English

Ing. Pavla Bukovská – seznam publikací

2012

 1. BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M., Effectiveness of high-strength concrete when used in circular steel tubes filled with concrete, příspěvek na konferenci Recent Advances in Engineering, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, 2012
 2. BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M., Behaviour of the tubular columns filled by concrete subjected to buckling compression, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Podbanské, 2012
 3. BUKOVSKÁ, P., Influence of Concrete Strength on the Behavior of Steel Tubular Columns Filled by Concrete, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, North Atlantic University, U.S.A., elektronické vydání: http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=2829, 2012
 4. BUKOVSKÁ, P., Ověření spolehlivosti ocelových trubek vyplněných betonem pomocí pravděpodobnostní analýzy, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Conference Section 7, Young Scientist 2012. The 4th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-0904-0, Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, Košice, 2012
 5. BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P., Buckling resistance of steel tubular columns filled by high-strength concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, ISBN 978-1-61804-071-8, WSEAS Press, Cambridge, U.K., 2012
 6. KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P.; BUKOVSKÁ, P., Effectiveness of strengthening steel beams using external bonded CFRP lamellas, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, ISBN 978-1-61804-071-8, WSEAS Press, Cambridge, U.K., 2012
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P.; NEUBAUEROVÁ, P., Theoretical and experimental analysis of load-carrying capacity of steel-concrete composite beams with glass-fibre-concrete slab, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, ISBN 978-1-61804-071-8, WSEAS Press, Cambridge, U.K., 2012
 8. NEUBAUEROVÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P., Strengthening timber beams using externally bonded carbon – fiber reinforced polymer, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology, ISBN 978-1-61804-071-8, WSEAS Press, Cambridge. U.K., 2012
 9. BUKOVSKÁ, P., Vliv pevnosti betonu na chování tlačených ocelových trubek vyplněných betonem, příspěvek na konferenci SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, CERM, Brno, 2012

2011

 1. BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M., High-performance concrete-filled steel tubes, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-103-4, ECCS 2011, Budapest, 2011
 2. BUKOVSKÁ, P., Numerical model of steel tube filled by high-performance concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-0639-1, The Technical University of Košice, Herlany, 2011
 3. BUKOVSKÁ, P., Optimalizace průřezu sloupů z uzavřených ocelových profilů vyplněných betonem, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný