English

Ing. Petr Novosad, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. OSUSKÁ, L.; NOVOSAD, P., Porovnání automatizovaného způsobu měření smrštění betonu, , ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. NOVOSAD, P.; OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T., Photocatalyti active surface of lightweight self-compacting concretes architectural concretes, článek v Waset - conference proceedings, ISSN 2522-3631, Waset, Bangkok, Thajsko, 2017
 2. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; OSUSKÁ, L., Development of new trends in green concrete technology by using secondary raw materials and waste materials, , ISSN 2522-3631, Waset, Bangkok, Thajsko, 2017
 3. NOVOSAD, P.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, T., Posouzení vhodnosti různých receptur betonů pro betonáže průmyslových podlah, , ISBN 9788089682133, Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, Bratislava, 2017

2016

 1. HELA, R.; NOVOSAD, P., Průmyslové podlahy - vady a poruchy, , Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, Štrbské Pleso, 2016
 2. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOSAD, P., Failure of Concrete at High Temperatures - The Influence of the Type of Cement, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 3. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P., Hodnocení statického modulu pružnosti v závislosti na pevnosti betonu v tlaku, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, 2016
 4. VÁLEK, J.; NOVOSAD, P., Betonové vzorky zatěžované plamenem, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech , ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze , Praha, 2016
 5. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P., Verification of Rheological Properties of Self-Compacting Concrete with Reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, 2016
 6. NOVOSAD, P.; KŘÍŽOVÁ, K., Betonová deska stolu, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P., Ověření reologických vlastností SCC betonů s rozptýlenoz výztuží, , Česká betonářská společnost ČSSI, 2015
 2. VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L., High-speed Water Jet to Remove Concrete Impaired by High Temperatures, příspěvek na konferenci Proceedings of IASTEM International conference, ISBN 978-93-85832-36-9, IRAJ Research Forum, Amsterdam, 2015
 3. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P., Study of concretes with various types of added fluidifiers and their effects on resultant parameters, , Amsterdam, Netherlands, 2015
 4. HELA, R.; NOVOSAD, P., Pohľadový Betón, , JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2015
 5. HELA, R.; NOVOSAD, P., SLOVENSKÁ SMĚRNICE PRO POHLEDOVÝ BETON, , Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, Štrbské Pleso, 2015
 6. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P.; JAROLÍM, T., Production of Self Compacting Concrete SCC with Portland and Blended Cement CEM I, CEM II with Fly Ash and Limestone Admixtures, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 7. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., Possible Synergism of High temperature Fly Ash and Fluidized Bed Combustion Fly Ash in Cement Composites, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 8. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; NOVOSAD, P., Testing of Action of Direct Flame on Concrete, článek v The Scientific World Journal, ISSN 1537-744X, The Scientific World Journal, 2015

2014

 1. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., Possible Synergism Of Classic Fly Ash And Fluidized Bed Combustion Fly Ash In Cement Composites, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2014
 2. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., MOŽNOST SPOLUPŮSOBENÍ POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO SPALOVÁNÍ A FLUIDNÍHO POPÍLKU V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH, , ISBN 9788090380677, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 3. VÁLEK, J.; NOVOSAD, P., Selected Properties of Fiber Concrete after Heat Loading, příspěvek na konferenci CMME 2014 - Abstract, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-385-0, Applied Mechanics and Materials, Switzerland, 2014
 4. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P.; ORSÁKOVÁ, D., Monitoring of Self Compacting Concrete Characteristics Development, příspěvek na konferenci Specials concrete and composites 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 5. ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; MASÁROVÁ, A.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J., Mixing of different particle-size fractions of fly ash to increase its activity in cement composites, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2014

2013

 1. ŤAŽKÝ, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOVOSAD, P., VYUŽITÍ ALTERNATIVÍCH POJIV NA STAVBÁCH VELKÉHO ROZSAHU, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 2. PŘIKRYL, J.; NOVOSAD, P.; HELA, R.; HOLÁK, M., Photocatalytic materials in various applications of construction industry, příspěvek na konferenci 3rd European Symposium on Photocatalysis, ISBN 978-961-6311-78-6, University of Nova Gorica, Slovenia, Portorož, 2013
 3. NOVOSAD, P.; HELA, R.; VÁLEK, J.; PŘIKRYL, J.; HOLÁK, M., Photo-catalytic Active Surface of Direct Finish Concrete on a Real Model of Self-supporting Porch, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, 2013
 4. NOVOSAD, P.; VÁLEK, J.; PŘIKRYL, J.; LOUDA, P.; HOLÁK, M.; SVORA, P.; HELA, R., Functional Vibro Pressed Pavement with Ecological Benefits, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publication Ltd, Switzerland, 2013
 5. VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L., Alkali-activated matrix based on metakaoline with lightweight aggregate, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publication Ltd, Switzerland, 2013
 6. NOVOSAD, P.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., UTILIZATION OF RAW CONCRETE IN INTERIOR DESIGN, příspěvek na konferenci Civil Engineering and The Concrete Future, ISBN 978-981-07-6066-3, CI-PREMIER PTE LTD, Covilha, Portugal, 2013
 7. HELA, R.; NOVOSAD, P., Pohľadový architektonický betón v exteriérovej a interiérovej architektúre, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2013
 8. LOUDA, P.; PŘIKRYL, J.; NOVOSAD, P.; SVORA, P.; HELA, R., Funkční vibrolisovaná dlažba s ekologickým benefitem, příspěvek na konferenci 11. konference Technologie betonu 2013, ISBN 978-80-87158-33-3, ČBS Servis s. r. o., Jihlava, 2013
 9. ŤAŽKÝ, T.; NOVOSAD, P.; KOSÍKOVÁ, J., New trends in using SCC concrete – from rail bed to architectural concrete, příspěvek na konferenci Young scientist 2013, ISBN 978-80-553-1305-4, Herľany, 2013
 10. NOVOSAD, P.; HELA, R.; PŘIKRYL, J., Barevný beton v interiérovém designu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2013
 11. ŤAŽKÝ, T.; NOVOSAD, P., Pohledový architektonický beton, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2013

2012

 1. NOVOSAD, P.; ŤAŽKÝ, T., Příklady nových trendů využití betonu v architektuře, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 2. NOVOSAD, P.; HELA, R., Priehľadný betón – LiTraCon (Light-Transmitting Concrete), článek v ASB, ISSN 1335-1230, 2012
 3. HELA, R.; NOVOSAD, P., Architektonický betón, článek v ASB, ISSN 1335-1230, 2012
 4. HELA, R.; NOVOSAD, P., Využití surového betonu v interiérovém designu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, 10. konference TECHNOLOGIE BETONU 2012, ISBN 978-80-87158-31-9, ČBS Servis, s. r. o., Pardubice, 2012
 5. NOVOSAD, P.; ELIÁŠ, Š.; ONDRÁČEK, M., UMĚLÝ KÁMEN V OBČANSKÉ VÝSTAVBĚ, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2010

 1. ONDRÁČEK, M.; NOVOSAD, P.; HELA, R., VÝVOJ RPC S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ ZA POUŽITÍ TUZEMSKÝCH SUROVIN, příspěvek na konferenci 17.betonářské dny 2010, sborník příspěvků, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS, Hradec Králové, 2010
 2. NOVOSAD, P., MODERNÍ PROGRESIVNÍ STYLY V UŽITÍ POHLEDOVÉHO BETONU, příspěvek na konferenci 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010, ISBN 978-80-87158-23-4, ČBS Servis, s.r.o., 2010
 3. NOVOSAD, P., MODERNÍ PROGRESIVNÍ STYLY V UŽITÍ POHLEDOVÉHO BETONU, příspěvek na konferenci SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Brno, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný