English

Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. SOBOTKA, J., TYPY SPOJŮ ASFALTOVÝCH IZOLAČNÍCH PÁSŮ, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Starobělská 5/1133, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 2018
 2. SOBOTKA, J.; SMOLKA, R., The temperature distribution during the microwave drying of wooden elements for structural defects in buildings , článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, MATEC Web of Conferences 146, 03008 (2018), France, 2018
 3. SMOLKA, R.; SOBOTKA, J., Application of Recycled Plastic in Flat Roofs, příspěvek na konferenci MATEC Web Conf. Volume 146, 2018, 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017), ISSN 2261-236X, EDP Sciences, 2018

2017

 1. SOBOTKA, J., Pevnosti spojů při namáhání asfaltových pásů a stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, Praha, 2017
 2. SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z., MIKROVLNNÁ TEORIE VE STAVEBNÍ PRAXI, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, Praha, 2017
 3. PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J., Vliv mikrovlnného záření na dřevěné prvky, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, 2017
 4. SOBOTKA, J., Sanace a rekonstrukce staveb s mezinárodním přesahem, , Tzb info, Topinfo s.r.o. - Vlastimil Růžička, redakce, Praha, 2017

2016

 1. PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J., Úbytek vlhkosti v dřevěných prvcích mikrovlnným zářením, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, 2016
 2. SOBOTKA, J.; SMOLKA, R., Use of EMW radiation in the building industry at defects in buildings, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, MATEC Web of Conferences, 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016), France, 2016
 3. SMOLKA, R.; SOBOTKA, J.; ŠULISTOVÁ, J., Design proposal for door thresholds, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, ISBN 978-2-7598-9012-5, EDP Sciences, France, 2016
 4. PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., MICROWAVE RADIATION AND ITS APPLICATION ON CONSTRUCTION MATERIALS, článek v Engineering Structures and Technologies , ISSN 2029-882X, 2016
 5. KOLÁŘ, R.; SOBOTKA, J., Double Windows in Heritage Listed Buildings, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 6. SOBOTKA, J.; KOLÁŘ, R., Drying of the Basement Spaces of the Faculty of Arts in Brno, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 7. SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z., Mikrovlnná teorie ve stavební praxi, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2016, ISBN 978-80-02-02701-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Brno 2016, 2016
 8. NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; VAHALOVÁ, E.; JIROUŠEK, Z., The temperature distribution during the microwave drying of wooden elements, , ISBN 978-80-02-02701-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky-WTA CZ, Brno 2016, 2016
 9. VAHALOVÁ, E.; MIŠKUFOVÁ, M.; ŠUHAJDOVÁ, E.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K., Posouzení vlivu skladby stěny dřevostavby na dobu vysychání zabudované vlhkosti, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, Cech pro zateplování budov, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. Jiří Šála, CSc., Praha, 2016
 10. BEČKOVSKÝ, D.; VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÁ, T.; SOBOTKA, J.; PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Analysis of the diffusional properties of Peripheral walls of wooden houses during Emw radiation exposure, článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Slovak Forest Products Research Institute, Zvolen, Slovak Republic, 2016
 11. PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J., Spreading of temperature field caused by microwave radiation, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, swietzerland, 2016

2015

 1. PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J., Ovlivnění fyzikálních faktorů mikrovlnným zářením, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, 2015
 2. SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z., Technologie vysoušení nosných konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Praha, 2015
 3. SOBOTKA, J., Drying Technologies in Masonry Structures, článek v Trans Tech Publications, ISSN 2234-9901, Trans Tech Publications, AMR.1122.65 , Switzerland, 2015
 4. SOBOTKA, J., FYZIKÁLNÍ HODNOTY PŘI TECHNOLOGII VYSOUŠENÍ ZDĚNÝCH STAVEB, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2015

2014

 1. SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Technolgie vysoušení zděných konstrukcí, Sanace a rekonstrukce staveb 2014, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2014, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02539-9, Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, BRNO, 2014
 2. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J., USE OF EMW RADIATION IN THE BUILDING INDUSTRY, příspěvek na konferenci Scientific.NET, Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Scientific.NET, Advanced Materials Research, Switzerland, 2014
 3. NOVOTNÝ, M.; JIROUŠEK, Z.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K., MIKROVLNNÁ STERILIZACE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NAPADENÝCH BIOTICKÝMI ŠKŮDCI Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/11774-mikrovlnna-sterilizace-drevenych-prvku-napadenych-biotickymi-skudci, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-INFO, Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, PRAHA, 2014
 4. SOBOTKA, J., Sanace obvodových stěn zahradního domku v Löw-Beerově vile v Brně, , DENÍK, Attila Racek, Brno, 2014
 5. SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z., SANACE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KITTELOVA DOMU, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2014
 6. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; ŠUHAJDOVÁ, E.; MÁTL, M., USE OF MICROWAVE RADIATION IN BUILDING INDUSTRY THROUGH APPLICATION OF WOOD ELEMENT DRYING, článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., BRATISLAVA, 2014
 7. SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z., VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ 4 - LIKVIDACE DŘEVOKAZNÝCH HUB, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2014
 8. SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z., VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VE STVEBNICTVÍ 3 - LIKVIDACE DŘEVOKAZNÉHO HMYZU, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2014
 9. NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDOVÁ, E., KITTELŮV DŮM – sanace dřevěných prvků historického objektu, příspěvek na konferenci DŘEVOSTAVBY 2014, ISBN 978-80-86837-57-4, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2014, VOLYNĚ, 2014
 10. SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Vysušování sklepních prostor Filozofické fakulty v Brně, příspěvek na konferenci STAVEBNÍ FYZIKA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ: TEORIE A PRAXE, ISBN 978-80-214-4926-8, Kolektov autorů, Brno, 2014
 11. SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ 2 - likvidace biotických škůdců (plísně), článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2014
 12. SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ 1 - vysoušení konstrukcí, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2014
 13. SOBOTKA, J., Sanace stávajících dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014

2013

 1. SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K., Účinnost likvidace biotických škůdců plísní mikrovlnným zářením, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha, Praha, 2013
 2. SOBOTKA, J.; PTÁČEK, P.; JIROUŠEK, Z., Použití mikrovlnného záření pro sanace dřevěných konstrukcí, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Materiály pro stavbu 8/2013, Praha, 2013
 3. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J., Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno 2013, 2013
 4. GINTAR, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; BEČKOVSKÁ, T., Efficiency of Liquidation of Biotic Pests Using Microwave Radiation, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, ISBN 978-80-02-02414-9, Trans Tech Publication, Switzerland, 2013
 5. NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J., Efficiency of Liquidation od Biotic Pents Using Microwave Radiation, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012, ISBN 978-3-03785-679-6, TRANS TECH PUBLICATIONS, Switzerland, 2013
 6. SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K., Efficiency of Liquidation of Biotic Pents Using Microwave Radiation, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, SCOPUS-TRANS TECH PUBLICATIONS, Switzerland, 2013, 2013
 7. PTÁČEK, P.; JIROUŠEK, Z.; SOBOTKA, J., Sanace stávajících dřevěných konstrukcí - použití mikrovlnného zařízení, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2013, ISBN 978-80-86837-51-2, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola. Volyně 2013, Volyně, 2013
 8. NOVOTNÝ, M.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDA, K.; KRUPICOVÁ, J.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J., Mikrovlnná sterilizace dřevěných prvků napadených biotickými škůdci, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2013, ISBN 978-80-86837-51-2, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola. Volyně 2013, Volyně, 2013
 9. SOBOTKA, J., STERILIZACE BIOTICKÝCH ČINITELŮ PROSTŘEDNICTVÍM EMW ZÁŘENÍ, příspěvek na konferenci příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 10. SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDA, K., VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA, STERILIZACE BIOTICKÝCH ČINITELŮ POMOCÍ MIKROVLNNÉ TECHNOLOGIE, příspěvek na konferenci XXII.mezinárodní věděcká konference soudního inženýrství Exfos 2013, ISBN 978-80-214-4675-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 11. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; PETŘÍČEK, T.; GINTAR, J.; PLACHÝ, J., Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně, příspěvek na konferenci XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno 2013, ISBN 978-80-214-4675-5, Brno, 2013

2012

 1. BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; SOBOTKA, J., ZABUDOVANÁ VLHKOST V KONSTUKCÍCH DŘEVOSTAVEB, příspěvek na konferenci STRUCTURA 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA-FAKULTA STAVEBNÍ, Ostrava, 2012
 2. SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z., Likvidace a sterilizace biotických činitelů pomocí mikrovlnné technologie, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2012, CRRB-14 International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building, ISBN 978-80-02-02414-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Brno, 2012
 3. SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; KOMÍNKOVÁ, K., Sterilizace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření, příspěvek na konferenci Sborník "Budovy a prostředí 2012", ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012
 4. KOMÍNKOVÁ, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; ČUPR, K., Vliv hluku zdravotechnických zařízení na vnitřní mikroklima obytných budov, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2012 - sborník, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012
 5. GINTAR, J.; SOBOTKA, J.; KOMÍNKOVÁ, K., Mikrovlnné vysoušení staveb, příspěvek na konferenci Sborník konference Budovy a prostředí 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012
 6. KOMÍNKOVÁ, K.; SOBOTKA, J., Hluk zdravotně technických instalací a jeho eliminace, příspěvek na konferenci Sborník anotací - Collection of Abstracts 4. odborná konference Junior Forensic Science Brno 2012, ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2012
 7. SOBOTKA, J., LIKVIDACE BIOTICKÝCH ŠKŮDCŮ PROSTŘEDNICTVÍM EMW ZÁŘENÍ, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012, ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2012
 8. SOBOTKA, J., REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU, BISKUPSKÁ 8, BRNO, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012, ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2012
 9. SOBOTKA, J.; KOMÍNKOVÁ, K., MOŽNOSTI SPOJOVÁNÍ ASFALTOVÝCH IZOLAČNÍCH PÁSŮ A VÝSLEDKY PEVNOSTI SPOJŮ PŘI NAMÁHÁNÍ, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012, ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2012
 10. SOBOTKA, J., ÚČINNOST LIKVIDACE BIOTICKÝCH ŠKŮDCŮ PROSTŘEDNICTVÍM MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ, příspěvek na konferenci 14. odborná konference doktorského studia, Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 11. SOBOTKA, J., MOŽNOSTI SPOJOVÁNÍ ASFALTOVÝCH IZOLAČNÍCH PÁSŮ A VÝSLEDKY PEVNOSTI SPOJŮ PŘI NAMÁHÁNÍ, příspěvek na konferenci 14.odborná konference doktorského studia, Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. SOBOTKA, J., OVĚŘENÍ MOŽNOSTI SPOJOVÁNÍ ASFALTOVÝCH IZOLAČNÍCH PÁSŮ, VÝSLEDKY PEVNOSTÍ JEJICH SPOJŮ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011 - sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný