, Oščadnica, 2015
 2. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Measuring and Evaluation of the Shape and Size of Initial Geometrical Imperfections of Structural Glass Members, článek v WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, ISSN 2224-3429, WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society, 2015
 3. PEŠEK, O., On the shape and size of initial geometrical imperfections of structural glass members, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Young Scientist 2015. 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-1988-9, Technická Univerzita v Košiciach, Jasná, 2015
 4. PEŠEK, O., Geometrické imperfekce prutů z konstrukčního skla, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů 17. odborné konference doktorského studia Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015

2014

 1. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Desky z vrstveného konstrukčního skla. Numerická a experimentální analýza, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, 2014
 2. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Experimental verification of the actual behaviour of laminated glass element under out of plane loading, příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2014, 7th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-121-8, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Neapol, 2014
 3. PEŠEK, O., Experimentální ověření únosnosti desek z konstrukčního vrstveného skla, příspěvek na konferenci Sborník anotací 16. odborné konference doktorského studia Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014

2013

 1. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Numerical analysis of behaviour of compression members made of laminated structural glass, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, Faculty of Civil Engineering, VŠB - Technical University of Ostrava, Ostrava, 2013
 2. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Numerická analýza působení tlačených prutů z vrstveného konstrukčního skla, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB-TUO Ostrava, Ostrava, 2013
 3. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Lateral-Torsional Buckling of Glass Members, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, WASET, Barcelona, 2013
 4. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Numerické modelování tlačených prutů z vrstveného konstrukčního skla, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Vysoká skola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 5. PEŠEK, O., Laminated Glass Columns Design Approaches, příspěvek na konferenci Young Scientist 2013, ISBN 978-80-553-1305-4, 2013
 6. PEŠEK, O., Design of structural glass beams subjected to lateral-torsional buckling. Parametric study, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 15. odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, VUT Brno, Brno, 2013

2012

 1. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Influence of Shear Forces on Deformation of Structural Glass Beams, příspěvek na konferenci Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12), ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, France, 2012
 2. PILGR, M.; PEŠEK, O., Comparison of the design of the crane runway according to former Czech national standards and currently valid Eurocodes, příspěvek na konferenci Mathematics and Computers in Science and Engineering Series – Recent Advances in Engineering – Proceedings of the NAUN / WSEAS International Conferences „ECCE '12“, „ECCIE '12“, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, 2012
 3. PEŠEK, O.; MELCHER, J.; PILGR, M., Numerical Analysis of Hybrid Steel-Glass Beam, příspěvek na konferenci Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12), ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, France, 2012
 4. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Study of Behaviour of Beams and Panels Based on Influence of Rigidity, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2012
 5. PEŠEK, O., Studie vlivu tuhosti na chování nosníků, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Conference Section 7, Young Scientist 2012. The 4th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-0904-0, 2012
 6. PEŠEK, O., Studie vlivu tuhosti a uložení na chování nosníků z konstrukčního skla, příspěvek na konferenci Sborník anotací / Proceedings of Annotations, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný