English

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. – seznam publikací

2015

  1. Tomáš Pavlovský, Brno-Utopie I., , 2015
  2. Tomáš Pavlovský, Voda v urbanizovaném prostředí - obnova náhonů, , 2015

2009

  1. PAVLOVSKÝ, T., Drobný vodní prvek v interiéru města., příspěvek na konferenci , Brno, 2009
  2. PAVLOVSKÝ, T.; LHOTÁKOVÁ, Z., Úvod do problematiky vodního hospodářství v urbanizovaných územích měst a obcí, příspěvek na konferenci , Brno, 2009
  3. PAVLOVSKÝ, T.; LHOTÁKOVÁ, Z., Úvod do problematiky vodního hospodářství v urbanizovaných územích měst a obcí, příspěvek na konferenci , Brno, 2009

2007

  1. PAVLOVSKÝ, T., JANKOVÁ, G., LEŽATKA, L., Mezi Svitavou a Svratkou, příspěvek na konferenci , 2007
  2. PAVLOVSKÝ, T., Chandighar, příspěvek na konferenci , FA VUT, Brno, 2007
  3. PAVLOVSKÝ, T., Chandirhar, příspěvek na konferenci XI. Vědecká konference doktorandů., ISBN 978-80-214-3405-9, FA VUT, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný