English

Ing. Tomáš Ridoško – seznam publikací

2016

  1. KYTÝR, J.; GRATZA, R.; PLÁŠEK, J.; RIDOŠKO, T.; EKR, J., Statika II - Řešené příklady, , ISBN 978-80-7204-946-2, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, Brno, 2016

2015

  1. RIDOŠKO, T.; PLÁŠEK, J.; KYTÝR, J., Comparing of Numerical Material Models for Coated Technical Textiles, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015

2014

  1. KYTÝR, J.; GRATZA, R.; PLÁŠEK, J.; EKR, J.; RIDOŠKO, T., Statika I - Řešené příklady, , ISBN 978-80-7204-868-7, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, Brno, 2014

2013

  1. PLÁŠEK, J.; RIDOŠKO, T.; KYTÝR, J.; GRATZA, R., Časová změna kruhové tuhosti korugovaného termoplastového kanalizačního potrubí, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2013
  2. RIDOŠKO, T.; PLÁŠEK, J.; KYTÝR, J., Analýza vybraných metod meření napětí ne membránové konstrukci, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, Česká republika, 2013

2012

  1. PLÁŠEK, J.; KYTÝR, J.; RIDOŠKO, T., Studie změny tuhosti termoplastového potrubí s ohledem na napjatost, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, Česká republika, 2012

2011

  1. PLÁŠEK, J.; RIDOŠKO, T.; KYTÝR, J.; GRATZA, R., Posouzení vzdálenosti kotev plastového potrubí, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3572-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovenská Republika, 2011

2010

  1. RIDOŠKO, T.; KYTÝR, J.; GRATZA, R., Vplyv zmeny geometrických parametrov na statické riešenie lanovej strechy, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovenská republika, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný