English

Ing. Martin Horáček, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Lateral-torsional buckling of beams of double symmetrical and mono-symmetrical cross-sections loaded perpendicularly to the axis of symmetry - Experimental verification, článek v ce/papers, ISSN 2509-7075, Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin, 2017

2016

 1. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně, příspěvek na konferenci Sborník 54. Celostátní konference OK, ISBN 978-80-02-02648-8, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2016
 2. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; PEŠEK, O.; BRODNIANSKÝ, J., Focusing on Problem of Lateral Torsional Buckling of Beams with Web Holes, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2016
 3. PEŠEK, O.; HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Experimental Verification of the Buckling Strength of Structural Glass Columns, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2016
 4. HORÁČEK, M., Analýza lokálního boulení, distorzního vzpěru a klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Stavební, Brno, 2016

2015

 1. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Verifikace skutečného působení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně, příspěvek na konferenci Zborník prednášok - 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcí, ISBN 978-80-89619-01-6, Miroslav Gibala, KNM, Žilina, 2015
 2. HORÁČEK, M., Experimental verification of actual behavior of thin walled steel beams with respect to lateral torsional buckling, příspěvek na konferenci Young Scientist 2015, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-1988-9, Technická univerzita v Košicích, Stavební fakulta, Jasná, Slovensko, 2015
 3. HORÁČEK, M., Experimentální ověření únosnosti tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně při klopení, příspěvek na konferenci Sobrník abstraktů 17. odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2015 + CD nosič s příspěvky, ISBN 978-80-214-5091-2, Litera Brno, Brno, 2015

2014

 1. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Lateral Torsional Buckling of Beams with Web Holes - Finite Element Analysis and Experimental Verification, příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2014 Proceedings of 7th European Conference on Steel and Composite Structures , ISBN 978-92-9147-121-8, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Napoli, 2014
 2. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Lateral Torsional Buckling of Thin-Walled Cold-Formed Steel Beams with Web Holes - Finite Element Analysis., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-949-0, Trans Tech Publication, Zurich, Switzerland, 2014
 3. HORÁČEK, M., Analýza klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně pomocí metody konečných prvků, příspěvek na konferenci Sborník anotací 16. odborné konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4851-3, Litera Brno, Brno, 2014

2013

 1. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Lateral Torsional Buckling of Thin-Walled Cold-Formed Steel Beams with Web Holes - Finite Element Analysis, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Zurich, Switzerland, 2013
 2. HORÁČEK, M., Experimentální ověření výsečového momentu setrvačnosti tenkostěnného ocelového nosníku s otvory ve stěně, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JuniorStav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, LITERA BRNO, Brno, 2013

2012

 1. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M., Stabilisation of Beams by Trapezoidal Sheeting: Parametric Study, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE '12), ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paříž, Francie, 2012
 2. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; BALÁZS, I., Design Bending Resistance of Thin-Walled Steel Beams with Respect to Lateral Torsional Buckling – Methods of Calculation, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd European Conference on Civil Engineering (ECCIE '12), ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, 2012
 3. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Mathematical Definitions and Experimentally Verification of the Torsion Characteristics of Perforated Steel Beams, příspěvek na konferenci Proceedings of the 14th WSEAS International Conference onMATHEMATICAL and COMPUTATIONAL METHODS in SCIENCE and ENGINEERING (MACMESE '12), ISBN 978-1-61804-117-3, WSEAS Press, Sliema, 2012
 4. HORÁČEK, M., Klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory, příspěvek na konferenci Proceedings of the IV. International PhD. Conference Young Scientist 2012, ISBN 978-80-553-0904-0, FCE TUKE, Košice, 2012
 5. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Torsion Stiffness of Thin-walled Steel Beams with Web Holes, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG'12), ISBN 978-1-61804-071-8, WSEAS Press, Cambridge, UK, 2012
 6. HORÁČEK, M., Tuhost v prostém kroucení tenkostěnných ocelových nosníků, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JuniorStav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, LITERA BRNO, Brno, 2012

2011

 1. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; HORÁČEK, M., Výzkum a vývoj pro praxi - příklady spolupráce, příspěvek na konferenci Zborník referátov XXXVII. celoštátného aktívu pracovníkov odboru ocelových konštrukií so zahraniční účastou, ISBN 978-80-227-3583-4, SvF STU v Bratislave, Bratislava, 2011
 2. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., St. Venant Torsion Stiffness of Thin-walled Beams with Holes, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-103-4, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Hungary, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný