English

Ing. Tomáš Hanzlík – seznam publikací

2015

  1. HANZLÍK, T.; SALAJKA, V.; KALA, J., Application of a simple biomechanical model of a pedestrian in the solution of the dynamic response of a light bridge structure, příspěvek na konferenci European Safety and Reliability conference, ISBN 978-1-138-02879-1, Zurich, Switzerland, 2015

2014

  1. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; SALAJKA, V.; HANZLÍK, T.; ŠEVČÍK, I.; SYCHROVÁ, Š., Dynamics of Collapse of a High-Rise Building, spec. publikace, ISBN 978-3-639-66816-2, Scholar’s Press, Saarbruecken Germany, 2014

2013

  1. HANZLÍK, T., Vliv různých modelů zatížení pohybem chodců na odezvu konstrukce s pohlcovačem vibrací, , ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013

2012

  1. HANZLÍK, T., Lineární a nelineární analýza pohlcovače vibrací na štíhlé mostní konstrukci buzené pohybem chodců, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2012, ISBN 978-80-248-2694-3, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2012
  2. HANZLÍK, T., Modelování zatížení pohybem chodců na štíhlých mostních konstrukcích a návrh zařízení na omezení vibrací, , ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, Česká republika, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný