English

Ing. Stanislava Dermeková – seznam publikací

2018

 1. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S.; ŠKURLA, J., COMPARISON WITH THE REFERENCE VALUE ON THE EXAMPLE OF GIS-BASED APPLICATIONS, kapitola v Dynamics in GIscience, ISBN 978-3-319-61297-3, Springer International Publishing AG, Switzerland, 2018

2017

 1. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S., Spatial Analysis in GIS to Estimate the Price of Geographic Objects for Recreational Purposes, kapitola v Social Interactions and Networking in Cyber Society, ISBN 978-981-10-4189-1, Springer Nature Singapore Pte Ltd., Singapore, 2017
 2. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S., The Permanent Residential Housing: Geographic Information System-Based Evaluation Considering the Legislation, článek v Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, ISSN 1546-1955, American Scientific Publishers, USA, 2017

2016

 1. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S., Comparison with the Reference Value on the Example of Geographic Information System-Based Applications, článek v Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, ISSN 1546-1955, American Scientific Publishers, USA, 2016
 2. HIRŠ, J.; DERMEKOVÁ, S.; WAWERKA, R.; VOLAŘÍK, T.; MOHELNÍKOVÁ, J., Information Modelling Process Based on Integrated Data Acquisition, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, Switzerland, 2016
 3. DERMEKOVÁ, S., Multi-Criteria analysis for municipal engineering and their applications in the GIS, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, ISBN 978-619-7105-34-6, STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2016

2015

 1. WAWERKA, R.; VOLAŘÍK, T.; DERMEKOVÁ, S., Smart housing estate: implementation of ICT user friendly application to raise inhabitant’s sustainability awareness, příspěvek na konferenci 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-34-6, STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2015
 2. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S., Principles of territorial development: Using spatial tools based on GIS, článek v AWERProcedia Information Technology and Computer Science , ISSN 2147-5369, Academic World Education & Research Center, Turecko, 2015
 3. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S., Method of real estate evaluation for recreational purposes, kapitola v The Role of Service in the Tourism & Hospitality Industry, ISBN 978-1-315-68852-7, CRC Press, Taylor & Francis, London, UK, 2015
 4. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S., The Use of Decision Theory in the Business Geography, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, Advanced Science Letters, American Scientific Publishers, USA, 2015

2014

 1. DUFEK, Z.; HIRŠ, J.; WAWERKA, R.; DERMEKOVÁ, S., ODBORNÁ TECHNICKO SOCIOEKONOMICKÁ STUDIE Magistrát města Brna - administrativní objekty, , Brno, 2014
 2. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S., Multi-Criterial Analysis Based on Comparison with Etalon, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 26650 THE OLD RD, STE 208, VALENCIA, CA 91381-0751 USA, USA, 2014
 3. VOLAŘÍK, T.; DERMEKOVÁ, S.; WAWERKA, R.; SUKUP, J., Smart housing estate: multidisciplinary data for environmental modelling, příspěvek na konferenci SGEM 2014, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-12-4, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2014
 4. DERMEKOVÁ, S.; BARTONĚK, D., Multi-Criteria Decission Making: The Used Oriented Application for the Real Estate Market, příspěvek na konferenci 5th Internationa Conference on Cartography and GIS, ISSN 1314-0604, ISBN 0-470-85151-1, Bulgarian Cartographic Association, Sofia, Bulgaria, 2014

2013

 1. DERMEKOVÁ, S.; BARTONĚK, D., The use of decision theory in the strategic planning of urban areas, článek v Acta Moraviae, ISSN 1803-7607, European polytechnic institute, Ltd. in Kunovice, Kunovice, 2013
 2. DERMEKOVÁ, S., Hodnotenie kritérií v realitnom inžinierstve s podporou GIS, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha, 2013
 3. MAUREROVÁ, L.; DERMEKOVÁ, S.; HIRŠ, J., Souhrnná zpráva - Budovy Magistrátu města Brna, , Brno, 2013
 4. DERMEKOVÁ, S., Možnosti využitia ontológie v archeologickej databáze, , ISBN 978-80-223-3396-2, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Kočovce, 2013
 5. DERMEKOVÁ, S., Implementácia teórie rozhodovania v oblasti trhu s nehnuteľnosťami, příspěvek na konferenci Sborník anotací, JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013

2012

 1. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I.; DERMEKOVÁ, S., Database design of the historical maps, příspěvek na konferenci Proceedings 7th International Workshop Digital Approaches to Cartographic Heritage, ISBN 960-7999-18-5, International Cartographic Association, Barcelona, 2012
 2. DERMEKOVÁ, S., NÁVRH SIMULAČNEJ ŠTÚDIE PRE ÚČELY ARCHEOLOGKÉHO PREDIKČNÉHO MODELU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 3. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I.; DERMEKOVÁ, S., Historical Maps in GIS, příspěvek na konferenci Tenth International Conference of Soft Computing, Hodonín, European Polytechnic Institute, Ltd., ISBN 978-80-7314-279-7, Kunovice, 2012
 4. DERMEKOVÁ, S.; BARTONĚK, D., PROPOSAL OF SIMULATION STUDIES FOR THE PURPOSES OF ARCHAEOLOGICAL PREDICTIVE MODEL, příspěvek na konferenci Tenth International Conference of Soft Computing, Hodonín, European Polytechnic Institute, Ltd., ISBN 978-80-7314-279-7, European Polytechnic Institute Kunovice, Kunovice, 2012

2011

 1. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S.; OPATŘILOVÁ, I., Historical Maps in Geographical Information System, příspěvek na konferenci Proceedings of the 16th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies, ISBN 978-3-200-02740-4, Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie, Vídeň, 2011
 2. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S.; OPATŘILOVÁ, I., The Prediction Model in Archaeology, příspěvek na konferenci Proceedings of the 16th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies, ISBN 978-3-200-02740-4, Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie, Vídeň, 2011
 3. OPATŘILOVÁ, I.; BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S., The usage of GIS from standpoint of the environment, příspěvek na konferenci EFITA/WCCA 2011, ISBN 978-80-904830-0-2, Czech Centre for Science and Society, Praha, 2011
 4. DERMEKOVÁ, S., USAGE OF SPATIAL ANALYSES FOR LOCATING THE DISAPPEARED MUNICIPALITIES, příspěvek na konferenci XVI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXVIII Sejmik SKN, ISBN 978-83-7717-046-5, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, Poľska, 2011
 5. VOLAŘÍK, T.; DERMEKOVÁ, S.; OPATŘILOVÁ, I., VÝUKA MATEMATIKY A FYZIKY PRO OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE OČIMA STUDENTŮ, příspěvek na konferenci Matematicko-fyzikální vědy ve výuce geodézie a kartografie, sborník referátů, ISBN 978-80-86433-53-0, FAST VUT v Brně, Brno, 2011
 6. DERMEKOVÁ, S., Využitie technológie GIS v stredovekej archeológii, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, 13. odborná konference doktorského studia, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Stavební, Brno, 2011
 7. DERMEKOVÁ, S.; BARTONĚK, D., GIS in Medieval Archaeology, příspěvek na konferenci Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2011, ISBN 978-3-540-85154-7, VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, 2011
 8. DERMEKOVÁ, S.; BARTONĚK, D., Usage of GIS in Archaeology, příspěvek na konferenci IX. International Conference of Soft Computing, 21. 1. 2011, Hodonín, European Polytechnic Institute, Ltd., ISBN 978-80-7314-221-6, EPI Kunovice, s. r. o., Kunovice, 2011

2010

 1. DERMEKOVÁ, S., GIS v archeológii, příspěvek na konferenci GIS v archeológii, Zborník konferencie, Nitra 25.-26.11.2010, ISBN 978-80-89315-25-3, Archeologický ústav SAV, Nitra 2010, Nitra, 2010
 2. DERMEKOVÁ, S., GIS v archeologii, příspěvek na konferenci Student GIS Projekt, 6. studentská konference, Sborník, ISBN 978-80-904450-3-1, ARCDATA Praha, s.r.o. 2010, Praha, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný