English

Ing. Tomáš Volařík, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. VOLAŘÍK, T., SUMMARY OF 3D INFORMATION MODELLING, příspěvek na konferenci 5th Czech-Polish Symposium Actual problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry, ISBN 978-80-86433-66-0, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2017
 2. KRATOCHVÍL, R.; VOLAŘÍK, T.; BUDAY, M., Interpolace Astrogeodetických Tížnicových Odchylek Pomocí Topografických Tížnicových Odchylek, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT FAST, BRNO, 2017
 3. KRATOCHVÍL, R.; VOLAŘÍK, T.; BUDAY, M., Interpolace Astrogeodetických Tížnicových Odchylek Pomocí Topografických Tížnicových Odchylek, , ISBN 978-80-214-5462-0, 2017

2016

 1. HIRŠ, J.; DERMEKOVÁ, S.; WAWERKA, R.; VOLAŘÍK, T.; MOHELNÍKOVÁ, J., Information Modelling Process Based on Integrated Data Acquisition, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, Switzerland, 2016
 2. VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; KOHOUT, J., Development of a new system for rapid indoor mapping, příspěvek na konferenci SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-59-9, 2016
 3. KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; JURČÍK, J., Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, Praha, 2016

2015

 1. VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; ČERNÝ, M., FROM 3D POINT CLOUD TO INTELLIGENT CITY MODEL, příspěvek na konferenci 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-36-0, 2015
 2. WAWERKA, R.; VOLAŘÍK, T.; DERMEKOVÁ, S., Smart housing estate: implementation of ICT user friendly application to raise inhabitant’s sustainability awareness, příspěvek na konferenci 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-34-6, STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2015
 3. KRATOCHVÍL, R.; VOLAŘÍK, T., Mobilní Automatizovaný Astronomický Systém Jako Alternativa Nivelaci v Horském Prostředí, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

2014

 1. MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; JURČÍK, J., MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK, , ISBN 978-83-61576-29-7, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Berlín, 2014
 2. VOLAŘÍK, T.; DERMEKOVÁ, S.; WAWERKA, R.; SUKUP, J., Smart housing estate: multidisciplinary data for environmental modelling, příspěvek na konferenci SGEM 2014, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-12-4, STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2014
 3. KURUC, M.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T., Evaluation of quasigeoid model created by GNSS/levelling method, , Ladek-Zdrój, Poland, 2014

2013

 1. POSPÍŠIL, L.; ČERNOTA, P.; MIKUŠKA, J.; VOLAŘÍK, T.; POSPÍŠIL, J.; PAPČO, J.; ZÁHOREC, P., EXPERIMENTAL GRAVITY AND VERTICAL GRAVITY GRADIENT MEASUREMENTS IN MINE SHAFT STONAVA (Sto-Su-1), OSTRAVA-KARVINÁ DISTRICT, CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní, ISBN 978-80-86433-58-5, SSGK, Bratislava, 2013
 2. VOLAŘÍK, T.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; PUCHRIK, L.; JURČÍK, J., Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structures and Mechanics, Academy of Science Czech republic, Prague, Czech republic, 2013
 3. VOLAŘÍK, T.; BAUMANN, H.; FRANCIS, O.; PÁLINKÁŠ, V.; KOSTELECKÝ, J. et al., The European Comparison of Absolute Gravimeters 2011 (ECAG-2011) in Walferdange, Luxembourg: results and recommendations, článek v METROLOGIA, ISSN 0026-1394, Bureau International des Poids et Mesures, Paris, France, 2013
 4. VOLAŘÍK, T., TÍHOVÉ POLE NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 5. KALINA, M.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T., Polohovací zařízení pro kalibraci GNSS antén, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4669-4, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Brno, 2013
 6. PUCHRIK, L.; KURUC, M.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T., Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/nivelace a astronomických a tíhových měření, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů, ISBN 978-80-86433-57-8, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2013
 7. MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T., Local quasigeoid model creation from astrogeodetic measurements, článek v STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, ISSN 0039-3169, Springer Netherlands, 2013

2012

 1. MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; PUCHRIK, L., Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies, , Wroclaw, 2012

2011

 1. VOLAŘÍK, T.; DERMEKOVÁ, S.; OPATŘILOVÁ, I., VÝUKA MATEMATIKY A FYZIKY PRO OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE OČIMA STUDENTŮ, příspěvek na konferenci Matematicko-fyzikální vědy ve výuce geodézie a kartografie, sborník referátů, ISBN 978-80-86433-53-0, FAST VUT v Brně, Brno, 2011
 2. VOLAŘÍK, T., GIS LOKÁLNÍ VÝZKUMNÉ SÍTĚ AGNES, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011
 3. VOLAŘÍK, T., KOREKCE ATMOSFERICKÝCH TÍHOVÝCH ÚČINKŮ NA MĚŘENÍ SUPRAVODIVÝM GRAVIMETREM, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011
 4. VOLAŘÍK, T.; KURUC, M., Opakovatelnost určení prostorové polohy metodou RTK, příspěvek na konferenci Seminář s mezinárodní účastí, GNSS v geodetické praxi, Sborník referátů, ISBN 978-80-86433-52-3, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. VOLAŘÍK, T., Gravity effect of the atmosphere on the superconducting gravimeter data, příspěvek na konferenci XV Miedzynarodowa Konferencja Studenckich Kól Naukowych i XXVII Sejmik SKN, ISBN 978-83-60574-91-1, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, Wroclaw, 2010
 2. PUCHRIK, L.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M., TESTOVÁNÍ RTK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SÍTĚMI PERMANENTNÍCH GNSS STANIC PROVOZOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE, příspěvek na konferenci XVI. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetiské dni, zborník anotácií, ISBN 978-80-969692-5-8, Slovenská spoločnosť geotetov a kartografov, Bratislava, 2010
 3. VOLAŘÍK, T., VYUŽITÍ PROSTŘEDÍ GIS PRO ANALÝZU PROSTOROVÝCH VZTAHŮ SÍTĚ CZEPOS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM s. r. o., Brno, 2010
 4. KURUC, M.; PUCHRIK, L.; VOLAŘÍK, T., Srovnání RTK služeb poskytovaných sítěmi permanentních stanic na území Brna, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
 5. KURUC, M.; PUCHRIK, L.; VOLAŘÍK, T., Srovnání RTK služeb poskytovaných sítěmi GNSS permanentních stanic na území ČR, příspěvek na konferenci Sborník referátů: Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-46-2, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný