English

Ing. Veronika Valentová – seznam publikací

2012

  1. VALENTOVÁ, V.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T., Vliv podélného sklonu na vzdálenost pro předjíždění, příspěvek na konferenci Research, Development and Innovation in Transport 2012, ISBN 978-80-248-2829-9, Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Ostrava, 2012
  2. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; VALENTOVÁ, V., Odborný posudek projektu II/422 Čejkovice - Velké Bílovice pro ROP jihovýchod, , 2012

2011

  1. VALENTOVÁ, V., Měření hlukoměrem, , 2011
  2. VALENTOVÁ, V., ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU FRVŠ 2688/2011/G1, výzkumná zpráva projektu , 2011
  3. VALENTOVÁ, V., PROBLEMATIKA HLUKU OD DOPRAVY, , 2011
  4. VALENTOVÁ, V., Inovace předmětů magisterského studia na ústavu PKO, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný