English

Ing. Zakaraya Alhasan – seznam publikací

2018

 1. ALHASAN, Z.; MIČA, L., INVESTIGATION OF INFLUENCE OF STRESS CONDITION ON INTERNAL INSTABILITY IN SOIL, příspěvek na konferenci 20. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2018 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Fakulta Stavební, VUT v Brně, Brno, 2018

2017

 1. ALHASAN, Z.; MIČA, L.; ŘÍHA, J., Comments on the influence of stress state on internal erosion, příspěvek na konferenci Budowle piętrzące eksploatacja i monitoring, ISBN 978-83-64979-23-1, Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Warszawa, 2017

2016

 1. ALHASAN, Z.; DUCHAN, D.; ŘÍHA, J., The probabilistics solution of dike breaching due to overtopping, příspěvek na konferenci Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change, ISBN 978-1-138-02977-4, IAHR, Liege, Belgium, 2016
 2. ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Comparison of specific sediment transport rates obtained from empirical formulae and dam breaching experiments, článek v ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS, ISSN 1567-7419, SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS, 2016

2015

 1. ALHASAN, Z.; HALA, M.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Discussion on the critical hydraulic gradient for uniform homogeneous glass beads, příspěvek na konferenci Eksploatacja budowli pietrzacych - diagnostyka i zapobieganie zagroženiom, ISBN 978-83-64979-09-5, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Waszawa , Warszawa, PL, 2015
 2. ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., Study of Dam-break Due to Overtopping of Four Small Dams in the Czech Republic, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendel University in Brno, Czech Republic, Mendel University in Brno, Czech Republic, 2015

2014

 1. ALHASAN, Z.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; DUCHAN, D., Kritičeskij gidravličeskij gradient jedinoabraznych adnarodnych stěklannych granul, , Vedeneev All-Russian Research Institute for Hydroengineering (VNIIG), Sankt-Peterburg, Russia, 2014

2013

 1. ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J., SCOUR RESISTANCE OF DIKE MATERIALS AT DOWNSTREAM SLOPE DURING OVERTOPPING, příspěvek na konferenci Thirteenth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Book of abstracts, ISBN 978-80-227-4002-9, STU Bratislava, SK, Bratislava, 2013
 2. ALHASAN, Z.; DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Mathematical model of dike failure due to overtopping at the river Dyje at Breclav, příspěvek na konferenci Zapory - bezpieczenstwo i kierunki rozwoju, ISBN 978-83-61102-81-6, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013, Polsko, Jastrzębia Góra, Polsko, 2013
 3. ALHASAN, Z.; DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Matematické modelování porušení ochranné hráze na Dyji v Břeclavi v důsledku přelití, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r. o., Čkyně, Česká Republika, 2013
 4. ALHASAN, Z., NUMERICAL MODEL OF THE DIKE FAILURE DUE TO OVERTOPPING, THE RIVER OF MORAVA, THE CITY OF HODONIN, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2013, 15. odborná konference doktorského studia, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4669-4, VUT, FASt, Veveří 331/85, 602 00 Brno, Brno, 2013

2010

 1. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; KHADDOUR, A.; ALHASAN, Z., Výzkum vnitřní eroze. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Dílčí zpráva VI za rok 2010. MZ ČR NAZV úkol č. 81223., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný