English

Ing. Eva Vahalová – seznam publikací

2016

 1. NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; VAHALOVÁ, E.; JIROUŠEK, Z., The temperature distribution during the microwave drying of wooden elements, , ISBN 978-80-02-02701-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky-WTA CZ, Brno 2016, 2016
 2. VAHALOVÁ, E.; MIŠKUFOVÁ, M.; ŠUHAJDOVÁ, E.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K., Posouzení vlivu skladby stěny dřevostavby na dobu vysychání zabudované vlhkosti, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, Cech pro zateplování budov, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. Jiří Šála, CSc., Praha, 2016

2015

 1. VAHALOVÁ, E.; BASTIAN, Z., Practical implementation of step-by-step EnerPHit retrofits carried out on selected case studies across Europe, příspěvek na konferenci 7PHN SUSTAINABLE CITIES AND BUILDINGS, ISBN 9788778774231, Passivhus.dk, Copenhagen, 2015

2014

 1. VAHALOVÁ, E.; PEUHKURI, R.; RODE, C.; ŠUHAJDA, K., Influence of construction design on moisture damage of wooden buildings, příspěvek na konferenci 10th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2014, ISBN 978-91-88722-53-9, Lund University, Lund, Sweeden, 2014
 2. ARNAUTU, D.; THEUMER, S.; STEIGER, J.; VAHALOVÁ, E., PHPP Interface Certification, příspěvek na konferenci 18th International Passive House Conference 2014, ISBN 978-3-00-045216-1, Passive House Institute, Aachen, Germany, 2014
 3. OTTINGER, O.; VAHALOVÁ, E.; BRÄUNLICH, K.; KAUFMANN, B., Vier Innendämmsysteme im Vergleich – Messungen und hygrothermische Simulationen, příspěvek na konferenci 18. Internationale Passivhaustagung 2014, ISBN 978-3-00-045215-4, Passive House Institute, Aachen, Germany, 2014
 4. OTTINGER, O.; VAHALOVÁ, E.; BRÄUNLICH, K.; KAUFMANN, B., Comparison of in-situ measurements and hygrothermal simulations of four different interior insulation systems, příspěvek na konferenci 18th International Passive House Conference, ISBN 978-3-00-045216-1, Passive House Institute, Aachen, Germany, 2014
 5. MATYŠČÁK, O.; VAHALOVÁ, E., Nedestruktivní možnosti odsolování a odvlhčování., příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014
 6. VAHALOVÁ, E.; MATYŠCÁK, O.; VAHALA, J.; ARNAUTU, D., Pressure test on treated and untreated Spruce, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2014

2013

 1. HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L., Building energy performance certificate, energy management act and existing buildings – assessment and actual situation in the Czech republic, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2013
 2. VAHALOVÁ, E.; PEUHKURI, R.; ŠUHAJDA, K., Influence of using treated wood on thermal properties and heat losses in basements of wooden buildings, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd Central European Symposium on Building Physics (CESBP 2013), Contributions to Building Physics, ISBN 978-3-85437-321-6, RSA, Vienna, Austria, Vienna, Austria, 2013
 3. HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L., BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE – ASSESSMENT OF EXISTING CONSTRUCTIONS ACCORDING TO THE ENERGY MANAGEMENT ACT, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Scientific Conference INNOVATIVE TRENDS IN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR (ITCRES 2013), ISBN 978-80-227-3932-0, 2013
 4. HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L., Building Energy Performance Certificate - Assessment of Existing Constructions According to the Energy Management Act, , ISBN 978-80-227-3931-3, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2013
 5. VAHALOVÁ, E.; HLAVSA, P.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J., Analysis of Long Term Bending and Shear Test of Treated and Untreated Spruce, článek v Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, ISSN 2301-2706, Academic World Education & Research Center, Turecko, 2013
 6. VAHALOVÁ, E.; HLAVSA, P., Monitoring of Capillary Suction of Spruce in Three Different Conditions, příspěvek na konferenci Young Scientist 2013 - The 5th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture under the auspices of the Civil Engineering Faculty Dean assoc. prof. Vincent Kvočák, PhD., ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, Kosice, 2013

2012

 1. VAHALOVÁ, E., Problematika nástaveb v bytových domech, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012 - 14. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací (+CD s plným zněním příspěvků), ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. VAHALOVÁ, E., Posouzení navrhnutých skladeb obvodových stěn experimentální dřevostavby, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011 - 13. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací (+CD s plným zněním příspěvků), ISBN 978-80-214-4232-0, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, Purkyňova 95a, 612 00 Brno, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný