English

Ing. Katarzyna Drongová – seznam publikací

2013

  1. DRONGOVÁ, K.; SOBOTKOVÁ, V., Projevy vodní eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku, článek v Littera Scripta, ISSN 1805-9112, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2013
  2. DRONGOVÁ, K., Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r. o., 2013
  3. DRONGOVÁ, K., Volumetrická kvantifikace erozních projevů v drahách soustředěného povrchového odtoku a analýza faktorů ovlivňujících jejich vznik, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4669-4, VUT Brno, Brno, 2013
  4. DRONGOVÁ, K., Analýza faktorů přispívajících k tvorbě erozních projevů v drahách soustředěného povrchového odtoku v podmínkách České republiky, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4669-4, 2013

2012

  1. DRONGOVÁ, K.; PAVLÍK, F., Volumetrická kvantifikace vodní eroze vznikající na hranicích pozemků, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, LITERA BRNO, Brno, 2012

2011

  1. DRONGOVÁ, K.; PAVLÍK, F., Volumetrická kvantifikace vodní eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku jako podklad pro ověření predikčního modelu, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-76-3, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 2011
  2. DRONGOVÁ, K., Komplexní návrh ochranných opatření v povodí Čebínského potoka při třech různých scénářích R faktoru, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT Brno, Brno, 2011

2010

  1. DRONGOVÁ, K., Analýza vlivu změny R faktoru na protierozní opatření v povodí Lubě, příspěvek na konferenci WORKSHOP Adolfa Patery 2010, ISBN 978-80-02-02260-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Praha, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný