English

Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B.; ČERNÝ, M.; VAŇKOVÁ, L., VÝZNAM GENERÁTORŮ HODNOTY PRO STAVEBNÍ ZÁVODY REGIONÁLNÍHO CHARAKTERU , příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2018
 2. VAŇKOVÁ, L.; RUDOLECKÁ, M., EKONOMICKÁ ANALÝZA – LCC A ROI STANDARDIZOVANÝCH KONCEPTŮ ŘEŠENÍ NA STAVEBNÍM TRHU , příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2018

2017

 1. KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B.; ČERNÝ, M.; VAŇKOVÁ, L., A VALUE ASSESSMENT OF A MIDDLE-SIZE BUILDINGENTERPRISE WITH AN ENDEAVOUR FOR A SYSTEMIC ACCESS , článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, STU Bratislava, Bratislava, 2017
 2. KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B.; VAŇKOVÁ, L., A MANAGEMENT OF A RISK OF AN INSUFFICIENTL Y ELABORATE PROJECT DOCUMENTATION , článek v Terra Spectra, ISSN 1338-0370, STU Bratislava, Bratislava, 2017
 3. KORYTÁROVÁ, J.; VAŇKOVÁ, L., Analysis of extreme values of the economic efficiency indicators of transport infrastructure projects, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 2017, 2017
 4. VAŇKOVÁ, L.; KOCOURKOVÁ, G.; CHOVANCOVÁ, J., Impact of Innovations on Regional Development, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-16-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017

2016

 1. VAŇKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., EFFECTS OF CONSTRUCTION ACTIVITIES ON THE CZECH ECONOMY , příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016), ISSN 1805-6784, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 2. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B., ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN GDP AND CONSTRUCION ACTIVITIES IN THE CZECH REPUBLIC REGIONS, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Rumunsko, 2016
 3. KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B., Comparison of Impact of Construction Activities on GDP in current and constant prices, příspěvek na konferenci ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 4. VAŇKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; KORYTÁROVÁ, J., Impact of construction activities on GDP in the Czech Republic amd its regions, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, CRC Press , Nizozemí, 2016

2015

 1. KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; ŠPIROCH, M., Contribution of socio-economic benefits to economic efficiency of large-scale infrastructure projects, článek v Conference proceedings (International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC-....), ISSN 2410-5465, ISBN 978-969-7544-00-4, International Organization for Research and Development, Istanbul, 2015
 2. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; BÁRTŮ, D.; ŠPIROCH, M.; ADLOFOVÁ, P., Risk of Megaprojects in Transport Infrastructure, příspěvek na konferenci Advances in Civil Engineering and Building Materials IV, ISBN 9781138000889, Taylor and Francis Group, London, UK, Hongkong, 2015

2014

 1. CHOVANCOVÁ, J.; KOCOURKOVÁ, G.; KOZUMPLÍKOVÁ, L., ASSESSMENT OF OPERATING CASH FLOW OF THE INVESTMENT IN A CONSTRUCTION OF PASSIVE HOUSES, článek v TEHNIČKI GLASNIK , ISSN 1846-6168, Sveučilište Sjever, Varaždin, Croatia, 2014
 2. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L., Economic Efficiency of Large-Scale Infrastructure Projects in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), ISBN 978-86-916153-2-1, Scientific Research Center ltd Belgrade, Belgrade, Serbia, 2014
 3. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Analysis of the Megaprojects Effectiveness Impact on Economic Regional Development, příspěvek na konferenci International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014), ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně. FAST. EKŘ, Brno, 2014
 4. KOZUMPLÍKOVÁ, L., LOKALIZAČNÍ ANALÝZA, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014

2013

 1. KOZUMPLÍKOVÁ, L., MIGRATION AND ITS IMPACT ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 2. KOZUMPLÍKOVÁ, L., VLIV STAVEBNÍ PRODUKCE NA VÝVOJ HDP A NEZAMĚSTNANOSTI, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, VUT v Brně, FAST, Brno, 2013

2012

 1. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., EU REGIONAL POLICY INFLUENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC FROM 2014 TO 2020, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-4618-2, VUT v Brně,FAST, Brno, 2012
 2. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; SRBA, M., Whole life costs of construction respecting externalities, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering (id 20205), ISBN 978-80-553-0905-7, FCE TUKE, Košice, 2012
 3. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., ASSESSMENT OF REGIONAL STANDARD OF LIVING, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bata Univetsity, Zlín, 2012
 4. KOZUMPLÍKOVÁ, L., HODNOCENÍ EKONOMICKÉ ÚROVNĚ REGIONŮ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně,FAST, Brno, 2012

2011

 1. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., The use of localization theory for optimalization of placing of production subjects in the territory, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-7454-013-4, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2011
 2. KOZUMPLÍKOVÁ, L., RIZIKOVÁ ANALÝZA ÚZEMÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2011

2010

 1. KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; ŠENIGL, J., ECONOMIC EFFICIENCY OF FLOOD MEASURES, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 2. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; ŠENIGL, J., Regionální politika Evropské unie, příspěvek na konferenci Materiali Miznarodnoj studentskoj naukovo-prakticnoj konferencii Ekonomicni ta socialno-gumanitarni problemi sucasnogo sucpilstva, Doneckij derzavij universitet upravlinja, Doněck, Ukrajina, 2010
 3. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Územní ekonomický rozvoj, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konfernce, ISBN 978-80-7318-922-8, Univerzita T.Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný