English

Ing. Zuzana Stránská – seznam publikací

2016

 1. STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z., Impact of Buildings's Lifespan on the Life Cycle Assessment, příspěvek na konferenci CESB16 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada Publishing a.s., Prague, 2016
 2. STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; SEDLÁK, J., LCA of Fibre Flax Thermal Insulation, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. SEDLÁK, J.; JELÍNEK, P.; STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K., Environmental aspects of renovations – case studies, článek v Energy Procedia, ISSN 1876-6102, Elsevier, 2015

2014

 1. STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L., Environmental assessment of thermal insulation composite material, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, ISSN 0948-3349, Springer-Verlag, Berlin -Heidelberg, 2014
 2. STRUHALA, K.; JELÍNEK, P.; STRÁNSKÁ, Z.; SEDLÁK, J., Environmental Benefits of Elementary School's Renovation, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2014
 3. STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 3. díl, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Praha, 2014
 4. STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 2. díl, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Praha, 2014
 5. SEDLÁK, J.; STRUHALA, K.; JELÍNEK, P.; STRÁNSKÁ, Z., IEA EBC Annex 56 Cenově efektivní optimalizace spotřeby energie a produkce emisí CO2 rekonstruovaných budov , , Brno, 2014
 6. STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Komplexní posouzení konstrukčního detailu atiky ploché střechy, 1. díl, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Praha, 2014

2013

 1. STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Thermal Insulation Materials for Structural Details: Comparison of Environmental Impacts, článek v International Journal of Civil and Environmental Engineering, ISSN 1701-8285, RECENT SCIENCE PUBLICATIONS ARCHIVES, 2013
 2. SEDLÁK, J.; STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K.; JELÍNEK, P., Environmental impacts of elementary school building renovation: Comparative study, příspěvek na konferenci Portugal SB13 Contribution of Sustainable Building to Meet EU 20-20-20 Targets, ISBN 978-989-96543-7-2, Multicomp, Guimaraes, 2013
 3. STRÁNSKÁ, Z.; VONKA, M., THE INFLUENCE OF ENERGY BALANCE OF BUILDINGS ON THE SBTOOLCZ ASSESSMENT METHODOLOGY - STATISTICAL EVALUATION OF STUDENT PROJECTS, příspěvek na konferenci CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013, ISBN 978-80-247-5018-7, Grada Publishing, Praha, 2013
 4. STRUHALA, K.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; STRÁNSKÁ, Z., Comparison of environmental impacts - structural elements from secondary raw materials vs. common building materials, příspěvek na konferenci CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013, ISBN 978-80-247-5018-7, Grada Publishing, Praha, 2013
 5. STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K.; JELÍNEK, P.; SEDLÁK, J., Renovation of Elementary School in Brno - Balance of Environmental Impacts, příspěvek na konferenci YRSB13 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2013, ISBN 978-80-247-5019-4, Grada Publishing, Praha, 2013
 6. STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Environmental assessment of production of thermal insulation block from secondary raw materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2013
 7. STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J., Environmentální hodnocení výroby tepelně izolačního kompozitního materiálu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2013
 8. STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; MATĚJKA, L., Environmental assessment of structural elements from secondary raw materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2013

2012

 1. STRÁNSKÁ, Z.; VONKA, M., Vliv energetické bilance budov v hodnocení metodikou SBToolCZ – statistické vyhodnocení studentských projektů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2012
 2. SEDLÁK, J.; STRÁNSKÁ, Z.; JELÍNEK, P., Materiály typické pro stavbu budov dle principů trvale udržitelné výstavby Materiály typické pro stavbu budov dle principů trvale udržitelné výstavby, , ISBN 978-80-87665-03-9, Národní stavební centrum s.r.o., Brno, 2012
 3. KOLÁŘ, R.; STRÁNSKÁ, Z.; ŠTEFFEK, L., Vliv tepelně technických parametrů LOP a vliv konstrukčního řešení LOP na hodnocení energetické náročnosti budov s LOP, příspěvek na konferenci Sborník přednášek LOPFAS, Hradec Králové, 2012
 4. STRÁNSKÁ, Z., Environmentální dopady vybraných obvodových konstrukcí, příspěvek na konferenci 14.odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. STRÁNSKÁ, Z., Hodnocení environmentálních dopadů vybraných obvodových konstrukcí metodou LCA, příspěvek na konferenci Zbornílk přednášok z medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-3582-7, Nakladatelstvo STU, Bratislava, 2011
 2. STRÁNSKÁ, Z. a kol., Hodnocení životního cyklu, příspěvek na konferenci 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky, ISBN 978-80-01-04959-4, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze,, Bratislava, 2011
 3. STRÁNSKÁ, Z., Evaluation the quality of buildings in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference Solaris 2011, ISBN 978-80-214-4311-2, CERM Brno, Brno, 2011
 4. STRÁNSKÁ, Z., Simulace energetické náročnosti vzorového RD s využitím přírodních materiálů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, 13. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011

2010

 1. STRÁNSKÁ, Z., Současná situace hodnocení životního cyklu (LCA metodiky), příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2010, ISBN 978-80-214-4155-2, VUT v Brně FAST, Brno, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný