English

Ing. Pavel Kříž, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Evaluation of the Dependence of the Parameters of Internal Environment of Wooden Truss on the Orientation of the Building, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; KŘÍŽ, P., VPLYV ORIENTÁCIE BUDOVY NA VNÚTORNÉ PODMIENKY V KROVE (ČASŤ 2/2), příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016
 3. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Influence of orientation of building on indoor conditions in historical roof truss, článek v Trans Tech Publications, ISSN 2234-9901, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 4. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; KŘÍŽ, P., VPLYV ORIENTÁCIE BUDOVY NA VNÚTORNÉ PODMIENKY V KROVE (ČASŤ 1/2), příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016

2015

 1. SIBILLA, L.; KŘÍŽ, P.; VLČEK, M., POŠKODENIA HISTORICKÝCH KROVOV A ICH PODMIENKY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. SIBILLA, L.; KŘÍŽ, P.; STRUHALA, K., Sanace nosných dřevěných konstrukcí -Typologie, , Fakulta Architektury, Vysoké učení technické v Brně, 2014
 2. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Analysis of Damage to the Historic Roof Truss in Terms of Internal Environment, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. SIBILLA, L.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Historické krovy a jejich ochrana, , Vyšší odborní škola restaurátorská, Brno, 2014

2010

 1. HNILICA, O.; KŘÍŽ, P., Vertikální proporce románských rotund, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků JUNIORSTAV 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, CERM, VUT v Brně, Brno, 2010
 2. HNILICA, O.; KŘÍŽ, P., Úvaha o mikroklimatu románské rotundy ve Znojmě, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, CERM, Brno, 2010

2009

 1. HNILICA, O.; KŘÍŽ, P., Proporce moravských románských rotund, příspěvek na konferenci XII. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE on the occasion of the 110th anniversary of the founding of the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology and the XIV. anniversary of Buildings Fair Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 2. HNILICA, O.; KŘÍŽ, P., PROPORČNÍ SOUVISLOSTI MORAVSKÝCH ROMÁNSKÝCH ROTUND, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, 11. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, CERM, Brno, 2009

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný