English

Ing. Josef Remeš – seznam publikací

2018

 1. DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., BIM pro veřejné zadavatele, spec. publikace, ISBN 978-80-7502-285-1, Nakladatelství Leges, s.r.o., Praha, 2018

2017

 1. TOMANDL, V.; FELGR, P.; APELTAUER, T.; REMEŠ, J.; BENEŠ, P., Výstavba a rekonstrukce výpravních budov s ohledem na interoperabilitu a bezpečnost, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Generální ředitelství Českých drah, Praha, 2017
 2. HORÁK, J.; REMEŠ, J., Práce s informacemi v BIM modelu, příspěvek na konferenci Sborník abstaktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. REMEŠ, J.; BRZOŇ, R.; PETŘÍČEK, T.; HORÁK, J., Moisture diagnostic of a failured roof drainage situated behind a parapet wall and a subsequent condensate influence to a wooden construction, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences, ISBN 978-2-7598-9012-5, EDP Sciences, Les Ulis, 2016
 2. REMEŠ, J.; HLAVSA, P.; KOLÁŘ, R., Obytné místnosti a podlahová plocha v prostorách se šikmými stropy, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2016
 3. STANČÍK, A.; REMEŠ, J., Lighting and Daylighting Analysis with BIM, příspěvek na konferenci 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientist below 35 years old, ISBN 978-80-553-2537-8, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016

2015

 1. OKŘINOVÁ, P.; REMEŠ, J., Podlahové plochy ve správě budov, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00, Praha 6, Praha, 2015
 2. OKŘINOVÁ, P., Podlahové plochy ve správě budov, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2015, ISBN 978-80-214-5145-2, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2015
 3. PLECHÁČ, Z.; REMEŠ, J., Nopové fólie ve skladbách suterénů, článek v DEKTIME, ISSN 1802-4009, DEK a.s., Praha, 2015
 4. REMEŠ, J., Vliv zatížení na spolehlivost hydroizolační vrstvy spodní stavby, příspěvek na konferenci Sborník 16. ročníku konference Izolace 2015, ISBN 978-80-905755-0-9, A.W.A.L. s.r.o., Praha, 2015

2014

 1. REMEŠ, J.; VYHNÁLEK, R., Inovační voucher 2014 – Implementace BIM platformy se zaměřením na pozemní stavby – METROPROJEKT Praha, , 2014
 2. CIMALA, L.; NOVOTNÝ, J.; REMEŠ, J.; VYHNÁLEK, R., Revit ve stavební praxi, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4965-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 3. REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T. a kol., Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání, , ISBN 978-80-247-5142-9, Grada Publishing, Praha, 2014

2013

 1. REMEŠ, J.; VYHNÁLEK, R., Inovační voucher 2013 – Implementace technologie informačního modelu budovy BIM – AQUA PROCON, , 2013
 2. HLAVSA, P.; KOMÍNKOVÁ, K.; REMEŠ, J.; RAŠOVSKÁ, L., Zastavěná plocha stavby dle stavebního zákona a komplikovanost jejího stanovení, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2013
 3. REMEŠ, J.; VYHNÁLEK, R., Inovační voucher 2012 – Implementace technologie informačního modelu budovy BIM – VodoPro, , 2013

2012

 1. REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T., Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, , ISBN 978-80-247-3818-5, Grada Publishing, Praha, 2012
 2. REMEŠ, J.; VYHNÁLEK, R., Inovační voucher 2012 – Implementace technologie informačního modelu budov BIM – PM Group, , 2012
 3. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Ploché střechy se spádovou vrstvou z tepelné izolace, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga Media, Praha, 2012
 4. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Tepelně technické hodnocení spádových vrstev z tepelné izolace v plochých střechách, příspěvek na konferenci LOPFAS Lehké Obvodové Pláště Fasády a Střechy: Sborník k odbornému celostátnímu semináři, STAVOKONZULT, Ústí nad Labem, 2012
 5. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Tepelnětechnické hodnocení spádových vrstev z tepelné izolace v plochých střechách, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, CZB, ČKAIT, Brno, 2012
 6. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Spádové vrstvy z tepelné izolace v plochých střechách, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, 13. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Plochy ve stavebnictví a nejasnosti s jejich definováním, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, Praha, 2011
 2. REMEŠ, J.; JIRÁT, P., CAD-BIM standardy v praxi, , ISBN 978-80-01-04884-9, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2011
 3. REMEŠ, J., Nářadí pro AutoCAD, článek v IT CAD, ISSN 1802-0011, CCB, Brno, 2011
 4. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Plochy ve stavebnictví : 3. díl - Plochy ostatní, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství Mise, Ostrava, 2011
 5. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Plochy ve stavebnictví : 2. díl - Podlahová plocha v tepelnětechnických výpočtech, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství Mise, Ostrava, 2011
 6. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Plochy ve stavebnictví : 1. díl - podlahové plochy, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství Mise, Ostrava, 2011
 7. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Podlahové plochy ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, 13. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011
 8. HEJNÝ, L.; REMEŠ, J., Podlahové plochy v tepelně technických výpočtech, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, 13. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011

2010

 1. REMEŠ, J., Návrh počtu zařizovacích předmětů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2010
 2. REMEŠ, J., Stavební nadstavby pro AutoCAD, článek v , Autodesk Club, 2010
 3. REMEŠ, J., Polystyren přehledně, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství Mise, Ostrava, 2010
 4. REMEŠ, J.; VYHNÁLEK, R., Výměry v Revitu, 2. díl, článek v , Autodesk Club, 2010
 5. REMEŠ, J.; VYHNÁLEK, R., Výměry v Revitu, 1. díl, článek v , Autodesk Club, 2010
 6. REMEŠ, J., AutoCAD ve stavební praxi, 5. díl, článek v , Autodesk Club, 2010

2009

 1. REMEŠ, J., Využití polystyrenu ve střechách a při zateplení objektů, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství Mise, Ostrava, 2009
 2. REMEŠ, J., Využití polystyrenu ve stavebnictví, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství Mise, Ostrava, 2009
 3. REMEŠ, J., Jak správně nakreslit stavební detail, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství Mise, Ostrava, 2009

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný