English

Ing. Jakub Kršík – seznam publikací

2016

  1. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J., Verification of experiment of vacuum loading on slab, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, CRC Press, Tatranské Matliare, Slovak, 2016

2013

  1. KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J., Numerical model of plate from hollow core panels with contact - Target Pairs, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, Česká republika, 2013
  2. KRŠÍK, J., Numerický model dutinové desky na pružném podepření s kontaktními prvky, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
  3. KRŠÍK, J., Numerický model dutinové předpjaté desky v programu ANSYS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, česká republika, 2013

2012

  1. KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J., Modelling of the ceiling slab from the hollow core panels in ANSYS program, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2012, ISBN 978-80-86246-40-6, Svratka, Česká republika, 2012
  2. KRŠÍK, J., Modelování dutinového panelu Spiroll v programu ANSYS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, Česká republika, 2012

2011

  1. KRŠÍK, J., Vliv úpravy čel předpjatých panelů pružně podepřené desky na velikost kritické tahové oblasti, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2011, ISBN 978-80-87434-04-8, Brno, 2011
  2. KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J., Modelování stropní desky z panelů Spiroll na pružném podepření, příspěvek na konferenci Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2011, ISBN 978-80-261-0059-1, Plzeň, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný