English

Ing. Ing. Barbara Andrlová – seznam publikací

2017

  1. ANDRLOVÁ, B.; KORYTÁROVÁ, J., Protective Instruments for Public Works Contracts for the School Buildings, příspěvek na konferenci 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Záhřeb, 2017
  2. ANDRLOVÁ, B.; KORYTÁROVÁ, J., PŘEHLED FOREM JIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH ZAKÁZEK, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017

2014

  1. ANDRLOVÁ, B.; KRÁSA, J., Výstupy z tréninkových modulů z oblasti psychologie a komunikace pro podporu spolupráce realizovaných v projektu OKTAEDR, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný