English

Ing. Svatava Henková, CSc. – seznam publikací

2017

 1. VLČKOVÁ, J.; VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; CHROMÝ, A., Protection of workers and third parties during the construction of linear structures, příspěvek na konferenci WMESS 2017 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 11. - 15. september 2017, Prague, Czech Republic, ISSN 1755-1307, IOP Publishing, Prague, 2017
 2. VENKRBEC, V.; NOVÁKOVÁ, I.; HENKOVÁ, S., Characteristics of recycled concrete aggregates from precast slab block buildings, příspěvek na konferenci WMCAUS 2017 : abstract collection book of the World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Praha, ČR, 12. - 16. 6. 2017 , ISSN 1757-8981, ISBN 978-80-270-1974-8, IOP Publishing, Prague, 2017

2016

 1. VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S., Safety versus cost of linear structures in public procurement, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 2. VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S., Risk Planning in Connection with Public Procurement, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 3. VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S., Reduction of extra work to help plan risks at the stage of the bid price by linear structures, příspěvek na konferenci ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, Slovak Republic, 2016

2014

 1. HENKOVÁ, S.; ŠŤASTNÍK, S.; ROTREKL, I.; BŘICHÁČEK, P., The development of thermal and acoustic insulation materials from waste polyester textile fibers, příspěvek na konferenci Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, STU, Bratislava, 2014
 2. BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; HENKOVÁ, S.; VENKRBEC, V., Optimalization of internal arrangement and properties of brick fitting with filled hollows by waste polyester fibrous material, příspěvek na konferenci Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, STU, Bratislava, 2014
 3. MOTYČKA, V.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R., Brno University of Technology's Faculty of Civil Engineering Considers the Opinions of Construction Companies When Planning Study Programme Content, příspěvek na konferenci Conference Proceedings of 3rd Cyprus International Conference on Educational Research, ISSN 1877-0428, ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014

2013

 1. HENKOVÁ, S., Odborný posudek k žádosti o dotaci na projekt KEGA: Inovácia motód výučby s cieľom zvýšiť kompetencie študentov v oblasti operatívneho plánovania realizácie stavebného diela, , Brno, 2013
 2. ČECH, D.; HENKOVÁ, S., Stavební jáma a základy - roubení výkopu, kapitola v Stavitelství do kapsy, ISBN 978-80-87438-44-2, Informační centrum ČKAIT s.r.o., Praha, 2013
 3. ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S., MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI SILIKÁTŮ, příspěvek na konferenci Sborník konference SUROVINY 2013, ISBN 978-80-02-02478-1, Silikátová společnost České republiky, Praha, 2013
 4. ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., Porovnání starých a nových stavebních strojů s ohledem na životní prostředí, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2013
 5. ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., Demolice stavebních objektů, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2013
 6. ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., Recyklace vzniklé stavební suti s možností jejího využití, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2013
 7. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., ISSUES OF PANEL HOUSES FROM THE POINT OF VIEW OF COMPREHENSIVE REGENERATION BY PROVIDING OF MATERIAL RECYCLING APPLICATION, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Scientific Conference INNOVATIVE TRENDS IN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR (ITCRES 2013), ISBN 978-80-227-3932-0, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2013

2012

 1. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., REGENERAČNÍ OPATŘENÍ PANELOVÝCH DOMŮ, příspěvek na konferenci Technológia Europea 2012, ISBN 978-80-905243-4-7, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 2. ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., THE USE OF BUILDING WASTE OBTAINED DURING RECYCLING TOGETHER WITH ORGANIC MATERIAL FOR REVITALISATION OF PANEL HOUSING ESTATES, příspěvek na konferenci Technológia Europea 2012, ISBN 978-80-905243-4-7, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 3. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S., Zařízení staveniště, článek v PROFESIS - profesní informační systém ČKAIT, ISSN 1805-6032, ČKAIT, Praha, 2012
 4. ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D., Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě, článek v PROFESIS - profesní informační systém ČKAIT, ISSN 1805-6032, ČKAIT, Praha, 2012
 5. ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., REVITALIZACE NEDOSTATEČNĚ VYUŽÍVANÝCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 6. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., PANELOVÉ DOMY V ČESKÉ REPUBLICE, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 7. HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., VYUŽITÍ SMĚSI STAVEBNÍ SUTI A ORGANICKÉHO MATERIÁLU K REKULTIVACÍM, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 8. ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ A SÍDLIŠŤ, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 9. HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., POSSIBILITIES OF RE-UTILIZATION OF BROWNFIELDS WITH RESPECT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT REQUIREMENTS, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, Brno, 2012
 10. KANTOVÁ, R.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., PODPORA PRAXE BĚHEM STUDIA A JEJÍ VLIV NA BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ STUDENTŮ OBORU REALIZACE STAVEB, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, Brno, 2012
 11. ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., REVITALIZACE NEDOSTATEČNĚ VYUŽÍVANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 – Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 12. ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., VYUŽITÍ JEMNÝCH PODÍLŮ STAVEBNÍ SUTI VZNIKLÝCH PŘI RECYKLACI K REKULTIVACÍM, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 – Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 13. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., SOUČASNÉ PROBLÉMY PANELOVÝCH DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 – Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 14. HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V., Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2012
 15. HENKOVÁ, S.; VENKRBEC, V.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D., Základní členění strojů využívaných v pozemním stavitelství, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2012
 16. HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V., Návrh vhodných mechanismů ve stavebnictví, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava-Vítkovice, 2012
 17. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; HENKOVÁ, S., THE USE OF BUILDING WASTE OBTAINED DURING RECYCLING TOGETHER WITH ORGANIC MATERIAL FOR REVITALISATION OF PANEL HOUSING ESTATES, článek v Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, ISSN 1313-2563, Info Invest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach, Bulgaria, 2012
 18. ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S., SOLUTION OF THE ISSUE OF BROWNFIELD SITES AND THEIR RE-USE WITH AN EMPHASIS ON PRESERVATION OF NATURAL RESOURCES AND ON ENERGY SAVING, článek v Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, ISSN 1313-2563, Info Invest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach, Bulgaria, 2012
 19. ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S., REVITALISATION OF AGEING PRE-FABRICATED PANEL HOUSING ESTATES, článek v Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, ISSN 1313-2563, Info Invest Ltd, Bulgaria, Sunny Beach, Bulgaria, 2012
 20. ČECH, D.; HENKOVÁ, S., HISTORIE PANELOVÉ VÝSTAVBY A SOUČASNÉ TRENDY V REVITALIZACI PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, TUKE, Civil Engineering Faculty, Košice, Slovensko, 2012
 21. VLČKOVÁ, J.; ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M., NOVÉ POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY PODNIKŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTÍCH, příspěvek na konferenci Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012., ISBN 978-80-905243-0-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 22. HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VLČKOVÁ, J.; ŠTĚRBA, M., VYHODNOCENÍ OPAKUJÍCÍCH SE ZÁVAD BOZP NA STAVENIŠTI, příspěvek na konferenci Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012., ISBN 978-80-905243-0-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 23. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S., METODIKA VZOROVÝCH PRACOVNÍCH KARET, příspěvek na konferenci Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012., ISBN 978-80-905243-0-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 24. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., PANELOVÉ DOMY A JEJICH KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012., ISBN 978-80-905243-0-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 25. ČECH, D.; VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M., BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH A BEZPEČNOST TŘETÍCH OSOB POHYBUJÍCÍCH SE V OKOLÍ STAVBY, příspěvek na konferenci Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012., ISBN 978-80-905243-0-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 26. VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D., Vhodnost využití „brownfieldů“ k rekreačním účelům, příspěvek na konferenci Sborník konference Křtiny 2012, ISSN 2336-6311, ISBN 978-80-7375-611-6, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2012
 27. KANTOVÁ, R.; HENKOVÁ, S., Odborné praxe studentů Stavební fakulty VUT v Brně - článek ČKAIT, článek v Z+1 Zprávy a informace ČKAIT, ISSN 1804-7025, ČKAIT, BRNO, 2012

2011

 1. MOTYČKA, V.; HENKOVÁ, S., Recenze - Modelování systému recyklace stavebních a demoličních odpadů (Spišáková, Hyben), , TU Košice, Košice, 2011

2010

 1. HENKOVÁ, S., Studijní opory,Dodatek č.1,Speciální stroje a zařízení, , 2010
 2. HENKOVÁ, S., Stavební stroje, , 2010
 3. HENKOVÁ, S., Posouzení vhodnosti a úplnosti dokumentace pro provedení prací na základové konstrukci pro věžový jeřáb LIEBHERR 120 HC/28802, , 2010

2003

 1. LÍZAL, P.; MARŠÁL, P.; MUSIL, F.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R.; VLČKOVÁ, J., Technologie stavebních procesů pozemních staveb, spec. publikace, ISBN 80-214-2536-9, CERM s.r.o. Brno, Brno, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný