English

Ing. Michal Požár, Ph.D. – seznam publikací

2015

  1. POŽÁR, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím, příspěvek na konferenci Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2015, ISBN 978-80-86604-65-7, SEKURON s.r.o., Brno, 2015

2014

  1. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M., Ověření spolupůsobení oddělených částí mostních kleneb, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19.mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2014, ISBN 978-80-86604-62-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2014

2013

  1. KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; BAŽANT, Z., Stabilizace klenbových pásů barokního kostela sv. Michaela Archanděla, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, 2013
  2. POŽÁR, M., Modelování zděných konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2013

2012

  1. POŽÁR, M., Využití napínacích lan pro kotvení ocelových desek na zdivo, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno, Purkyňova 95a, 612 00 Brno, Brno, 2012
  2. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Stanovení deformačních charakteristik zdiva, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2012

2011

  1. KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; POSPÍCHAL, O., Diagnostika a posouzení cihelné klenby pod zámeckým parkem v Moravském Krumlově, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
  2. DUCHÁČ, P.; KLUSÁČEK, L.; TERZIJSKI, I.; POŽÁR, M.; VOLF, M., Stanovení modulu pružnosti zdiva pomocí jednolanového napínacího lisu, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
  3. POŽÁR, M.; KLUSÁČEK, L., Kotvení ocelových desek do zdiva příčně předpjatým spojem, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
  4. POŽÁR, M., Statické působení, poruchy a zesilování kleneb, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno, Purkyňova 95a, 612 00 Brno, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný