English

Ing. Eva Tůmová, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P., Development of organic and biodegradable insulating material for ETICS, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 2. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P., Devlopment of Organic and Biodegradable Insulating Material for ETICS, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 3. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Modifikace systémů ETICS s využitím alternativních materiálů, příspěvek na konferenci Sborník konference Construmat 2017, ISBN 978-80-552-1031-5, STU v Bratislave, Bratislava, 2017
 4. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Pohled do mikrostruktury silikátu s popílkovým plnivem, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 3. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Využití alternativních materiálů pro modifikaci systémů ETICS, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016
 2. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Design of the composition of lightweight concrete floor with self-rising function, based on the reaction of hydrogen peroxide with calcium hypochlorite using secondary raw materials , článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016
 3. ČERNÝ, V.; TŮMOVÁ, E., Effect of firing temperature on the structure of the aggregate from sintered ashes, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2016
 4. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Návrh podlahových systémů s lehčenými surovinami, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, 2016
 5. TŮMOVÁ, E., Odpadní suroviny jako plnivo do průmyslových podlah, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, 2016

2015

 1. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Recycled glass as a filler for screeds and other materials, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, Czech Environmental Management Center, Praha, 2015
 2. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., The Effect of Long Term Storage on Properties and Stability of Dry Mixture, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015
 3. MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R., Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015
 4. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Lehčený podlahový potěr se samonivelační funkcí, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Sborník příspěvků konference CONSTRUMAT 2015, Brno, 2015
 5. TŮMOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; ROVNANÍKOVÁ, P., Trendy na poli popílků z biomasy, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5192-6, Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, Brno, 2015
 6. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Samonivelační lehčený potěr pro podlahy, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2015, Brno, 2015
 7. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Využití popílku při návrhu podlahových systémů, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5192-6, Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, Brno, 2015
 8. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., The Effect of Additives on the Properties of Lightweight Concrete Screed, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015
 9. MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Epoxy screed as possible protection of floor surfaces, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Durnten-Zürich, Switzerland, 2015

2014

 1. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Innovation of production of lightweight building materials with the use of waste materials and energy by-products, , 2014
 2. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Možnosti vylehčení betonu: Ověření vlastností konkrétních přísad pro napěnění, , 2014
 3. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Vývoj průmyslových podlah s využitím odpadních surovin, , 2014
 4. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; VODOVÁ, L., Lehčený potěr pro podlahové systémy s využitím druhotných surovin, , Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2014
 5. DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E., Development of a new kind of aerated screeds for lightweight floors, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Durnten-Zurich, Schwitzerland, 2014

2013

 1. MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Aluminium powder as an aerating agent in cementitous lightweight building material, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, ISBN 978-80-87952-00-9, Hradec Králové, 2013
 2. MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E., Study of effect of higher temperature on the properties of a new silicate-based thermal insulation material, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 3. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Lehčené stavební hmoty z pohledu evropského trhu, příspěvek na konferenci Construction Materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 4. TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Použití lehkých odpadů v rozvoji lehčených stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, 2013
 5. TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Využití popílku při návrhu podlahových systémů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, 2013
 6. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Development of flooring materials with cellular waste, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2013
 7. TŮMOVÁ, E., Pěnobeton jako součást nového lehčeného materiálu pro podlahy, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, 2013
 8. TUMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., New type of industrial floors with secondary raw materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2013

2012

 1. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Alkalicko-křemičitá reakce z pohledu historie a praxe, příspěvek na konferenci Sborník meznárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-905243-3-0, 2012
 2. MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E., Environmentální aspekty výroby pórobetonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec králové, 2012
 3. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Modifikovaný lehčený potěr na bázi odpadních surovin s použitím netradičních plniv, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, 2012
 4. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Vývoj nového materiálu pro podlahy na bázi neautoklávovaného pórobetonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, 2012
 5. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Lehčené kamenivo jako součást matrice v materiálech pro podlahy, příspěvek na konferenci Zborník prednášok Betonárské dni 2012, ISBN 978-80-8076-104-2, 2012
 6. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., The use of lightweight building materials on the market in the czech republic and abroad and the possibilities of its extension, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012, ISBN 978-80-905243-1-6, 2012
 7. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Možnosti vylehčení stavebních materiálů pro podlahy, příspěvek na konferenci Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012 sborník příspěvků, ISBN 978-80-905256-0-3, 2012
 8. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Lightweight floors with cellular aggregate as part of the mixture, článek v Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference EIIC 2012, ISSN 1338-7871, 2012
 9. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Vývoj modifikovaného lehčeného materiálu pro podlahy s využitím odpadních surovin, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, ISBN 978-80-87397-11-4, 2012
 10. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Vývoj lehčeného potěru pro podlahy v konstrukcích vyžadujících co nejmenší zátěž, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, 2012
 11. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., The use of lightweight aggregate and waste materials in development of cellular building materials, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012, ISBN 978-80-905243-0-9, 2012
 12. TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R., Implementace problematiky trvanlivosti pórobetonu do výuky předmětů magisterského studia, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2012, ISBN 978-80-904877-9-6, 2012
 13. TŮMOVÁ, E., Využití odpadních látek jako druhotných surovin ve výrobě lehčených stavebních hmot, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, Brno, 2012
 14. TŮMOVÁ, E., Možnosti využití lehčených stavebních hmot u nás a v zahraničí, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, 2012

2011

 1. TŮMOVÁ, E., UTILIZATION OF WASTE MATERIALS IN THE PROPOSAL OF CEMENT DRY SHAKE FLOORS, příspěvek na konferenci Sborník meznárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-904877-7-2, 2011
 2. JURÁNKOVÁ, E., The use and testing of light aggregate and waste materials in development of industrial floors, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodní vědecké konference CzechSTAV, ISBN 978-80-904877-5-8, 2011
 3. JURÁNKOVÁ, E., The possibilities of usage of waste materials and lightweight aggregate in development of cement-based materials for floors, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, ISBN 978-3-937066-21-9, 2011
 4. JURÁNKOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Vsypové podlahy z pohledu odolnosti vůči ropným látkám a saponátům, příspěvek na konferenci Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2011
 5. JURÁNKOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Využití odpadních materiálů při návrhu cementových vsypových podlah, příspěvek na konferenci Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, 2011
 6. JURÁNKOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Odolnost vsypů s použitím druhotných surovin proti ropným látkám a saponátům, příspěvek na konferenci Sborník 15. mezinárodní konference výzkumného ústavu stavebních hmot, ISBN 978-80-87397-06-0, 2011
 7. JURÁNKOVÁ, E., Vlastnosti pancéřových betonových podlah, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2011
 8. JURÁNKOVÁ, E., MOŽNOSTI VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI VÝVOJI PRŮMYSLOVÝCH PODLAH, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, 2011

2010

 1. JURÁNKOVÁ, E.; DROCHYTKA, R., Zvýšení odolnosti proti obrusu betonu vsypem na bázi druhotných surovin, příspěvek na konferenci Cosntrumat 2010 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-227-3297-0, 2010
 2. JURÁNKOVÁ, E., Průmyslové podlahy: použití, poruchy a opravy, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný