English

Mgr. Michaela Halavínová, Ph.D. – seznam publikací

2014

  1. HALAVÍNOVÁ, M., KRMÍČEK, L., ČERMÁKOVÁ, L., HAUK, J., Průvodce po vybraných geologických lokalitách moravskoslezské oblasti, , ISBN 978-80-214-4955-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
  2. KRMÍČEK, L.; HALAVÍNOVÁ, M., ROMER, R. L., VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M., VACULOVIČ, T., Phlogopite/matrix, clinopyroxene/matrix and clinopyroxene/phlogopite trace-element partitioning in a calc-alkaline lamprophyre: new constrains from the Křižanovice minette dyke (Bohemian Massif), článek v Journal of GEOsciences, ISSN 1802-6222, Czech Geological Society, Czech Republic, 2014

2011

  1. KRMÍČEK, L., KRMÍČKOVÁ, M., POKORNÝ, R., Zajímavá petrografie a mineralogie draslíkem bohatých žilných hornin Orlických hor, článek v Minerál., ISSN 1213-0710, Jihočeský mineralogický klub, České Budějovice, 2011
  2. KRMÍČEK, L., CEMPÍREK, J., HAVLÍN, A., PŘICHYSTAL, A., HOUZAR, S., KRMÍČKOVÁ, M., GADAS, P., Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion, článek v LITHOS, ISSN 0024-4937, Elsevier, Amsterdam, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný