English

Ing. Dana Hubáčková – seznam publikací

2012

  1. PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M., Nové evropské normy pro betonové pražce, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT, a.s., Brno, 2012
  2. PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M., Nové evropské normy pro betonové pražce. Druhá část, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT, a.s., Brno, 2012
  3. HUBÁČKOVÁ, D., Výpočet ohybových momentů na příčných betonových pražcích pomocí metody konečných prvků, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Conference Section 7, Young Scientist 2012, ISBN 978-80-553-0904-0, Technická univerzita Košice, Košice, SLovensko, 2012

2011

  1. KŘÍŽOVÁ, D., Problematika návrhu příčných betonových pražců na základě nově vznikajícího normativního podkladu, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný