English

Ing. Ing. Petr Hlavsa – seznam publikací

2016

 1. REMEŠ, J.; HLAVSA, P.; KOLÁŘ, R., Obytné místnosti a podlahová plocha v prostorách se šikmými stropy, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2016

2015

 1. HLAVSA, P.; RAŠOVSKÁ, L., TEPELNĚ TECHNICKÉ VADY V KONTEXTU MOŽNÉHO DOPADU NA CENU VĚCI NEMOVITÉ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015, ISBN 978-80-214-5100-1, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2015

2014

 1. KOMÍNKOVÁ, K.; PAPRANEC, M.; HLAVSA, P., Hluk vodovodních instalací, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2014, ISBN 978-80-214-4935-0, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2014
 2. AUTRATOVÁ, L.; HLAVSA, P., Effect of Acoustic Pads' Different Dynamic Stiffness on the Reduction of Impact Sound Level, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014

2013

 1. HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L., Building energy performance certificate, energy management act and existing buildings – assessment and actual situation in the Czech republic, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2013
 2. HLAVSA, P.; BEČKOVSKÁ, T., STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM: TEORIE A PŘÍPADOVÁ STUDIE, příspěvek na konferenci STRUCTURA stavební trendy 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, OStrava, 2013
 3. KOLÁŘ, R.; HLAVSA, P.; WIERZBICKÁ, H., Znalecký posudek (39/2013), , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 4. HLAVSA, P.; NOVOTNÝ, M., Problematika zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji a pronájmu stávajících objektů, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2013
 5. HLAVSA, P.; KOMÍNKOVÁ, K.; REMEŠ, J.; RAŠOVSKÁ, L., Zastavěná plocha stavby dle stavebního zákona a komplikovanost jejího stanovení, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2013
 6. HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L., BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE – ASSESSMENT OF EXISTING CONSTRUCTIONS ACCORDING TO THE ENERGY MANAGEMENT ACT, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Scientific Conference INNOVATIVE TRENDS IN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR (ITCRES 2013), ISBN 978-80-227-3932-0, 2013
 7. HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L., Building Energy Performance Certificate - Assessment of Existing Constructions According to the Energy Management Act, , ISBN 978-80-227-3931-3, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2013
 8. HORÁČKOVÁ, M.; HLAVSA, P., Vliv vad a poruch konstrukcí na vzduchotěsnost objektu, příspěvek na konferenci Junior Forensic Science Brno 2013 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4704-2, 2013
 9. VAHALOVÁ, E.; HLAVSA, P.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J., Analysis of Long Term Bending and Shear Test of Treated and Untreated Spruce, článek v Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, ISSN 2301-2706, Academic World Education & Research Center, Turecko, 2013
 10. KOMÍNKOVÁ, K.; HLAVSA, P., OPTIMALIZACE INSTALACE ZDRAVOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ S OHLEDEM NA ELIMINACI RUŠIVÉHO HLUKU, příspěvek na konferenci Sborník konference PROGRESS 2013 - Teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika, ISBN 978-80-248-2972-2, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 11. VAHALOVÁ, E.; HLAVSA, P., Monitoring of Capillary Suction of Spruce in Three Different Conditions, příspěvek na konferenci Young Scientist 2013 - The 5th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture under the auspices of the Civil Engineering Faculty Dean assoc. prof. Vincent Kvočák, PhD., ISBN 978-80-553-1305-4, Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, Kosice, 2013
 12. VLACH, F.; HLAVSA, P., Vazby způsobu užívání stavby a extrémních okrajových podmínek vnitřního prostředí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo.s.r.o., Praha, 2013
 13. KOMÍNKOVÁ, K.; ČUPR, K.; HLAVSA, P., HLUK SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ A JEHO VLIV NA VNITŘNÍ KLIMA, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013 - Sborník Anotací (uvnitř CD s plným zněním příspěvků), ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 14. HLAVSA, P.; VLACH, F., Vliv materiálu roznášecí vrstvy podlahy na pokles dotykové teploty, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2013
 15. HLAVSA, P., PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PŘI PRODEJI A PRONÁJMU STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci ExFoS 2013 (Expert Forensic Science), XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4675-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. HLAVSA, P., VÝZNAM VOLBY ROZNÁŠECÍ A NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY NA POKLES DOTYKOVÉ TEPLOTY, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 2. HLAVSA, P.; ROSENBERG, J., KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROCESU ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH BUDOV, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, ISBN 978-80-905243-3-0, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 3. HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T.; AUTRATOVÁ, L., Tloušťka stěny ve vztahu k ploše budovy, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TU-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 4. HORÁČKOVÁ, M.; HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T., Problematika hodnocení vzduchotěsnosti budov v jejich jednotlivých fázích, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2012 - sborník, ISBN 978-80-214-4505-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 5. KALÁBOVÁ, T.; AUTRATOVÁ, L.; HLAVSA, P., Vady obvodového pláště budovy z pohledu průvzdušnosti, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD), ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,, Brno, 2012
 6. HLAVSA, P.; AUTRATOVÁ, L.; KALÁBOVÁ, T., Vady podlah z hlediska poklesu dotykové teploty, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD), ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2012
 7. AUTRATOVÁ, L.; HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T., Návrh sanace venkovní betonové stěny, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD), ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2012
 8. HLAVSA, P., Návrh mechanického kotvení v systémech ETICS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012 - 14. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. HLAVSA, P., Konstrukční systémy podlah ve vztahu k poklesu dotykové teploty, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný