English

Ing. Marek Kalina – seznam publikací

2015

  1. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Technology and Conclusions from Long-term Monitoring of Large Span Roof Timber Construction, kapitola v Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

  1. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Long-term deformation measurements of atypical roof timber structures, článek v Proceedings of the Workshop Geoinformatics FCE CTU 2006, ISSN 1802-2669, FCE CTU Prague, Prague, 2014
  2. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Conclusions from Long-Term Monitoring of Large Span Roof Timber Construction, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Košice, Slovensko, 2014
  3. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Long-term deformation measurements of atypical roof timber structures, příspěvek na konferenci INGEO 2014, ISBN 978-80-01-05469-7, Czech Technical University Prague, Faculty of Civil Engeeniring, Prague, 2014

2013

  1. KALINA, M.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T., Polohovací zařízení pro kalibraci GNSS antén, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4669-4, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Brno, 2013

2012

  1. KALINA, M.; BUREŠ, J., Meranie posunov a deformácií stavieb trigonometrickou metódou., příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

  1. BUREŠ, J.; KALINA, M., Long-Term Deformation Measurements of Large Span Timber Structures, příspěvek na konferenci Reports on Geodesy, ISSN 0867-3179, ISBN 978-83-85287-89-6, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, 2011
  2. KALINA, M.; BUREŠ, J., Dlhodobé sledovanie drevenej strešnej konštrukcie športovej haly, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný