English

Ing. Radek Fiala – seznam publikací

2015

  1. MIČA, L.; FIALA, R.; BOŠTÍK, J.; ZDRAŽIL, K.; KOTAČKOVÁ, A., Podklady pro zpracování Technických podmínek Zásady pro použití technologie štěrkových pilířů v dopravních stavbách (Technologie štěrkových pilířů v dopravních stavbách), , Brno, 2015

2014

  1. FIALA, R.; BOŠTÍK, J.; KOTAČKOVÁ, A.; MIČA, L.; ZDRAŽIL, K.; MASOPUST, J., Technologie štěrkových pilířů pro praxi (navrhování, provádění a kontrola), spec. publikace, ISBN 978-80-7204-909-7, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, 2014

2013

  1. MIČA, L.; HORÁK, V.; CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R., Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo; POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE, , Brno, 2013
  2. FIALA, R.; MIČA, L., Mechanismus chování štěrkových pilířů, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-227-3857-6, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2013

2012

  1. CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R., Analýza deformace pažící konstrukce s použitím rovinného a prostorového numerického výpočtu, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, 2012

2011

  1. MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R.; RAČANSKÝ, V., Numerická analýza pažení stavebních jam, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-773-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2011
  2. CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R.; MIČA, L., SOLDIER PILE WALLS 3D NUMERICAL ANALYSIS OF SOLDIER PILE EMBEDMENT, příspěvek na konferenci XI International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications, ISBN 978-84-89925-23-6, CIMNE, Barcelona, 2011
  3. FIALA, R.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L., 3D Numerical analysis of non-rectangular shaft, příspěvek na konferenci 1st International Congress on Tunnels and Underground Structures in South-East Europe "USING UNDERGROUND SPACE", ISBN 978-953-55728-6-2, Croatian Society for Concrete Engineering and Construction Technology, Dubrovnik, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný