English

Ing. Hana Šimonová, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. HALFAR, P.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VAVRO, L.; VAVRO, M., Použití modelu efektivní trhliny k analýze odezvy válcových těles se šípovým zářezem. , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference „Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2018, ISBN 978-80-248-4175-5, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2018
 2. BEJČEK, M.; ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Numerické simulace teplot v betonových panelech během požárních experimentů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference „Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2018, ISBN 978-80-248-4175-5, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2018
 3. ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KERŠNER, Z., Optical detection of mechanical changes in concrete exposed to high temperatures, příspěvek na konferenci Young Scientist 2018, ISBN 978-80-553-2952-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2018
 4. MALÍKOVÁ, L.; ŠIMONOVÁ, H., Multi-parameter fracture mechanics: Effect of the specimen shape, příspěvek na konferenci Young Scientist 2018, ISBN 978-80-553-2952-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2018
 5. ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Thermal Analysis of Concrete from Panels Subjected to Fire Experiments, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 6. SVOBODOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Calculation of Mechanical Fracture Parameters of Chevron Notched Core Based Concrete Specimen: Software CheF, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 7. ŠIMONOVÁ, H.; TRČKA, T.; BEJČEK, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Detailed Determination of Mechanical Fracture Parameters of Concrete after Fire Experiments, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days , ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 8. SVOBODOVÁ, B.; TRČKA, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Teplotně zatížená betonová tělesa: charakterizace členitosti ligamentu po lomovém testu., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 9. ROZSYPALOVÁ, I.; KUMPOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Možnosti využití rentgenové tomografie ke kvantifikaci poškození teplotně namáhaného betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 10. MIKHAILOVA, O.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., Influence of Polymer Additives on Mechanical Fracture Properties and on Shrinkage of Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 11. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Crack Initiation of Alkali-activated Slag Based Composites with Graphite Filler , příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 12. SEITL, S.; MIARKA, P.; KLUSÁK, J.; DOMSKI, J.; KATZER, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Change of a Crack Propagation Rate in Fine-Grained Cement-Based Composites due to Partial Replacement of Aggregate by Ceramic Waste, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans Tech Publication Ltd., Switzerland, 2018
 13. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Effect of Curing Temperature on Mechanical and Fracture Parameters of Alkali-activated Brick Powder Based Composite , příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans tech Publications, Switzerland, 2018

2017

 1. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of alkali-activated materials, kapitola v Research and modelling in civil engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, 2017
 2. ŠIMONOVÁ, H.; SEITL, S.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Research and Modelling in Civil Engineering 2017, chapter 4: A correction of fatigue characteristics of concrete with respect to age of specimens., kapitola v Research and Modelling in Civil Engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, Koszalin University of Technology Publishing House, Koszalin, 2017
 3. Martin Strakoš, Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Anna Marie Černá, Ámos Dufka, Hana Hasníková, Zbyněk Keršner, Jiří Kugl, Jiří Kunecký, Lenka Popelová, Petr Přendík, Tomáš Rotter, Pavla Rovnaníková, Tomáš Šenberger, Hana Šimonová, Petr Ulrich, Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál, spec. publikace, ISBN 978-80-87967-14-0, Národní památkový ústav, Praha, 2017
 4. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Určení modulů pružnosti u teplotně zatěžovaných betonových těles, příspěvek na konferenci 15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5592-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 5. ŠIMONOVÁ, H.; TRČKA, T.; BEJČEK, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Detailní stanovení lomových parametrů betonu po požárních experimentech, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 6. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Termická analýza betonu panelů po požárních experimentech, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 7. ZACHARDA, V.; NĚMEČEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYHLÍDAL, M.; KERŠNER, Z., An Influence of Interfacial Transition Zone on Local and Overall Fracture Response of Cementitious Composites, , Institute of Materials Research of SAS, Košice, 2017
 8. ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYHLÍDAL, M., Mechanical Fracture Parameters of Concrete Specimens from One-Side-Heated Panels , příspěvek na konferenci SP Report: Proceedings from the 5 th International Workshop on Concrete Spalling, ISSN 0284-5172, RISE Research Institute of Sweden AB, Boras, 2017
 9. KLON, J.; SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KUMPOVÁ, I.; VAVŘÍK, D., Pilot evaluation of a fracture process zone in a modified compact tension specimen by X-ray tomography, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Italian Group of Fracture, Italy, 2017
 10. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Jr.; KERŠNER, Z., Fracture properties of concrete specimens made from alkali activated binders., příspěvek na konferenci BESTInfra 2017, ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd., Bristol, 2017
 11. KUCHARCZYKOVÁ, B.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ODSTRČIL, Š.; KUBEŠ, P.; KERŠNER, Z., Length changes of fine-grained cement-based composites specimens in early stage of ageing: correction reflecting temperature variations, , ISBN 978-889-385-041-4, Societa editrice esculapio, Bologna, 2017
 12. VYHLÍDAL, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KLUSÁK, J.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z., Effect of different material of inclusion on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composite, , ISBN 978-889-385-041-4, Societa editrice esculapio, Bologna, 2017
 13. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; SEDLMAJER, M.; KERŠNER, Z., Characterization of old/repairing structural concrete through mechanical fracture parameters. , příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th Central European Congress on Concrete Engineering ? Innovative materials and technologies for concrete structures, ISBN 978-963-12-9651-8, Hungarian Group of fib, Budapest, 2017
 14. ŠIMONOVÁ, H.; VYHLÍDAL, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; MALÍKOVÁ, L.; KLUSÁK, J., Modelling of interfacial transition zone effect on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composites, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Italian Group of Fracture, Italy, 2017
 15. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Effect of curing temperature of alkali-activated brick powder based composite on mechanical fracture properties, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno University of Technology, Brno, 2017
 16. SEITL, S.; MIARKA, P.; KLUSÁK, J.; DOMSKI, J.; KATZER, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Change of a crack propagation rate in fine-grained cement-based composites due to partial replacement of aggregate by ceramic waste, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno University of Technology, Brno, 2017
 17. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of graphite filler on crack initiation of alkali-activated slag based composites, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno University of Technology, Brno, 2017
 18. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Evaluation of Shrinkage, Mass Changes and Fracture Properties of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 19. ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Mechanical Fracture Parameters of Cement Based Mortars with Waste Glass Powder, příspěvek na konferenci Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering., ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 20. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture Properties of Alkali-Activated Slag with Graphite Filler, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 21. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Tentative Characterization of Old Structural Concrete through Mechanical Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 22. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOCÁB, D., Shrinkage, weight loss and fracture parameters of selected polymer-modified cement mortars during ageing, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2017
 23. VYŠVAŘIL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Vliv kameniva na lomově-mechanické vlastnosti vápenných malt, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, 2017
 24. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P., Effect of steel fibres dosage in alkali-activated slag mortars on acoustic emission obtained during three-point bending tests, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 25. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; KERŠNER, Z., Development of shrinkage and fracture parameters in selected fine-grained cement-based composites, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 26. ŠIMONOVÁ, H.; HALFAR, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Fracture parameters of concrete after exposure to high temperatures: pilot tests, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 27. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Strength characteristics of concrete exposed to the elevated temperatures according to the temperature-time curve ISO 834, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 28. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 29. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Crack Initiation and Acoustic Emission Parameters, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 30. KORYČANSKÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Automatizace stanovení hodnot modulu pružnosti betonu z lomových testů válcových těles, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 14. konference TECHNOLOGIE 2017, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, 2017, Jihlava, 2017
 31. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Jr., Identifikace hodnoty modulu pružnosti jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky z lomových testů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 14. konference TECHNOLOGIE 2017, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 32. VYHLÍDAL, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BAYER, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Působení přechodové zóny u vybraných jemnozrnných cementových kompozitů , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 33. ROZSYPALOVÁ, I.; ABDULRAHMAN, A.; BŘICHÁČKOVÁ, J.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Charakterizace betonu pro teplotně namáhané panely, příspěvek na konferenci Sborníkpříspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 34. KLON, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Přípravné zkoušky modifikovaného lomového testu excentrickým tahem těles z jemnozrnného cementového kompozitu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení tehcnické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 35. KORYČANSKÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Aplikace pro vyhodnocení lomových testů válcových těles s chevronovým vrubem, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 36. KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Základní lomové charakteristiky vybraných jemnozrnných cementových kompozitů, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 37. KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z., Základní lomové charakteristiky vybraných jemnozrnných cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 38. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z., Vývoj smrštění, hmotnostních úbytků a lomových parametrů vybraných polymer-cementových malt, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Vysoká škola báňská ? Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2017
 39. BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Alkali Activated Binders Based Concrete Specimens: Length Change and Fracture Tests , příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechnaics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017

2016

 1. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; CIKRLE, P.; KAREL, O.; SEDLMAJER, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOIDE, H., Zkoušky betonových panelů za vysokých teplot, , ŽPSV, a. s., Kobylí na Moravě, 2016
 2. VYHLÍDAL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Modelování vlivu přechodové zóny jemnozrnných cementových kompozitů na odolnost proti šíření trhliny na jejím rozhraní s matricí, , ŽPSV, a. s., Kobylí na Moravě, 2016
 3. VYHLÍDAL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; KLUSÁK, J.; MALÍKOVÁ, L., Basic features of aggregate-matrix-interface fracture of concrete: pilot modelling., příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II., ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor & Francis Group, London, 2016
 4. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Crack initiation in concrete specimens based on alkali-activate binders, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor & Francis Group, London, 2016
 5. ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Únosnost zkušebních desek z betonu s alkalicky aktivovaným pojivem při pilotním experimentů vakuováním, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 6. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry betonu po vystavení vysokým teplotám: pilotní studie. , příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 7. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Tentative characterization of old structural concrete through mechanical fracture parameters., , ISBN 978-80-553-2643-6, Košice, 2016
 8. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Advanced Measurement of Volume Changes of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing. , , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 9. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Mechanical fracture properties of alkali-activated slag with graphite filler, , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 10. ŠIMONOVÁ, H.; BŘICHÁČKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Mechanical fracture parameters of cement based mortars with wste glass powder, , ISBN ISBN 978-80-553-2643, Technical University of Košice, Košice, 2016
 11. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Korektní stanovení lomových parametrů betonu, příspěvek na konferenci Proc. of 14th Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4613-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2016
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H.; ŠIMONOVÁ, H.; CHOBOLA, Z., Monitoring Thermal Loaded Concrete Specimens by Acoustic Emission Method, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 13. MIKHAILOVA, O.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., The Effect of the Organic Additives on the Mechanical Fracture Properties and Shrinkage of Alkali Activated Slag Mortars, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 14. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Evaluation of Three-Point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture and Acoustic Emission Parameters, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in technologie, Ljubljana, 2016
 15. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Experimental Study of Measurements Techniques of Residual Properties of Concrete Subjected to High Temperature, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 16. SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DOMSKI, J.; KATZER, J., Method covering Ageing for Evaluation of Fatigue Parameters of Cement Based Composites with Waste Aggregates, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in technologie, Ljubljana, 2016
 17. ROZSYPALOVÁ, I.; MAJDA, T.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Vyhodnocení lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží s kvantifikací vlivu drátků , příspěvek na konferenci Doktorandská konference k 95. výročí Kloknerova ústavu, ISBN 978-80-01-06006-3, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Praha, 2016
 18. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; HAVLÍKOVÁ, I., Orientační charakterizace konstrukčního betonu pomocí lomově-mechanických parametrů. , , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 19. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V. Jr., Double-K fracture model parameters of alkali activated binders based concrete specimens., příspěvek na konferenci ESat 2016 ? 2nd Int. Conf. on Engineering Sciences and Technologies., ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 20. BÍLEK, V., Jr.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Alkali Activated Binders Based Concrete Specimens: Length Change and Fracture Tests., , ISBN 978-80-214-5357-9, Brno University of Technology, Brno, 2016
 21. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of fly ash geopolymer, příspěvek na konferenci International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016, ISSN 1877-7058, 2016
 22. VESELÝ, V.; MERTA, I.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHNEEMAYER, A.; SEITL, S.; KERŠNER, Z., Component wedge-splitting/bending test of notched specimens with various crack-tip constraint conditions: experiments and simulations, , Berkeley, California, USA, 2016
 23. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Resistance to Initiation of Stable Crack Propagation and Fracture in Selected Building Composites, příspěvek na konferenci Proceedings of scientific conference "Structural Reliability & Modelling in Mechanics 2016". , ISBN 978-80-248-3917-2, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ostrava, 2016
 24. ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016", ISBN 978-80-248-3917-2, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební , Ostrava, 2016
 25. ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; BAYER, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Carbon nanotube reinforced alkali-activated slag mortars, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier, 2016
 26. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SOBEK, J.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z.; MERTA, I., Evaluation of Wedge Splitting Fracture Tests using the Double-K Model: Analysis of the Effect of Hemp Fibre Dosage and Length in Concrete Specimens., příspěvek na konferenci Proceeding from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-675-2, Switzerland, 2016
 27. ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Effect of Amorphous Silicon Dioxide Amount on the Mechanical Fracture Parameters of Cement Mortars, příspěvek na konferenci Proceeding from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 28. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KORYČANSKÁ, B.; KERŠNER, Z., A Numerical Study of the Influence of Prestressing Reinforcement Position on Sleeper Response, příspěvek na konferenci Proc. of the 3rd Int. Conf. on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, ISSN 1759-3433, ISBN 978-1-905088-65-2, Civil-Comp Press, Kippen, Stirlingshire, UK, 2016
 29. SEITL, S.; BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Mechanical and fatigue parameters of two types concrete., příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Advances in Fracture and Damage Mechnics XIV, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-541-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 30. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L., The Identification of Cracks Formed during the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali-activated Slag for Different Curing Times, příspěvek na konferenci Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-531-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 31. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z., Components of Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-531-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 32. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P., Porovnání výsledků nedestruktivních a lomových testů těles z vybraných bezcementových kompozitů, příspěvek na konferenci NDT konference v České republice 2015, ISBN 978-80-214-5315-9, Brno University of Technology and CNDT, Brno, 2016
 33. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Odolnost proti iniciaci šíření trhliny a lomová houževnatost vybraných stavebních kompozitů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 34. ABDULRAHMAN, A.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Example of Using Double-K and Double-G Fracture Model Results: Concrete with Polypropylene Fibres., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 35. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials: Engineering Mechanics 2015. , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-700-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Odezva těles z betonů s alkalicky aktivovaným pojivem během lomových testů tříbodovým ohybem a vakuováním, , Kobylí, Česká republika, 2015
 2. ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Vliv přídavku amorfního oxidu křemičitého na lomově-mechanické parametry cementových malt, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 22. Betonářské dny 2015, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, 2015, Litomyšl, 2015
 3. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SOBEK, J.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z.; MERTA, I., Analýza vlivu množství a délek konopných vláken v betonu na iniciaci lomu: vyhodnocení testů klínovým štípáním, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 22. Betonářské dny 2015, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 4. ŠIMONOVÁ, H.; VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem, příspěvek na konferenci Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2015
 5. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., Effect of Carbon Nanotubes in Alkali Activated Slag Mortars on Basic Fracture Parameters Obtained via Double-K Fracture Model, příspěvek na konferenci Brittle Matrix Composites 11, ISBN 978-83-89687-96-8, ZTUREK Research-Scientific Institute, Warsaw, 2015
 6. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P., Effect of Carbon Nanotubes in Metakaolin-based Geopolymer Mortars on fracture toughness parameters and Acoustic Emission Signals, příspěvek na konferenci BRITTLE MATRIX COMPOSITES 11, ISBN 978-83-89687-96-8, ZTUREK Research-Scientific Institute, Warsaw, 2015
 7. BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Crack Initiation and Length Change in Modified Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-7844-7934-6, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, 2015
 8. LEHKÝ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; ŘOUTIL, L.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KRUG, B., Advanced Evaluation of the Fracture Response of Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens, příspěvek na konferenci CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-7844-7934-6, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, 2015
 9. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Modul pružnosti a lomová energie vybraných betonů: experiment vs. predikce, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 10. HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Modified Cement-based Mortars: Crack Initiation and Volume Changes, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2015
 11. NĚMEČEK, J.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; VESELÝ, V.; ROVNANÍK, P., Fracture Process in a Fine – Grained Cement – Based Composite Monitored with Nanoindentation and Acoustic Emission, příspěvek na konferenci Mechanical properties of Materials from Nano to Micro/Meso-Scale, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-555-7, Trans Tech publications, Switzerland, 2015
 12. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete – Part I: Mechanical Fracture Parameters., , Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Lisbon, 2015
 13. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Influence of Aeration of Concrete on Acoustic Emission and Fracture Mechanical Parameters Obtained from Three-point Bending Tests, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 14. TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; VISZLAY, V.; ŽÁČKOVÁ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L., Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks Formed During the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali-Activated Slag Cured Different Times, příspěvek na konferenci 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU Prague, Praha CR, 2015
 15. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Role of Plain Concrete in Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens, příspěvek na konferenci Book of Papers of the 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Prague, 2015
 16. FRANTÍK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; VESELÝ, V.; LÁNÍK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomových testů betonových těles z vývrtů z nosné konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 17. ROVNANÍKOVÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Otrava, Ostrava, 2015
 18. ROVNANÍKOVÁ, P.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ZAHÁLKOVÁ, J.; BAYER, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture properties of cement mortars with diatomite in relation to their microstructure., příspěvek na konferenci Advanced Materials Research: Ecological and New Building Materials and Products., ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 19. LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SCHMID, P., Experimental determination of mechanical fracture parameters of steel fiber reinforced concrete for probabilistic life-cycle assessment, , Copenhagen, Denmark, 2015
 20. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T., The Effect of a Superplasticizer Admixture on the Mechanical Fracture Parameters of Concrete., článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2015
 21. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing, , ISSN 1805-8248, ISBN 978-80-86246-42-0, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Prague, 2015
 22. HAVLÍKOVÁ, I.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A.; VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KORYČANSKÁ, B.; KERŠNER, Z., Effect of Fibre Type in Concrete on Crack Initiation, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions. , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-485-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 23. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P., Effect of Concrete Mixture Composition on Acoustic Emission and Fracture Parameters Obtained from Three-point Bending Test, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Constructions, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publication, Switzerland, 2015
 24. ŘOUTIL, L.; LEHKÝ, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ZIMMERMANN, T.; STRAUSS, A.; KRUG, B., Experimental-computational determination of mechanical fracture parameters of concrete for probabilistic life-cycle assessment, příspěvek na konferenci Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management, ISBN 978-1-138-00120-6, Taylor & Francis Group, London, UK, 2015

2014

 1. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Určení lomových parametrů lehkého betonu s polypropylenovými vlákny pomocí metod efektivní trhliny a lomové práce, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,, Ostrava, 2014
 2. HAVLÍKOVÁ, I.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; SEITL, S.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., K problematice kvantifikace iniciace stabilního šíření trhlin betonem s využitím štípacího testu a lomového modelu dvojí-K, , Kobylí, Česká republika, 2014
 3. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry vybraných betonů: vyhodnocení lomových experimentů v rámci projektu GA ČR 13-18870S., příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014 sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2014
 4. ROVNANÍKOVÁ, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Mechanical Fracture Properties of Cement Mortars with Admixtures in relation to their Microstructure, , ISBN 978-80-970964-9-6, Stará Lesná, Slovenská republika, 2014
 5. NĚMEČEK, J.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L., Fracture Process zone in a fine-grained cement-based composite monitored with nanoindentation and acoustic emission, , ISBN 978-80-970964-9-6, Stará Lesná, Slovenská republika, 2014
 6. HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Modified Fine-grain Cement-based Composite Specimens: Crack Initiation and Volume Changes, , ISBN 978-961-92518-7-4, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, 2014
 7. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T., Effect of Superplasticizer Admixture on Mechanical Fracture Parameters of Concrete, , ISBN 978-961-92518-7-4, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, 2014
 8. HAVLÍKOVÁ, I.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A.; KORYČANSKÁ, B.; VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Vliv typu vláken v betonu na oddálení iniciace šíření trhliny., příspěvek na konferenci Proceedings of 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 9. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P., EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE MECHANICAL FRACTURE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED SLAG MORTARS, článek v International Journal of Research in Engineering and Technology, ISSN 2321-7308, eSAT Publishing House Pvt. Ltd., Bangalore, India, India, 2014
 10. ŠIMONOVÁ, H.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; MACUR, J., Relationships between Mechanical Fracture and Durability Parameters of Selected Concretes, , ISBN 978-83-89687-89-0, Institute of Fundamental Technological Research PAN, Warszawa, 2014
 11. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; NAVRÁTILOVÁ, E.; MAJTÁNOVÁ, R.; KERŠNER, Z., Effect of Softening Function Type in the Double-K Fracture Model: Concrete Specimens with and without Fibres, článek v Engineering Mechanics, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics, Praha, 2014
 12. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., The Effect of the Carbon Nanotubes on the Mechanical Fracture Properties of Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-197-9, Trans tech Publication, Switzerland, 2014
 13. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Effect of Cement Dosage on Selected Mechanical Fracture Parameters of Concretes, příspěvek na konferenci Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-197-9, Trans Tech Publictions Inc., Switzerland, 2014
 14. ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., Mechanical Fracture Parameters of Fine-grain Concretes with Zeolite: Effect of Composition and origin of Cements, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 15. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Effect of Admixture Dosage and Specimens Age on Mechanical Fracture Parameters of Lime Mortars Enhanced by Burnt Clays, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 16. MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., An Experimental Study on Acoustic Emission Signals During the Three-point Bending Fracture Test, příspěvek na konferenci ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 17. HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Crack Initiation and Volume Changes in Modified Fine-Grain Cement-Based Composite Specimens, , Luasanne, Switzerland, 2014
 18. ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; CULÍK, L.; MOSLER, T.; BÍLEK, V., Influence of the Age and Level of Concrete fatigue on Prestressed Railway Sleepers Response: Parametric Study and Experiment., příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 19. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Pilot Study of the Effect of Admixtures in Fine-grained Cement-based Composites on Volume Changes and Fracture Parameters, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 20. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P., EFFECT OF CARBON NANOTUBES ON THE MECHANICAL FRACTURE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF ALKALI ACTIVATED SLAG MORTARS, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete V, ISBN 978-80-214-4867-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 21. SOBEK, J.; PAIL, T.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V., Crack tip stress field analysis – automatic procedure for determination of the fields’ descriptors using multi-parameter fracture mechanics, , Německo, 2014
 22. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Vliv dávky příměsi a stáří těles na lomově-mechanické parametry vápenných malt obohacených pálenými jíly., příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2014 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-16-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2014
 23. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Jemnozrnné betony s cementy CEM I 42,5 R různého původu a přírodním zeolitem: lomově-mechanické parametry., příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2014 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-16-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2014
 24. NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture Parameters of Mortars Modified by Burnt Clays, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 25. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Study of Influence of Cement Dosage on Mechanical Fracture Parameters of Selected Concretes, příspěvek na konferenci Proc. of the 6 th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering., ISBN 978-80-554-0844-6, EDIS publishing house University of Zilina, Žilina, 2014
 26. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., The Effect of the Carbon Nanotubes on the Mechanical Fracture Parameters and Acoustic Emission Signals of Alkali Activated Slag Mortar., příspěvek na konferenci Proc. of the 6 th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering., ISBN 978-80-554-0844-6, EDIS publishing house University of Zilina, Žilina, 2014
 27. VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V.; MOSLER, T.; CULÍK, L., Prestressed Concrete Sleeper Response during an Evaluative Tests: Effect of Fatigue, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Mantiance, ISBN 978-1-905088-59-1, Civil-Comp Press, Kippen, Stirlingshire, UK, 2014
 28. KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; MOSLER, T.; CULÍK, L., Odezva předpjatých pražců při průkazní zkoušce s ohledem na únavu betonu: simulace a experimenty, , Brno, Česká republika, 2014
 29. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Korekce únavových charakteristik betonu vzhledem k stáří zkušebních těles, , Brno, Česká republika, 2014
 30. MACHAČOVÁ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Pokročilé určení lomových parametrů lehkého betonu s polypropylenovými vlákny., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2014, ISBN 978-80-248-3320-0, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky, Ostrava, 2014
 31. HAVLÍKOVÁ, I.; DRBUŠKOVÁ, M.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Determination of Crack Initiation using Illustrated Method: Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens., příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká Republika, 2014
 32. HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double-K model, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03785-934-6, Switzerland, 2014
 33. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; SEITL, S.; KERŠNER, Z., Complex evaluation of fatigue tests results of plain C30/37 and C45/55 class concrete specimens, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VII, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03785-934-6, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014
 34. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; RODRIGUEZOVÁ, V., Determine Parameters for Double-K Model at Three-Point Bending by Application of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-977-3, Switzerland, 2014

2013

 1. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Studie statistického chování Gumbelova modelu únavové odezvy betonů tříd C30/37 a C45/55., článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2013
 2. ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; CULÍK, L.; MOSLER, T.; BÍLEK, V., Vliv stáří a únavy betonu na odezvu předpjatých železobetonových pražců: parametrická studie a experiment, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Štrbské pleso, Slovenská republika, 2013
 3. ŠIMONOVÁ, H.; NAVRÁTILOVÁ, E.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry malt modifikovaných pálenými jíly, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2013
 4. BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z., Pilotní studie vlivu příměsí u jemnozrnných cementových kompozitů na objemové změny a mechanické parametry, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Slovensko, 2013
 5. PRYL, D.; ŠIMONOVÁ, H.; PUKL, R.; KERŠNER, Z.; ČERVENKA, J.; SEITL, S., Odezva betonových trámců na cyklické zatěžování: numerické modelování a testy, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2013, ISBN 978-80-87158-34-0, Hradec Králové, Česká republika, 2013
 6. ŠIMONOVÁ, H., Stanovení únavových charakteristik betonu s využitím lomově-mechanických parametrů., , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 7. TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; PAZDERA, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Predikce iniciace lomu jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi pomocí měření akustické emise, příspěvek na konferenci Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis s.r.o., Praha CR, 2013
 8. HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Stanovení počátku stabilního šíření trhliny v maltách na bázi alternativních pojiv, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, Brno, Česká republika, 2013
 9. KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; ŠIMONOVÁ, H.; NOVÁK, D., Fracture-mechanical testing of fibre-reinforced concrete specimens, , Brno, 2013
 10. MISÁK, P.; DANĚK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Lomové parametry a trvanlivost betonu: výsledky pilotních experimentů v rímci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4784-4, Brno, 2013
 11. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; SEITL, S.; KERŠNER, Z., Complex evaluation of fatigue tests results of plain C30/37 and C45/55 class concrete specimen, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, Česká republika, 2013
 12. HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double-K model, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, Česká republika, 2013
 13. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; RODRIGUEZOVÁ, V., Acoustic Emission Method Application at Three-Point Bending to Determine Parameters for Double-K Model, příspěvek na konferenci 51th International Conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-7414-579-7, Česká společnost pro mechaniku a Fakulta výrobních technologií a managementu, Litoměřice, 2013
 14. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Studie statistického chování Gumbelova modelu únavové odezvy betonů tříd C30/37 a C45/55, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 15. HAVLÍKOVÁ, I.; DRBUŠKOVÁ, M.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Iniciace trhlin v tělesech z drátkobetonu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 16. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; NAVRÁTILOVÁ, E.; MAJTÁNOVÁ, R.; KERŠNER, Z., Effect of softening function type in the double-K fracture model for the evaluation of fracture tests on concrete specimens with and without polypropylene fibres, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2013, ISBN 978-80-87012-47-5, Svratka, Česká republika, 2013
 17. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; SEITL, S., Statistical evaluation of fatigue tests of plain C30/37 and C45/55 class concrete specimens, příspěvek na konferenci Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-84-941004-1-3, Barcelona, Španělsko, 2013
 18. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Využití lomového modelu "dvojí-K" k predikci zatížení na počátku stabilního šíření trhliny u tříbodově namáhaných těles z prostého a vláknového betonu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, Česká republika, 2013

2012

 1. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Relationship between Static and Dynamic Elasticity Modulus Values of Class C30/37 and C45/55 Concrete Specimens, příspěvek na konferenci 10th International Conference NDT 2012, ISBN 978-80-7204-823-6, Brno, 2012
 2. HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Comparison of Double-K Fracture Model Results of Three-point Bending Tests of Concrete with and without Polypropylene Fibres, příspěvek na konferenci 10th International Conference NDT 2012 Non-Destructive testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, Brno, 2012
 3. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; KERŠNER, Z., Softwarová podpora vyhodnocení lomových testů tříbodovým ohybem a klínovým štípáním modelem „dvojí-K“., příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů, ISBN 978-80-87434-06-2, Brno, Česká republika, 2012
 4. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Studie statistického chování Weibullova nelineárního modelu únavové odezvy betonů tříd C30/37 a C45/55, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů, ISBN 978-80-87434-06-2, Brno, 2012
 5. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Statistická analýza únavových křivek betonů třídy C30/37 a C45/55, příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-32-6, Hradec Králové, 2012
 6. SEITL, S.; KNÉSL, Z.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Fatigue crack growth in cement based composites: Experimental aspects, příspěvek na konferenci Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems, ISBN 978-0-415-62126-7, Vídeň, Rakousko, 2012
 7. HAVLÍKOVÁ, I.; PAIL, T.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V., Iniciace lomu kvazikřehkých materiálů v simulovaném štípacím testu krychle se zářezem, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2012
 8. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; PRYL, D.; PUKL, R., Korekce únavových parametrů betonu s využitím aproximací lomově-mechanických parametrů v čase, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2012
 9. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení statických tlakových zkoušek těles z betonu tříd C30/37 a C45/55, , ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, Česká republika, 2012

2011

 1. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Comparison of Elasticity Modulus Values of Concrete (Strength Class C30/37 and C45/55) Specimens Determined Using Non-destructive Methods and Fracture Tests., příspěvek na konferenci International Conference NDT 2011 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno, Česká republika, 2011
 2. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Vliv stáří vzorků betonů tříd C30/37 a C45/55 na hodnoty základních lomově-mechanických parametrů, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů - sborník doktorské konference, ISBN 978-80-87434-04-8, Ústav fyziky materiálů AV ČR v.v.i. Brno, 2011
 3. SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; PUKL, R.; PRYL, D., Základní únavové charakteristiky betonu C45/55 z testů vzorků tříbodovým ohybem, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, Hradec Králové, 2011
 4. SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A., Evaluation of concrete fatigue measurements using standard and non-linear regression model, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Švýcarsko, 2011
 5. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Porovnání vybraných fyzikálně-mechanických parametrů betonů tříd C30/37 a C45/55, příspěvek na konferenci 9th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3572-8, Bratislava, 2011
 6. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Effect of concrete specimens age to the values of basic mechanical-fracture parameters., příspěvek na konferenci Proc. of 6th Int. Conf. on Material Problems in Civil Engineering MATBUD 2011. Cracow, ISBN 978-83-7242-607-9, Kraków, 2011
 7. ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení únavových testů betonových vzorků s využitím aproximace hodnot pevnosti betonu v čase., příspěvek na konferenci Proc. of the 5th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-554-0354-0, Žilina, SK, 2011
 8. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SEITL, S., Correction of fatigue parameter values of concrete using approximation of mechanical-fracture parameter values in time, příspěvek na konferenci ENGINEERING MECHANICS 2011 - 17th International Conference, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 9. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Vliv hloubky zářezu na hodnoty základních lomově-mechanických vlastností betonu, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011
 10. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Jednoduché aproximační křivky hodnot lomově-mechanických parametrů betonu v čase, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2011, ISBN 978-80-248-2384-3, VŠB-TU Ostrava, 2011

2010

 1. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Diagramy zatížení posun ze statických zkoušek betonu v tlaku, příspěvek na konferenci Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-89284-68-9, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2010
 2. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Comparison of Elasticity Modulus Values of Concrete Specimen Determined Using Non-destructive Methods and Fracture Tests, příspěvek na konferenci Interantional Conference NDT 2010 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, Brno, Česká republika, 2010
 3. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z., Vybrané fyzikálně-mechanické vlastnosti betonu vzorků pro lomové a únavové zkoušky, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 4. BEDÁŇ, J.; JANSA, R.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomových testů vzorků z extrudovaného cementového kompozitu s ocelovými vlákny s využitím programu SimBeFraM, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, Ostrava, Česká republika, 2010
 5. PAIL, T.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Fracture parameters of natural and artificial sand-stone: experiment vs. numerical model, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2010, ISBN 978-80-87012-26-0, Svratka, Česká republika, 2010

2009

 1. ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; LAHNER, J.; ŠIMONOVÁ, H.; ŠKROB, V., Vliv polohy výztuže na mechanickou odezvu předpjatého pražce při průkazních zkouškách - numerická studie, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Integrated Design of Advanced Structures, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný