English

Ing. Irena Opatřilová – seznam publikací

2016

 1. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., The Optimization of Global Navigation Satellite Systems Measurement by the Geographic Information Systems Support, článek v Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, ISSN 1546-1955, American Scientific Publisher, USA, 2016

2015

 1. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Enhancement of Image Classification via GIS, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, American Scientific Publishers, American Scientific Publishers, 26650 The Old Road, Suite 208, Valencia, California 91381-0751, USA , 2015
 2. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Workflow for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, American Scientific Publishers, American Scientific Publishers, 26650 The Old Road, Suite 208 ,Valencia, California 91381-0751, USA , 2015
 3. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Surface Classification Above Gas Pipeline Facilities, kapitola v Surface models for Geosciences, ISBN 978-3-319-18407-4, Springer, Switzerland, 2015
 4. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., Optimization of processing of enormous amounts of geographical data, článek v AWERProcedia Information Technology and Computer Science , ISSN 2147-5369, AWER Proceedia, Turecko, 2015
 5. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., The Management of Global Navigation Satellite Systems Measurement via Geographic Information Systems, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, Advanced Science Letters, American Scientific Publisher, USA, 2015

2014

 1. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Optimization of Pre-Processing of Extensive Projects in Geographic Information Systems, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, Advanced Science Letters, AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 26650 THE OLD RD, STE 208, VALENCIA, CA 91381-0751 USA, USA, 2014
 2. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Technology Line for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Košice, Slovensko, 2014
 3. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I.; VITULA, A., Method of error assessment in image classification, příspěvek na konferenci 14th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-12-4, SGEM2014, Bulgaria, 2014
 4. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Technology of processing of enormous amounts of geografical data, příspěvek na konferenci 14th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-12-4, SGEM2014, Bulgaria, 2014
 5. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Possibilities of Improvement of Image Classification via GIS Tools, příspěvek na konferenci International Conference on Cartography and GIS, ISSN 1314-0604, ISBN 0-470-85151-1, Bulgarian Cartographic Assosiation, Sofia, Bulgaria, 2014
 6. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., The Solution of Massive Tasks in GIS Exemplified by Determining Terrain Surface Types Above Gas Pipelines in the Czech Republic, kapitola v Thematic Cartography for the Society, ISBN 978-3-319-08180-9, Springer International Publishing, Switzerland, 2014
 7. OPATŘILOVÁ, I.; BARTONĚK, D., Classification of types of terrain surface above route of gas line, článek v Acta Moraviae, ISSN 1803-7607, Evropský polytechnický institut, s.r.o, Kunovice, 2014
 8. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., Design of Human-machine Interface for GNSS Device, článek v Journal of Advances in Information Technology, ISSN 1798-2340, ACADEMY PUBLISHER, Australia, 2014
 9. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., The use of GIS technology for planning of GNSS measurement, příspěvek na konferenci WIT Transactions on Information and Communication Technologies, ISSN 1743-3517, ISBN 978-1-84564-870-1, WIT Press, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton SO40 7AA, UK, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton SO40 7AA, UK, 2014
 10. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., Design of Man–Machine Interface for Mobile Mapping, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, Advanced Science Letters, AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 26650 THE OLD RD, STE 208, VALENCIA, CA 91381-0751 USA, USA, 2014

2013

 1. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., The Use of GIS Technology for Planning of GNSS Measurement, příspěvek na konferenci 26th International Cartographic Conference, ISBN 978-1-907075-06-3, International Cartographic Association, Dresden, 2013
 2. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., Design of Human – Machine Interface for GNSS Devices, článek v AWERProcedia Information Technology & Computer Science, ISSN 2147-5105, AWERProcedia Information Technology and Computer Science, Istanbul, 2013
 3. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., Design of Human-machine Interface, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), ISBN 978-80-214-4739-4, VUTIUM, Brno, 2013
 4. BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., Klasifikace údajů o uložení plynárenských zařízení pod určitými typy povrchů terénu, , VUT v Brně, Brno, 2013
 5. OPATŘILOVÁ, I., Využití technologie GIS pro plánování GNSS měření, příspěvek na konferenci Sborník k 15. odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 6. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., Use of GIS Technology for Planning of GNSS Measurement, příspěvek na konferenci Proceedings of XI International Conference of Soft Computing, ISBN 978-80-7314-291-9, EPI Kunovice, Kunovice, 2013

2012

 1. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., Návrh uživatelského rozhraní pro zařízení pro určování polohy pomocí družicových metod, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2012, ISBN 978-80-553-1173-9, ÚGKaGIS, Technická univerzita v Košicích, Košice, 2012
 2. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I.; DERMEKOVÁ, S., Database design of the historical maps, příspěvek na konferenci Proceedings 7th International Workshop Digital Approaches to Cartographic Heritage, ISBN 960-7999-18-5, International Cartographic Association, Barcelona, 2012
 3. OPATŘILOVÁ, I., Testování přístroje Topcon GRS-1 a některých služeb poskytovaných sítěmi permanentních referenčních stanic, příspěvek na konferenci Sborník k 14. odborné konferenci doktorského studia JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 4. BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I.; DERMEKOVÁ, S., Historical Maps in GIS, příspěvek na konferenci Tenth International Conference of Soft Computing, Hodonín, European Polytechnic Institute, Ltd., ISBN 978-80-7314-279-7, Kunovice, 2012
 5. OPATŘILOVÁ, I.; BARTONĚK, D., Testing of Topcon GRS-1 instrument using RTK method, příspěvek na konferenci Tenth International Conference of Soft Computing, Hodonín, European Polytechnic Institute, Ltd., ISBN 978-80-7314-279-7, EPI Kunovice, s. r. o., Hodonín, 2012

2011

 1. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S.; OPATŘILOVÁ, I., Historical Maps in Geographical Information System, příspěvek na konferenci Proceedings of the 16th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies, ISBN 978-3-200-02740-4, Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie, Vídeň, 2011
 2. BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S.; OPATŘILOVÁ, I., The Prediction Model in Archaeology, příspěvek na konferenci Proceedings of the 16th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies, ISBN 978-3-200-02740-4, Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie, Vídeň, 2011
 3. OPATŘILOVÁ, I.; BARTONĚK, D.; DERMEKOVÁ, S., The usage of GIS from standpoint of the environment, příspěvek na konferenci EFITA/WCCA 2011, ISBN 978-80-904830-0-2, Czech Centre for Science and Society, Praha, 2011
 4. OPATŘILOVÁ, I., GIS as Support of the State Administration, příspěvek na konferenci XVI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXVIII Sejmik SKN, ISBN 978-83-7717-046-5, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, Polsko, 2011
 5. VOLAŘÍK, T.; DERMEKOVÁ, S.; OPATŘILOVÁ, I., VÝUKA MATEMATIKY A FYZIKY PRO OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE OČIMA STUDENTŮ, příspěvek na konferenci Matematicko-fyzikální vědy ve výuce geodézie a kartografie, sborník referátů, ISBN 978-80-86433-53-0, FAST VUT v Brně, Brno, 2011
 6. OPATŘILOVÁ, I., GIS malých obcí, příspěvek na konferenci Sborník k 13. odborné konferenci doktorského studia JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011
 7. OPATŘILOVÁ, I.; BARTONĚK, D., GIS for Small Municipalities, příspěvek na konferenci Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2011, ISBN 978-80-248-2366-9, VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, 2011
 8. OPATŘILOVÁ, I.; BARTONĚK, D., GIS in Municipality Administration, příspěvek na konferenci IX. International Conference of Soft Computing, ISBN 978-80-7314-221-6, EPI Kunovice, s. r. o., Kunovice, 2011

2010

 1. OPATŘILOVÁ, I., GIS Městské části Brno-Jundrov, příspěvek na konferenci Sborník 6. studentské konference Student GIS Projekt, ISBN 978-80-904450-3-1, ARCDATA Praha, s.r.o., Praha, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný