English

Ing. Karel Zdražil, CSc. – seznam publikací

2017

  1. RELICH, D.; ZDRAŽIL, K.; ŘEZNÍČEK, P.; RUPP, D.;NOVOTNÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V., Interpretaca a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov 13. Slovenskej geotechnickej konferencie AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA, ISBN 978-80-227-4697-7, Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM, Bratislava, Slovenská republika, 2017

2015

  1. MIČA, L.; FIALA, R.; BOŠTÍK, J.; ZDRAŽIL, K.; KOTAČKOVÁ, A., Podklady pro zpracování Technických podmínek Zásady pro použití technologie štěrkových pilířů v dopravních stavbách (Technologie štěrkových pilířů v dopravních stavbách), , Brno, 2015

2014

  1. FIALA, R.; BOŠTÍK, J.; KOTAČKOVÁ, A.; MIČA, L.; ZDRAŽIL, K.; MASOPUST, J., Technologie štěrkových pilířů pro praxi (navrhování, provádění a kontrola), spec. publikace, ISBN 978-80-7204-909-7, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný