English

Ing. Josef Beránek – seznam publikací

2009

 1. BERÁNEK, J.; BIELA, R., Úskalí hydraulického výpočtu bazénových rozvodů, příspěvek na konferenci Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí, ISBN 978-80-214-3862-0, VUT v Brně FAST ÚVHO, Brno, 2009
 2. BERÁNEK, J., Navrhování kanalizačních systémů, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2009

2008

 1. BERÁNEK, J.; PRAX, P., Využití dešťové vody v budovách a srážkoměrná data: vyhodnocení rentability a retenčních vlastností, příspěvek na konferenci Vodovody a kanalizace Brno 2008, ISBN 978-80-7204-579-2, VUT v Brně, Brno, 2008

2007

 1. HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; DVOŘÁKOVÁ, D.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; BERÁNEK, J., Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, spec. publikace, ISBN 80-86020-55-X, Ardec, Brno, 2007
 2. BERÁNEK, J., Komplexní hospodárnost na využívání dešťových vod na budovách, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007, ISBN 80-86020-54-1, ARDEC, Brno, 2007
 3. PRAX, P.; BERÁNEK, J., Alternativní způsoby odkanalizování, příspěvek na konferenci Decentralizované nakládání s odpadními vodami, ISBN 80-86020-52-5, Ardec, s.r.o., Brno, 2007
 4. PRAX, P.; BERÁNEK, J.; STUDNIČKA, T., Zabezpečení dodávky užitkové vody v areálu VUT FAST Brno ze srážkových vod, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-52-5, Ardec, s.r.o., Brno, 2007

2006

 1. BERÁNEK, J., Využití dešťových vod v budovách v rámci komplexu odvedení vod z obcí, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, 2006
 2. BERÁNEK, J.; SOJKA, J., Maloprofilová kanalizace a její účinek na ČOV, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006, ISBN 80-86020-51-7, Ardec, Břeclav, ČR, 2006
 3. BERÁNEK, J.; LUŠOVSKÝ, M., Pozitiva a negativa maloprofilové kanalizace, příspěvek na konferenci Nové trendy v zásobování vodou a odkanalizování a nakládání s domovým odpadom, ISBN 80-227-2469-6, STU Bratislava, Žiar, Slovensko, 2006
 4. BERÁNEK, J., Nádrže pro využití dešťové vody v budovách a jak mohou ovlivnit stokovou síť, , Poděbrady, 2006
 5. PRAX, P.; BERÁNEK, J., Dešťoměrné podklady - významný podklad inženýrských úloh sloužících k hospodárnému návrhu nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území, příspěvek na konferenci Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, ISBN 80-86020-49-5, Ardec, s.r.o., Brno, 2006

2005

 1. BERÁNEK, J. a kol., Inženýrské sítě, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2005

2004

 1. BERÁNEK, J.; RUNŠTUK, M., Prostředek týmové spolupráce pro roční plánování obnovy vodovodní sítě, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, 2004
 2. BIELA, Renata; BERÁNEK, Josef, Úprava vody a balneotechnika, , ISBN 80-214-2563-6, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2004

2003

 1. VRBKOVÁ, P., KUČERA, T., BERÁNEK, J., Moduly CARE-W pro dlouhodobé a roční plány rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech, ISBN 80-7204-301-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2003

2002

 1. BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B., Maloprofilová kanalizace, příspěvek na konferenci Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí, ISBN 80-227-1793-2, STU v Bratislavě, KZI, Bratislava, Slovenská republika, 2002
 2. TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B., Krátkodobé a střednědobé plánování rekonstrukcí vodovodních řadů, příspěvek na konferenci Odborná vedecká konferencia "AQUA 2002", STU Bratislava, Trenčín, Slovenská republika, 2002
 3. BERÁNEK, J., základy balneotechniky, kapitola v vodní stavetelství, ISBN 80-214-2068-5, CERM Brno, Brno, 2002
 4. BERÁNEK, J., Inženýrské sítě, kapitola v Vodní stavitelství, ISBN 80-214-2068-5, CERM Brno, Brno, 2002
 5. TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B., Plánování rekonstrukcí vodohospodářskch sítí, příspěvek na konferenci NO-DIG 2002, CzSTT,, Praha 2002, 2002
 6. BERÁNEK, J., kanalizační přípojky, kapitola v handbook of sewerage design and waste water treatment, ISBN 80-86020-30-4, Noel 2000, Brno, 2002

2001

 1. RACLAVSKÝ, J., TUHOVČÁK, L., BERÁNEK, J., VRBKOVÁ, P., ŘEHÁKOVÁ, B., Báze znalostí - metody sanace vodovodních řadů, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, VUT v Brně, FAST, VST, Brno, 2001
 2. TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J., Projekt CARE-W, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2001
 3. BERÁNEK, J., Kanalizační přípojky, kapitola v Příručka stokování a čištění, ISBN 80-86020-30-4, NOEL s.r.o., Brno, 2001
 4. TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J., CARE -W Computer Aided REhabilitation of Water Networks, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-01-02510-1, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika, 2001
 5. BERÁNEK, J., Střednědobé a dlouhodobé plánování sanací vodovodních řadů, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-01-02510-1, ČVUT Praha, Praha, 2001
 6. RACLAVSKÝ, J., TUHOVČÁK, L., BERÁNEK, J., VRBKOVÁ, P., ŘEHÁKOVÁ, B., Báze znalostí - metody sanace vodovodních řadů, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, CERM, Brno, 2001

2000

 1. TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; VIŠČOR, P.; RACLAVSKÝ, J.; BERÁNEK, J., SUPSYS podpůrný prostředek pro plánování rekonstrukcí vodovodních řadů, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2000
 2. TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J.; VIŠČOR, P.; BERÁNEK, J., Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-86020-29-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 3. KOŠTEL, J.; BERÁNEK, J., Retardační účinek využití na dešťové vody, příspěvek na konferenci Aktuální problémy vodního hospodářství obcí, ISBN 80-86020-29-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000
 4. BERÁNEK, J., Optimalizace systémů tlakové kanalizace, příspěvek na konferenci Optimalizace inženýrských úloh ve stokování, ISBN 80-7204-134-7, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, Česká republika, 2000

1999

 1. BERÁNEK, J., ŠEVČÍK, J., Vliv dimenzovacích přístupů na náklady tlakové kanalizace, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 80-214-1440-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný