English

Ing. Lenka Rýznarová – seznam publikací

2015

  1. JURČÍK, J.; DOUDOVÁ, L., Program JS ALT vyvinutý pro účelné shlukování altimetrických dat, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015: odborná konference doktorského studia, ISBN 9788021450912, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

  1. JURČÍK, J.; RÝZNAROVÁ, L., SOFTWARE ALTNET PRO ZPRACOVANÍ DAT Z ALTIMETRICKÝCH DRUŽIC, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014

2012

  1. RÝZNAROVÁ, L.; VATRT, V., W0 improved by EGM08/GRACE geopotential models and Jason 1 altimetry, , Benátky, 2012
  2. RÝZNAROVÁ, L., Regional validation of GRACE monthly solutions using oceanographic datasets, , 2012
  3. RÝZNAROVÁ, L.; VATRT, V., Význam geopotenciálních modelů a jejich testování, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, 2012

2011

  1. RÝZNAROVÁ, L.; VATRT, V.; VOJTÍŠKOVÁ, M.; ŠÍMA, Z., Světový výškový systém - aktuální informace, , Tatranská Lomnica, 2011
  2. RÝZNAROVÁ, L.; VATRT, V.; VOJTÍŠKOVÁ, M.; ŠÍMA, Z., Zvýšení přesnosti EGM08 a střední hladina oceánů z altimetrie Jason-1, , 2011
  3. RÝZNAROVÁ, L., Zaměření historického objektu pro vyhotovení stavební dokumentace, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o., Brno, 2011
  4. RÝZNAROVÁ, L.; VATRT, V.; VOJTÍŠKOVÁ, M., Vybudování výškového systému s využitím metod fyzikální geodézie, příspěvek na konferenci GNSS v geodetické praxi, ISBN 978-80-86433-52-3, ECON Publishing, s. r. o., Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný