English

Ing. Jakub Sobek, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. SEITL, S.; RŮŽIČKA, V.; MIARKA, P.; SOBEK, J., PILOT ANALYSIS OF CHEVRON NOTCH LIGAMENT AREA FOR APPLICATION ON QUASI-BRITTLE MATERIALS, příspěvek na konferenci Proceedings of scientific conference Structural Reliability / Modelling in mechanics 2018, ISBN 978-80-248-4175-5, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2018

2017

 1. SEITL, S.; MIARKA, P.; SOBEK, J., Quantification of Influence of Epoxy Layer Between Interface Steel-Concrete on Calibration Curves for Modified Compact Tension Test, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, De Gruyter Open, online , 2017
 2. SOBEK, J.; SEITL, S., Determination of Stress Intensity Factor Value for Chevron-Notched Specimens – Pilot Study, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, De Gruyter Open, online, 2017
 3. KLON, J.; SOBEK, J.; KERŠNER, Z., Modelling of Modified Compact Tension Test of Fine-Grained Cement-Based Concrete Specimens Using FEM Software, příspěvek na konferenci Fracture and Damage Mechanics, FDM 2017, ISSN 1662-9795, 2017
 4. SOBEK, J.; SEITL, S.; GONZALEZ MENENDEZ, S., Numerical modelling of a chevron notched bend specimen – plane model, příspěvek na konferenci Fracture and Damage Mechanics, FDM 2017, ISSN 1662-9795, 2017
 5. SEITL, S.; MIARKA, P.; SOBEK, J.; KLUSÁK, J., A numerical investigation of the stress intensity factor for a bent chevron notched specimen: Comparison of 2D and 3D solutions, příspěvek na konferenci Procedia Structural Integrity, ISSN 2452-3216, 2017
 6. SEITL, S.; MALÍKOVÁ, L.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; LOPEZ–CRESPO, P., Williams expansion-based approximation of the stress field in an Al 2024 body with a crack from optical measurements, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2017
 7. KLON, J.; SOBEK, J.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S., Impact of specific fracture energy investigated in front of the crack tip of three-point bending specimen, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2017
 8. SOBEK, J., Proper Nominal Stress Distribution Subjected to Combination of Wedge-Splitting and Bended Geometry Tests, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 9. KLON, J.; SOBEK, J.; VESELÝ, V., Spatial Modeling of Wedge-Splitting Test on Cylindrical Specimens Using FEM Software, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 10. SOBEK, J.; SEITL, S., Pilotní studie určení hodnoty SIF pro tělesa s V-vrubem, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Ostrava, Česká republika, 2017
 11. KLON, J.; SOBEK, J., Modelování zkoušky štípání klínem válcových těles, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Ostrava, Česká republika, 2017
 12. SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V., Analysis of accuracy of Williams series approximation of stress field in cracked body – influence of area of interest around crack-tip on multi-parameter regression performance, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2017

2016

 1. SOBEK, J., Consideration of proper nominal stress distribution during combination of wedge-splitting and bended geometry tests, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International Conference: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2016) , High Tatras, Štrbské Pleso, Slovakia, November 9.-11. 2016, ISBN 978-80-553-2643-6, 2016
 2. KLON, J.; SOBEK, J.; VESELÝ, V., 3D modeling of wedge-splitting test on cylindrical specimens, , ISBN 978-80-553-2643-6, 2016
 3. SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V., Analytical approximation of crack-tip stress field: Study on efficient determination of coefficients of higher order terms of Williams power expansion, příspěvek na konferenci Advances in Fracture and Damage Mechanics XV, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 4. SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V., Analýza rozsahu vhodné aproximace pole napětí v tělese s trhlinou pomocí Williamsovy řady, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 5. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SOBEK, J.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z.; MERTA, I., Evaluation of Wedge Splitting Fracture Tests using the Double-K Model: Analysis of the Effect of Hemp Fibre Dosage and Length in Concrete Specimens., příspěvek na konferenci Proceeding from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-675-2, Switzerland, 2016
 6. SOBEK, J.; VESELÝ, V., Shape and compliance functions of splitting/bending test specimens for determination fracture parameters of quasi-brittle materials, příspěvek na konferenci 33rd Spanish Conference on Fracture and Structural Integrity – 33er Encuentro del Grupo Espanol de Fractura GEF (Anales de Mecánica de la Fractura Volumen 33), ISSN 0213-3725, M. Reyes Elizalde González, Antonio Martín Meizoso, José Manuel Martínez Esnaola, Ibon Ocana Arizcorreta, Donostia-San Sebastián, Spain, 2016
 7. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; SEITL, S., Multi-parameter approximation of the stress field in a cracked body in the more distant surroundings of the crack tip, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, ISSN 0142-1123, Elsevier, 2016
 8. SOBEK, J.; ŠTAFA, M.; VESELÝ, V., Fracture events localization by numerical simulations of cementitious composites, příspěvek na konferenci 14th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, FDM 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-541-0, Trans Tech Publications Ltd, 2016
 9. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials: Engineering Mechanics 2015. , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-700-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. KLON, J.; SOBEK, J.; VESELÝ, V., Numerické simulace testu v biaxiálním ohybu na křížovém tělese z kvazikřehkého materiálu, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2015
 2. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SOBEK, J.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z.; MERTA, I., Analýza vlivu množství a délek konopných vláken v betonu na iniciaci lomu: vyhodnocení testů klínovým štípáním, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 22. Betonářské dny 2015, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 3. KLON, J.; SOBEK, J.; VESELÝ, V., Numerické simulace biaxiálního ohybového testu na křížovém tělese z kvazikřehkého materiálu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 4. SOBEK, J.; VESELÝ, V., Influence of accuracy of polynomial shape functions for reconstruction of stress field in cracked body, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 5. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; TESAŘ, D.; FRANTÍK, P.; PAIL, T.; SEITL, S., Multi-parameter approximation of stress field in a cracked specimen using purpose-built Java applications, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2015
 6. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing, , ISSN 1805-8248, ISBN 978-80-86246-42-0, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Prague, 2015
 7. SOBEK, J.; ŠTAFA, M.; VESELÝ, V., Numerical simulations towards verification of acoustic emission events localization in splitting tests of cementitious composites, příspěvek na konferenci 32th Spanish Conference on Fracture and Structural Integrity – Encuentro del Grupo Espanol de Fractura 32 GEF (Anales de Mécanica de la Fractura), ISSN 0213-3725, J. Toribio, B. Gonzáles, J-C. Matos, Zamora, Spain, 2015
 8. VESELÝ, V.; BEDÁŇ, J.; SOBEK, J.; SEITL, S., Work of fracture due to compressive component of loading in wedge splitting test on quasi-brittle cementitious specimens, příspěvek na konferenci Fracture and Damage Mechanics, FDM 2014, ISSN 1013-9826, Switzerland, 2015
 9. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; SOBEK, J.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S., Multi-parameter crack tip stress state description for evaluation of nonlinear zone width in silicate composite specimens in component splitting/bending test geometry, článek v Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, ISSN 8756-758X, 2015
 10. SOBEK, J.; PAIL, T.; VESELÝ, V., Evaluation of crack tip stress field using combination of advanced implementation of over-deterministic method and FE analysis, příspěvek na konferenci 13th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, FDM 2014, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2015
 11. SOBEK, J., Fitování křivek experimentálních lomových testů pro akustickou emisi kvazikřehkých těles pomocí numerického modelu aneb Jak jsem porozuměl sw atena 3D, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015

2014

 1. SOBEK, J., Analýza tvarových funkcí pro tělesa s trhlinou: varianty rovinné úlohy, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2014
 2. SOBEK, J.; PAIL, T.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V., Crack tip stress field analysis – automatic procedure for determination of the fields’ descriptors using multi-parameter fracture mechanics, , Německo, 2014
 3. SOBEK, J.; VESELÝ, V.; SEITL, S., Combination of wedge splitting and bending fracture test - crack tip stress field and nonlinear zone extent analysis, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, 2014
 4. SEITL, S.; SÁNCHEZ BERMEJO, C.; SOBEK, J.; VESELÝ, V., Two Parameter description of crack tip stress fields for wedge splitting test specimen: Influence of wedge angle, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, 2014
 5. SEITL, S.; KORTE, S.; DE CORTE, W.; BOEL, V.; SOBEK, J.; VESELÝ, V., Selecting a suitable specimen shape with low constraint value for determination of fracture parameters of cementitious composites, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-03785-830-1, 2014
 6. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S., Estimation of the zone of failure extent in quasi-brittle specimens with different crack-tip constraint conditions from stress field, příspěvek na konferenci 7th International Conference Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), ISSN 1013-9826, ISBN 978-80-214-4739-4, 2014
 7. SOBEK, J., Analýza tvarových funkcí pro tělesa s trhlinou pro varianty rovinné úlohy, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2014, ISBN 978-80-248-3320-0, Ostrava, Česká republika, 2014
 8. PAIL, T.; SOBEK, J., Aplikace semianalytického modelu lomu pro simulování zkoušek trámce se zářezem namáhaného tříbodovým ohybem, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, Česká republika, 2014
 9. VESELÝ, V.; VODÁK, O.; TRČKA, T.; SOBEK, J.; KOKTAVÝ, P.; KERŠNER, Z.; KOKTAVÝ, B., Acoustic emission from quasi-brittle failure of cementitious composites - Experimental measurements and cohesive crack model simulations, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03785-934-6, Switzerland, 2014

2013

 1. VESELÝ, V.; SOBEK, J., Numerická studie porušování těles z cementových kompozitů při modifikaci lomového testu excentrickým tahem, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2013
 2. SOBEK, J.; VESELÝ, V.; SEITL, S., Lomový test se zatěžováním kombinací štípání a ohybu - analýza napjatosti u čela trhliny a rozsahu lomové procesní zóny, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Košice, Slovenská republika, 2013
 3. SEITL, S.; SÁNCHEZ BERMEJO, C.; SOBEK, J.; VESELÝ, V., Wedge splitting test: Influence of wedge angle on fracture parameters, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Technical University of Košice, Košice, 2013
 4. VESELÝ, V.; VODÁK, O.; TRČKA, T.; SOBEK, J.; KOKTAVÝ, P.; KERŠNER, Z.; KOKTAVÝ, B., Acoustic emission from quasi-brittle failure of cementitious composites - experimental measurements and cohesive crack model simulations, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, česká republika, 2013
 5. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S., Estimation of extent of zone of failure in quasi-brittle specimens with different crack-tip constraint conditions from stress field, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, Česká republika, 2013
 6. VESELÝ, V.; SOBEK, J., Numerická studie porušování těles z cementových kompozitů při modifikovaném CT lomovém testu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 7. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; MALÍKOVÁ, L.; FRANTÍK, P.; SEITL, S., Multi-parameter crack tip stress state description for estimation of fracture process zone extent in silicate composite WST specimens, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Gruppo Italiano Frattura, Malaga, Španělsko, 2013
 8. MALÍKOVÁ, L.; VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P., Accuracy of approximation of stress field in cracked bodies for failure zone extent estimation, příspěvek na konferenci Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-84-941004-0-6, Toledo, Španělsko, 2013
 9. SOBEK, J., Využití metody přeurčitosti pro zisk tvarových funkcí atypických lomových zkušebních těles z kvazi-křehkých materiálů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, Česká republika, 2013

2012

 1. SOBEK, J.; VESELÝ, V., Numerická studie porušování atypických zkušebních těles při lomových zkouškách., příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012, ISBN 978-80-87434-06-2, Brno, Česká republika, 2012
 2. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; ŠESTÁKOVÁ, L.; SEITL, S., Accurate description of near-crack-tip fields for the estimation of inelastic zone extent in quasi-brittle materials, článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, 2012
 3. SOBEK, J.; VESELÝ, V., Numerical simulations of tests on atypical specimens for estimation of fracture parameters of quasi brittle materials, , ISBN 978-80-261-0157-4, Špičák, Česká republika, 2012
 4. SOBEK, J.; VESELÝ, V., Accurate near-tip fields description in cracked body – preparation for inelastic zone extent estimation., příspěvek na konferenci Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium, ISBN 978-80-01-05062-0, Telč, Česká republika, 2012
 5. SOBEK, J.; VESELÝ, V.; ŠESTÁKOVÁ, L., Přesnost aproximace polí napětí a posunů v tělese s trhlinou pro odhad rozsahu zóny porušení, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2012
 6. SOBEK, J.; VESELÝ, V., Přesná aproximace polí napětí a posunů v tělese s trhlinou, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 978-80-248-2694-3, Ostrava, Česká republika, 2012
 7. SOBEK, J.; VESELÝ, V.; SEITL, S., Studie závislosti hodnot tvarových funkcí pro tělesa s trhlinou na tvaru příložky při modelování testu klínovým štípáním, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, Česká republika, 2012

2011

 1. SOBEK, J.; VESELÝ, V., Určení pole napětí a deformací v okolí kořene trhliny v tělesech pro wedge-splitting test, příspěvek na konferenci Sborník doktorské konference Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2011, ISBN 978-80-87434-04-8, Brno, 2011
 2. SOBEK, J.; VESELÝ, V.; SEITL, S.; ŠESTÁKOVÁ, L., Study on determination of accurate approximation of near-crack-tip stress and displacement fields in cracked bodies, příspěvek na konferenci Book of extended abstracts of conference Computational Mechanics 2011, ISBN 978-80-261-0027-0, Plzeň, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný