English

Ing. Lenka Mészárosová, Ph.D. – seznam publikací

2015

 1. MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R., Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015
 2. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., The Effect of Long Term Storage on Properties and Stability of Dry Mixture, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015
 3. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Využití popílku při návrhu podlahových systémů, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5192-6, Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, Brno, 2015
 4. MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Epoxy screed as possible protection of floor surfaces, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015
 5. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., The Effect of Additives on the Properties of Lightweight Concrete Screed, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015

2014

 1. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Innovation of production of lightweight building materials with the use of waste materials and energy by-products, , 2014
 2. MÉSZÁROSOVÁ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R., High-temperature devices and new ways of theirs insulation, , 2014
 3. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R., Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty, , Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 4. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K., Správkové hmoty na bázi geopolymerů, , Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2014
 5. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Physical-mechanical aspects of preparing thermal insulation materials on the basis of liquid (water) glass, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 6. DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Analysis of possibility of using geopolymers in rehabilitation of reinforced concrete structures, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Aluminium powder as an aerating agent in cementitous lightweight building material, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, ISBN 978-80-87952-00-9, Hradec Králové, 2013
 2. DUFKA, A.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L., The use of Geopolymers in Rehabilitation of Reinforced Concrete structures, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 3. DUFKA, A.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, J., Importance of Physico-Chemical Methods in evaluating the State of building Structures and design of their Redevelopment, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 4. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E., Study of effect of higher temperature on the properties of a new silicate-based thermal insulation material, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 5. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Lehčené stavební hmoty z pohledu evropského trhu, příspěvek na konferenci Construction Materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 6. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně-izolačního systému, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2013
 7. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Možnosti využití popílku při vývoji nové tepelně-izolační hmoty, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, Asociace pro využití energetických produktů, Brno, 2013
 8. DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Perlitbetón a nové možnosti jeho využitia, , ISSN 1336-7617, Jaga Group s.r.o., Bratislava, 2013
 9. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Amelioration of the Porosity in Silicate Based Materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 10. MÉSZÁROSOVÁ, L., Přehled důležitých zkoušek při návrhu nové povrchové stěrky, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2013
 11. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Possible substitutes of epoxy screed filler with secondary raw materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. DUFKA, A.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; LIŠKA, M., Analysis of the possibility of using geopolymers as a matrix in sprayed concretes used under extreme conditions, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012
 2. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Alkalicko-křemičitá reakce z pohledu historie a praxe, příspěvek na konferenci Sborník meznárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-905243-3-0, 2012
 3. MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E., Environmentální aspekty výroby pórobetonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec králové, 2012
 4. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Lehký izolační beton, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2012
 5. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Brno, 2012
 6. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Nové možnosti využití perlitbetonu, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-104-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2012
 7. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechStav 2012 - Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 8. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Silicate based thermo-insulating material - use of fly ash as substitution of part of cement content, článek v Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference EIIC 2012, ISSN 1338-7871, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Žilina, 2012
 9. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Vývoj nové tepelně-izolační hmoty na silikátové bázi, příspěvek na konferenci XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., Telč, 2012
 10. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně-izolačními schopnostmi, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 11. MÉSZÁROSOVÁ, L., Vermikulit-beton pro tepelně-izolační účely, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012, ISBN 978-80-905243-0-9, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 12. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Implementace problematiky trvanlivosti pórobetonu do výuky předmětů magisterského studia, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2012, ISBN 978-80-904877-9-6, 2012
 13. MÉSZÁROSOVÁ, L., Utilization of waste materials in the development of light concrete for high temperature, článek v AD Alta, ISSN 1804-7890, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, 2012
 14. MÉSZÁROSOVÁ, L., Nová lehčená hmota na silikátové bázi, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 15. MÉSZÁROSOVÁ, L., Epoxidová stěrka plněná druhotnými surovinami, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. MÉSZÁROSOVÁ, L., Alternativní možnosti využití lehčeného betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011, ISBN 978-80-904877-7-2, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2011
 2. MÉSZÁROSOVÁ, L., Possibilities of utilization of waste materials in the development of lightened concrete used as an insulating material for high temperature, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2011, Inovace ve stavebnictví, ISBN 978-80-904877-5-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2011
 3. MÉSZÁROSOVÁ, L., Utilization of waste materials in the development of new insulating system on silicate base for high temperature, příspěvek na konferenci 2ND WTA-INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM: Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage Volume 2, Part 2, ISBN 978-3-937066-21-9, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 4. DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Possibilities of aerated concrete used as an insulating material for higher temperatures, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete - Securing a sustainable future, ISBN 978-83-89334-26-4, University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz, Poland, 2011
 5. DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Aerated concrete used as an insulating material at higher temperatures, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW CEMENTU, KRAKOW, POLAND, 2011
 6. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení, příspěvek na konferenci Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2011
 7. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Možné využití druhotných surovin při návrhu nového izolačního materiálu, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2011
 8. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 9. MÉSZÁROSOVÁ, L., Možnosti využití odpadních materiálů při vývoji nových zateplovacích systémů pro vyšší teploty, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 10. MÉSZÁROSOVÁ, L., Nová drenážní stěrka a její fyzikálně-mechanické vlastnosti, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 11. KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Průmyslový tepelně izolační systém na silikátové bázi., příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011

2010

 1. MÉSZÁROSOVÁ, L., Polymerní nátěry a stěrky pro zvyšování odolnosti povrchu betonových podlah, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, Praha, 2010
 2. DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Vývoj drenážní stěrky, příspěvek na konferenci Construmat 2010 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-227-3297-0, STU v Bratislavě, Bratislava, 2010
 3. MÉSZÁROSOVÁ, L., Možnosti zvyšování odolnosti povrchu betonových podlahových konstrukcí pomocí polymerních nátěrů a stěrek, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný