English

Ing. Lenka Autratová – seznam publikací

2014

 1. AUTRATOVÁ, L.; HLAVSA, P., Effect of Acoustic Pads' Different Dynamic Stiffness on the Reduction of Impact Sound Level, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014

2013

 1. HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L., Building energy performance certificate, energy management act and existing buildings – assessment and actual situation in the Czech republic, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2013
 2. HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L., BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE – ASSESSMENT OF EXISTING CONSTRUCTIONS ACCORDING TO THE ENERGY MANAGEMENT ACT, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Scientific Conference INNOVATIVE TRENDS IN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR (ITCRES 2013), ISBN 978-80-227-3932-0, 2013
 3. HLAVSA, P.; VAHALOVÁ, E.; AUTRATOVÁ, L., Building Energy Performance Certificate - Assessment of Existing Constructions According to the Energy Management Act, , ISBN 978-80-227-3931-3, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2013
 4. AUTRATOVÁ, L., Akustické vlastnosti vodorovných konstrukcí panelových objektů, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2013 (+CD), ISBN 978-80-214-4704-2, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2013

2012

 1. HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T.; AUTRATOVÁ, L., Tloušťka stěny ve vztahu k ploše budovy, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TU-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 2. KALÁBOVÁ, T.; AUTRATOVÁ, L.; HLAVSA, P., Vady obvodového pláště budovy z pohledu průvzdušnosti, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD), ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,, Brno, 2012
 3. HLAVSA, P.; AUTRATOVÁ, L.; KALÁBOVÁ, T., Vady podlah z hlediska poklesu dotykové teploty, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD), ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2012
 4. AUTRATOVÁ, L.; HLAVSA, P.; KALÁBOVÁ, T., Návrh sanace venkovní betonové stěny, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012 (+CD), ISBN 978-80-214-4485-0, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2012
 5. AUTRATOVÁ, L., Výplň otvoru a lehký obvodový plášť, příspěvek na konferenci Sborník anotací 14. Odborná konference doktorského studia Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012

2011

 1. AUTRATOVÁ, L., Suché podlahové systémy - Materiály a doporučené skladby z hlediska akustiky, příspěvek na konferenci Sborník anotací 13. Odborná konference doktorského studia Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný