English

Ing. Tereza Bečkovská, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. BEČKOVSKÝ, D.; VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÁ, T.; SOBOTKA, J.; PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Analysis of the diffusional properties of Peripheral walls of wooden houses during Emw radiation exposure, článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Slovak Forest Products Research Institute, Zvolen, Slovak Republic, 2016
 2. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T., Static numeric and experimental analysis of prefabricated winder wooden staircase with central stringer made from scots pine (Pinus sylvestris L.), článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Slovak Forest Products Research Institute, Zvolen, Slovak Republic, 2016
 3. PROCHÁZKOVÁ, M.; BEČKOVSKÁ, T.; VACKOVÁ, L.; TICHOMIROV, V., Diffusion of water vapor through the damaged light weight wooden wall, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2014

 1. BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T.; VLACH, F.; VAJKAY, F., Diffusion of water vapour, monitoring and risk analysis of wooden walls, článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Statny Drevarsky Vyskumny Ustav, Slovensko, 2014
 2. UVIZLOVÁ, M.; BEČKOVSKÁ, T., The transition of the water steam through the composition of the diffusive closed circumferential wall of the wooden house with the proper and improper realization of vapor barrier, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. HLAVSA, P.; BEČKOVSKÁ, T., STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM: TEORIE A PŘÍPADOVÁ STUDIE, příspěvek na konferenci STRUCTURA stavební trendy 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, OStrava, 2013
 2. GINTAR, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; BEČKOVSKÁ, T., Efficiency of Liquidation of Biotic Pests Using Microwave Radiation, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, ISBN 978-80-02-02414-9, Trans Tech Publication, Switzerland, 2013
 3. FIŠAROVÁ, Z.; ŠTEFFEK, L.; VAJKAY, F., Experimental Timber Frames House EXDR1, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; SOBOTKA, J., ZABUDOVANÁ VLHKOST V KONSTUKCÍCH DŘEVOSTAVEB, příspěvek na konferenci STRUCTURA 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA-FAKULTA STAVEBNÍ, Ostrava, 2012
 2. HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T.; AUTRATOVÁ, L., Tloušťka stěny ve vztahu k ploše budovy, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TU-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 3. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T.; TICHOMIROV, V., Thermal stability of attic spaces with integrated PCMs during the climatic year, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 4. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T.; TICHOMIROV, V., Thermal stability of attic spaces with integrated PCMs during the climatic year, příspěvek na konferenci Buildings and Environment 2012 proceedings, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 5. HORÁČKOVÁ, M.; HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T., Problematika hodnocení vzduchotěsnosti budov v jejich jednotlivých fázích, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2012 - sborník, ISBN 978-80-214-4505-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 6. BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J., Experimentální dřevostavba EXDR1, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha 5, Praha, 2012
 7. AUTRATOVÁ, L.; HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T., Návrh sanace venkovní betonové stěny, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD), ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2012
 8. KALÁBOVÁ, T.; AUTRATOVÁ, L.; HLAVSA, P., Vady obvodového pláště budovy z pohledu průvzdušnosti, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD), ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,, Brno, 2012
 9. HLAVSA, P.; AUTRATOVÁ, L.; KALÁBOVÁ, T., Vady podlah z hlediska poklesu dotykové teploty, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD), ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2012
 10. BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; KALÁBOVÁ, T.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J., Experimentální dřevostavba EXDR1, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastní Dřevostavby 2012, ISBN 978-80-86837-36-9, VOŠ Volyně, Volyně, 2012
 11. KALÁBOVÁ, T., Monitoring vlhkostní bilance moderních nízkoenergetických dřevostaveb, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012

2011

 1. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T., Thermal stability of attic spaces with integrated PCM in light building constructions during the climatic year, článek v Knowledge Society, ISSN 1313-4787, Knowledge Society Institute, Sofia, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný