English

doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc. – seznam publikací

2017

 1. VANŽUROVÁ, A., Homothety Curvature Homogeneity, příspěvek na konferenci Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences, 2017, ISBN 978-80-7582-026-6, University of Defence, Brno, 2017
 2. VANŽUROVÁ, A., Generalization of Curvature Homogeneous Spaces, příspěvek na konferenci Matematika, informační technologie a aplikované vědy, Brno: Univerzita obrany, 2017., ISBN 978-80-7231-417-1, Univerzita obrany, Brno, Brno, 2017
 3. VANŽUROVÁ, A.; MIKEŠ, J., Reconstruction of an Affine Connection in Generalized Fermi Coordinates, článek v Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, ISSN 0126-6705, Springer Verlag, Heidelberg, Germany, 2017

2015

 1. VANŽUROVÁ, A.; STEPANOVA, E.; MIKEŠ, J.; CHEPURNA, O.; CHUDÁ, H.; STEPANOV, S.; TSYGANOK, I.; HADDAD, M.; BÁSCÓ, S.; BEREZOVSKI, V.; JUKL, M.; PEŠKA, P.; SHANDRA, I.; GAVRILCHENKO, M.; MOLDOBAEV, D.; SOBCHUK, V.; SMETANOVÁ, D.; JUKLOVA, L.; HINTERLEITNER, I.; CHODOROVÁ, M.; SHIHA, M., Differential Geometry of Special Mappings, spec. publikace, ISBN 978-80-244-4671-4, Palacký University Olomouc, ID 333149718, Olomouc, 2015

2014

 1. VANŽUROVÁ, A.; Mikeš, J.; Berezovki, V.E., Fundamental PDE's of the Canonical Almost Geodesic Mappings of Type \tilde\pi 1, článek v Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, ISSN 0126-6705, 2014

2013

 1. VANŽUROVÁ, A., On metrizability of locally homogeneous affine 2-dimensional manifolds, článek v ARCHIVUM MATHEMATICUM, ISSN 0044-8753, 2013
 2. VANŽUROVÁ, A., On metrizability of a class of 2-manifolds with linear connection, článek v Miskolc Mathematical Notes, ISSN 1787-2405, Miskolc, Maďarsko, 2013
 3. VANŽUROVÁ A.; KOWALSKI O., On a generalization of curvature homogeneus spaces, článek v Results in Mathematics, ISSN 1422-6383, Springer Basel AG, Basel, 2013

2012

 1. VANŽUROVÁ, A.,JUKL, M., Parallelogram spaces and medial quasigroups, článek v Journal of Applied Mathematics, ISSN 1337-6365, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava (SK), 2012
 2. VANŽUROVÁ, A., Hexagonal and Golden Quasigroups, článek v Journal of Applied Mathematics, ISSN 1337-6365, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava (SK), 2012
 3. VANŽUROVÁ, A.; BARTOSKOVÁ, Z., Toyoda's Theorem and Quasigroup Modes, článek v Journal of Applied Mathematics, ISSN 1337-6365, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava (SK), 2012
 4. VANŽUROVÁ, A.; PIRKLOVÁ, P., Metrizable connections and restrictively variational connections in affine manifolds, článek v Journal of Applied Mathematics, ISSN 1337-6365, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava (SK), 2012
 5. VANŽUROVÁ, A., PIRKLOVÁ, P., Metrizable connections and restrictively variational connections in affine manifolds, příspěvek na konferenci Aplimat 2012, 11th International Conference, February 7-9, 2012, ISBN 978-80-89313-58-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK, 2012
 6. VANŽUROVÁ, A.;JUKL, M., Parallelogram spaces and medial quasigroups, příspěvek na konferenci Aplimat 2012, 11th International Conference, February 7-9, 2012, ISBN 978-80-89313-58-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2012
 7. VANŽUROVÁ, A., Hexagonal and Golden Quasigroups, příspěvek na konferenci Aplimat 2012, 11th International Conference, February 7-9, 2012, ISBN 978-80-89313-58-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2012
 8. VANŽUROVÁ, A.;BARTOSKOVA, Z., Toyoda's Theorem and Quasigroup Modes, příspěvek na konferenci Aplimat 2012, 11th International Conference, February 7-9, 2012, ISBN 978-80-89313-58-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK, 2012

2011

 1. VANŽUROVÁ, A.; DOLEŽALOVÁ, J., Hexagonal quasigroups over finite fields, příspěvek na konferenci 7th Conference on Mathematics and Physics on Technical Universities - Proceedings of Contributions, ISBN 978-80-7231-815-5, The University of Defence, Brno, The University of Defence, 2011
 2. VANŽUROVÁ, A., Algebraic systems in cryptology and the security of information, příspěvek na konferenci International Conference on Military Technologies 2011 - Proceedings, ISBN 978-80-7231-787-5, Brno, University of Defence, Brno, 2011
 3. VANŽUROVÁ, A., Golden section quasigroups, finite example, článek v Journal of Applied Mathematics, ISSN 1337-6365, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2011
 4. VANŽUROVÁ, A., Golden section quasigroups, finite examples, příspěvek na konferenci 10th International Conference Aplimat 2011, ISBN 978-80-89313-51-8, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 2011

2010

 1. VANŽUROVÁ, A., Medial quasigroups of type (n,k), článek v Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Mathematica, ISSN 0231-9721, Palacký University Olomouc, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Olomouc, 2010
 2. VANŽUROVÁ, A., A note on variational and metrizable connections, článek v ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE NYÍREGYHÁZIENSIS , ISSN 1786-0091, College of Nyíregyháza, Hungary, Nyíregyháza, Hungary, 2010

2009

 1. HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; VANŽUROVÁ, A., Geodesic Mappings and Some Generalizations, spec. publikace, ISBN 978-80-244-2524-5, Palacký University, Křížkovského 8, 77147 Olomouc, 2009

2008

 1. HINTERLEITNER, I.; VANŽUROVÁ, A.; MIKEŠ, J., Variational properties of geodesics in generalized Finsler spaces, příspěvek na konferenci Aplimat 2008, 7th international conference, ISBN 978-80-89313-03-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2008

2006

 1. HAVEL, V., Medial Quasigroups and Geometry, spec. publikace, ISBN 80-244-1399-X, Palackého Univerzita Olomouc, Olomouc, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný