English

Ing. Michal Štafa – seznam publikací

2016

 1. SOBEK, J.; ŠTAFA, M.; VESELÝ, V., Fracture events localization by numerical simulations of cementitious composites, příspěvek na konferenci 14th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, FDM 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-541-0, Trans Tech Publications Ltd, 2016

2015

 1. SOBEK, J.; ŠTAFA, M.; VESELÝ, V., Numerical simulations towards verification of acoustic emission events localization in splitting tests of cementitious composites, příspěvek na konferenci 32th Spanish Conference on Fracture and Structural Integrity – Encuentro del Grupo Espanol de Fractura 32 GEF (Anales de Mécanica de la Fractura), ISSN 0213-3725, J. Toribio, B. Gonzáles, J-C. Matos, Zamora, Spain, 2015

2014

 1. VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; SAGAR, R.; ŠTAFA, M.; PAIL, T., Balanced energy dissipation at propagating crack tip in quasi-brittle materials? – Analysis via soft-computing methods, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03785-830-1, 2014
 2. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S., Estimation of the zone of failure extent in quasi-brittle specimens with different crack-tip constraint conditions from stress field, příspěvek na konferenci 7th International Conference Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), ISSN 1013-9826, ISBN 978-80-214-4739-4, 2014

2013

 1. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P., Plastizace tenkostěnného nosníku pomocí pružinových sítí, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2013
 2. VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S., Estimation of extent of zone of failure in quasi-brittle specimens with different crack-tip constraint conditions from stress field, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, Česká republika, 2013
 3. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P., Pružinové sítě a jejich aplikace, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 4. FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M., Basin Boundaries of Plane Model of Impacting Coin, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2013, ISBN 978-80-87012-47-5, Svratka, Česká republika, 2013

2012

 1. FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M.; PAIL, T., Algoritmus silové metody, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 978-80-248-2694-3, Ostrava, Česká republika, 2012
 2. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P.; PAIL, T., Výuková java aplikace pro řešení staticky neurčitých konstrukcí silovou metodou, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, Česká republika, 2012

2011

 1. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P., Modelování smršťování betonu pomocí pružinové sítě: pilotní studie, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2011, ISBN 978-80-87434-04-8, Brno, 2011
 2. ŠTAFA, M., Použití spektrální analýzy povrchových vln v geotechnice, příspěvek na konferenci Juniorstv 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011

2010

 1. PAIL, T.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M., Specializovaný MKP model lomu trámce, příspěvek na konferenci International Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-89284-68-9, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2010
 2. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P.; PAIL, T., Frekvenční analýza vzpíraného prutu, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 3. PAIL, T.; ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P., Bazény přitažlivosti Newtonovy metody při statickém řešení vzpěru prutu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, Ostrava, Česká republika, 2010
 4. BEDÁŇ, J.; JANSA, R.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomových testů vzorků z extrudovaného cementového kompozitu s ocelovými vlákny s využitím programu SimBeFraM, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, Ostrava, Česká republika, 2010
 5. ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P., Model for high precision approximation of load deflection diagrams, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2010, ISBN 978-80-87012-26-0, Svratka, Česká republika, 2010
 6. PAIL, T.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Fracture parameters of natural and artificial sand-stone: experiment vs. numerical model, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2010, ISBN 978-80-87012-26-0, Svratka, Česká republika, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný