English

doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. – seznam publikací

2015

  1. PATOČKA, M.; PAVLÍČEK, J.; VŠETEČKA, M.; SMĚLÝ, M., Ohlédnutí za rozvojem cyklistické dopravy, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční psolečnost z.s., Praha, 2015

2014

  1. SMĚLÝ, M.; PAVLÍČEK, J.; APELTAUER, J.; ŠČERBA, M.; RADIMSKÝ, M.; KLEPÁČEK, J.; JIŘÍ, D.; DOLEŽELOVÁ, Š., Městská mobilita obyvatelstva, , ISBN 978-80-214-4936-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný