English

Ing. Lucie Březková – seznam publikací

2016

 1. STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L.; JAROŠ, L., Operativní řízení odtoku z vodních nádrží za povodňových situací ze stochasticky předpovídaných srážek v povodí Ostravice a Olše, příspěvek na konferenci XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1, ISBN 978-80-01-05969-2, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 2. JAROŠ, L.; STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L., A stochastic approach to the operative control of flood flows through a reservoir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRATISLAVA, SLOVAKIA, 2016

2013

 1. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M., The stochastic discharge forecast - creation, interpretation and other applications, příspěvek na konferenci Floods - From Risk to Opportunity, ISBN 978-1-907161-35-3, International Association of Hydrological Sciences, Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, Oxfordshire, OX10 8BB, UK, 2013

2012

 1. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; BŘEZKOVÁ, L.; JAROŠ, L., Operativní řízení vodních nádrží v průběhu povodňových situací, příspěvek na konferenci Konference vodní nádrže 2012, Povodí Moravy, s.p., Brno, 2012

2011

 1. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M., THE STOCHASTIC FLOW FORECAST - CREATION, INTERPRETATION AND OTHER APPLICATION, , International Centre for Water Hazard Risk Management (ICHARM), Public Works Research Institute (PWRI), Tokyo-Japan, 2011

2010

 1. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M.; DOLEŽAL, P., OPERATIVNÍ STOCHASTICKÁ PŘEDPOVĚĎ PRŮTOKŮ PŘI POVODNÍCH, příspěvek na konferenci HYDROLOGICKÉ DNY 2010 Voda v měnícím se prostředí, ISBN 978-80-86690-84-1, Český hydrometeorologický ústav Praha, Praha, 2010
 2. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M.; DOLEŽAL, P., The real-time stochastic flow forecast, článek v Soil and Water Research, ISSN 1801-5395, Praha, 2010

2009

 1. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M.; DOLEŽAL, P., The real time stochastic flow forecast, příspěvek na konferenci Integrating water systems, ISBN 978-0-415-54851-9, Sheffield, 2009

2008

 1. STARÝ, M.; JAROŠ, L.; DOLEŽAL, P.; BŘEZKOVÁ, L., Simulace, predikce a operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací v podmínkách neurčitosti., příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISBN 978-80-227-2979-6, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, 2008

2007

 1. BŘEZKOVÁ, L.; ŠÁLEK, M., Využití nowcastingu srážek v hydrologických předpovědních systémech - případová studie extrémní povodně na Dyji v červnu/červenci 2006, příspěvek na konferenci Workshop Adolfa Patery 2007, ISBN 978-80-01-03960-1, Bratislava, 2007
 2. BŘEZKOVÁ, L., NOVÁK, P., FROLÍK, P., Nowcasting srážek pomocí extrapolace radarového echa, článek v Meteorologické zprávy, ISSN 0026-1173, Státní meteorologický ústav, Praha, 2007
 3. BŘEZKOVÁ, L., NOVÁK, P., KYZNAROVÁ, H., FROLÍK, P., Quantitative Precipitation Forecast using Radar Echo Extrapolation, článek v ATMOSPHERIC RESEARCH, ISSN 0169-8095, 2007
 4. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L.; JANÁL, P.; BŘEZKOVÁ, L., Operative prediction and control of the flood passage, příspěvek na konferenci , ISSN 1029-7006, European Geosciences Union, Vienna, 2007
 5. STARÝ, M.; BŘEZKOVÁ, L.; ŠÁLEK, M.; SOUKALOVÁ, E., Predictability of Flood Events in View of Current Meteorology and Hydrology in the Conditions of the Czech Republic, článek v Soil and Water Research, ISSN 1801-5395, 2007

2006

 1. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M., Extrémní povodeň na Dyji 30.6.-1.7.2006 a možnosti její předpovědi, příspěvek na konferenci Workshop Adolfa Patery 2006, ISBN 80-01-03603-0, ČVUT Praha, Praha, 2006
 2. BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M., Simulace operativního řízení odtoku z nádrže Vranov při povodni v srpnu 2002, , SVP, š.p., pobočka SVHS, Piešťany, 2006
 3. ŠÁLEK, M., BŘEZKOVÁ, L., NOVÁK, P., The use of radar in hydrological modeling in the Czech Republic case studies of flash floods, článek v Natural Hazards and Earth System Sciences, ISSN 1561-8633, 2006
 4. ŠÁLEK, M.; BŘEZKOVÁ, L., The Use of Radar in Hydrological Modeling in the Czech Republic Case Studies of Flash Floods, článek v Natural Hazards and Earth System Sciences, ISSN 1561-8633, EGU, Paříž, 2006

2005

 1. ŠÁLEK, M., BŘEZKOVÁ, L., Odhad srážek z meteorologických radarů a jejich užití v hydrologii, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z odborného semináře pořádaného v rámci SETKÁNÍ KATEDER 2005, ISBN 80-01-03326-0, ČVUT Praha, Praha, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný