English

Ing. Marian Formánek, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K., Využití odpadního tepla z chladicí jednotky jako zdroje tepla pro systémy TZB, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2017, ISBN 978-80-02-02712-6, STP , Praha, 2017

2016

 1. ČEKON, M.; SLÁVIK, R.; STRUHALA, K.; FORMÁNEK, M., Experimental Full-Scale Test Cell Optimizing for Research of Novel Concepts towards Climatically Active Solar Façade Design, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 - Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem, , Tedom a.s., Třebíč, 2016
 3. LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P., Výstupní protokoly z měření parametrů chladicí jednotky , , Brno, 2016
 4. FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; DIBLÍK, J.; HIRŠ, J., Experimental Increase in the Efficiency of a Cooling Circuit Using a Desuperheater, článek v Periodica Polytechnica - Civil Engineering, ISSN 0553-6626, Budapest University of Technology and Economics, Maďarsko, Budapešť., 2016
 5. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O., Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb, , ISBN 978-80-02-02636-5, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Brno, 2016
 6. LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; VLČEK, P., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 - Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem, , Tedom a.s., Třebíč, 2016

2015

 1. HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H., Energetické hodnocení budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5274-9, VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 2. LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; VLČEK, P., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 - Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem, , Tedom a.s., Třebíč, 2015

2014

 1. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P.; FORMÁNEK, M., Koncepční studie variant chladicího systému, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M., Selecting the Evaporator of the Heat Pump, příspěvek na konferenci EnviBUILD 2014 PROCEEDINGS, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty od Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
 3. TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M., VÝBĚR VÝPARNÍKU PRO TEPELNÉ ČERPADLO SYSTÉMU VZDUCH-VODA, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 PROMĚNY STAVEBNICTVÍ, ISBN 978-80-87952-06-1, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2014
 4. HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; LINHART, J., Výrobní dokumentace - Návrh chladící jednotky, , Tedom a.s., Třebíč, 2014
 5. TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M., Elektrické vytápění zatepleného starého rodinného domu, příspěvek na konferenci SBORNÍK KONFERENCE PROGRESS 2014 NOVÉ TRENDY V ENERGETICE, INTELIGENTNÍ BUDOVY, ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ BUDOVY, ISBN 978-80-248-3623-2, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 6. TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M., Selecting the evaporator of the heat pump, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2014
 7. VLČEK, P.; FORMÁNEK, M., Optimization of Lubricant Return in Refrigeration Systems, příspěvek na konferenci EnviBuild 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, 2014
 8. VLČEK, P.; FORMÁNEK, M., Optimization of Lubricant Return in Refrigeration Systems, článek v , ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2014
 9. TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M., Selecting the Evaporator of the Heat Pump, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, ISBN 978-80-214-5003, Faculty od Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
 10. FORMÁNEK, M.; VLČEK, P., Problematika a optimalizace návrhu tepelných čerpadel, příspěvek na konferenci Technická zařízení a kvalita vnitřního prsotředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie., ISBN 978-80-02-02526-9, Praha, 2014
 11. FORMÁNEK, M., Legislativní novinky pro tepelná čerpadla a chladící techniku Legislativní novinky pro tepelná čerpadla a chladící techniku, příspěvek na konferenci PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z REALIZACE TZB SOUSTAV A STAVEB, ISBN 978-80-214-4864-3, 2014
 12. TOMÁŠ, P.; VLČEK, P.; FORMÁNEK, M., TEPELNÁ ČERPADLA POHÁNĚNÁ SPALOVACÍM MOTOREM, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K., Tepelná čerpadla – navrhování, provoz, praktické zkušenosti, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2013
 2. ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; ŠEBESTA, P.; VRÁNA, J.; DAŇHEL, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; BRADÁČ, A., Znalecký posudek (C 1452) o náhradu škody, , ÚSI, Brno, 2013
 3. VLČEK, P.; FORMÁNEK, M.; TOMÁŠ, P., Optimalizace systému tepelného čerpadla vzduch – voda a posouzení výkonových parametrů, příspěvek na konferenci Sborník konference PROGRESS 2013: Teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika, ISBN 978-80-248-2972-2, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 4. FORMÁNEK, M., Experimentální zhodnocení výměníků tepelného čerpadla systému vzduch voda., příspěvek na konferenci Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách, ISBN 978-80-02-02456-9, Společnost pro technikuprostředí, Brno, 2013
 5. PETRŮJOVÁ, H.; FORMÁNEK, M., Hydraulická (ne)stabilita prvků otopných soustav, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2013 21. medzinárodná konferencia na tému: Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov, ISBN 978-80-89216-53-6, SSTP Bratislava, Bratislava, 2013
 6. VLČEK, P.; FORMÁNEK, M.; TOMÁŠ, P., Zhodnocení výkonových parametrů u výparníků tepelného čerpadla systému vzduch voda, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2013
 7. VLČEK, P.; FORMÁNEK, M., Dopad výměny ekologických chladiv na chladicí techniku, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo.sro, Praha, 2013

2012

 1. ŠMAHEL, M.; VALIŠ, I.; FORMÁNEK, M.; KOSOVÁ, J.; FRÝBORTOVÁ, J.; KUHROVÁ, K.; STŘÍBNÝ, P.; BRADÁČ, A., Znalecký posudek o vadách a poruchách vedoucí k případné slevě z ceny nemovitosti, , Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, Brno, 2012
 2. ŠMAHEL, M.; VALIŠ, I.; FORMÁNEK, M.; KOSOVÁ, J.; FRÝBORTOVÁ, J.; KUHROVÁ, K.; STŘÍBNÝ, P.; BRADÁČ, A., Znalecký posudek o vadách a poruchách vedoucí k případné slevě z ceny nemovitosti (C 1426)., , Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, Brno, 2012
 3. TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M., Ekonomicko-ekologické vyhodnocení zateplení rodinného domu, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga Media, s.r.o., 2012
 4. FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H., Experimentální ověřování funkce a chování termohydraulického rozdělovače nebo-li HVDT, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s.r.o., Jeseniova 404/176, 130 00 Praha 3, 2012
 5. FORMÁNEK, M., Problematika proudového zatížení vodičů u fotovoltaických elektráren., článek v TZB Haus Technik, ISSN 1803-4802, TZB HAUS TECHNIK, Jaga Medie, s.r.o. Pražská 18, 102 00 Praha 10, 2012
 6. FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H., PROVOZNÍ POŽADAVKY NA REGULAČNÍ ARMATURY, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s.r.o., Jeseniova 404/176, 130 00 Praha 3, 2012
 7. FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H., Využití fotovoltaiky, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Budovy s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02378-4, Společnost pro techniku prrostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Brno, 2012
 8. FORMÁNEK, M.; VLČEK, P., EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DOPADU NÁHRADY EKOLOGICKÝCH CHLADIV NA CHLADÍCÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ, příspěvek na konferenci Sborník konference progres 2012, teplo, tepelná energetika, nové směry ve vytápění, nezávislé zdroje a nové předpisy, ISBN 978-80-248-2666-0, Ostrava, 2012
 9. TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M., VYHODNOCENÍ ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU Z EKONOMICKÉHO A EKOLOGICKÉHO HLEDISKA, příspěvek na konferenci Sborník konference progres 2012, teplo, tepelná energetika, nové směry ve vytápění, nezávislé zdroje a nové předpisy, ISBN 978-80-248-2666-0, Ostrava, 2012
 10. PETRŮJOVÁ, H.; FORMÁNEK, M., Experimentální ověřování funkce komponentů teplovodních soustav, příspěvek na konferenci Sborník konference Progress 2012, ISBN 978-80-248-2666-0, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra Prostředí staveb a TZB, Ostrava, 2012
 11. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M., Experimentální porovnání topného faktoru "NO-NAME" TČ vzduch-voda s údaji proklamovanými výrobcem, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2012

2011

 1. FORMÁNEK, M., Chladicí a klimatizační technika, , ISBN 978-80-260-0558-2, Svaz chladicí a klimatizační techniky, Ostrovského 34, Praha 5, 2011
 2. FORMÁNEK, M., Uvádění chladicího zařízení do provozu (dokončení), článek v ZPRAVODAJ, ISSN 1804-2635, SVAZ CHKT s.r.o., 2011
 3. FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H., Využití odpadního tepla z chlazení, příspěvek na konferenci CzechSTAV 2011, ISBN 978-80-904877-5-8, 2011
 4. FORMÁNEK, M., Uvádění chladicího okruhu do provozu (první část), článek v ZPRAVODAJ, ISSN 1804-2635, SVAZ CHKT s.r.o., 2011
 5. FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H., Potrubní systémy v rozvodech chladu, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s.r.o., Jeseniova 404/176, 130 00 Praha 3, 2011

2010

 1. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M., Konference Alternativní zdroje energie 2010: Experimentální porovnání topného faktoru "NO-NAME" TČ vzduch-voda s údaji proklamovanými výrobcem, příspěvek na konferenci Konference alternativní zdroje energie 2010, ISBN 978-80-02-02241-1, 2010
 2. FORMÁNEK, M., Dopad vyhlášky 297/2009 o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů na chladicí zařízení v bytových a rodinných domech., příspěvek na konferenci Renovace systémů TZB v bytových domech s programem Zelená úsporám, ISBN 978-80-02-02224-4, SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ, Novotného lávka 5, Praha 1, 2010
 3. FORMÁNEK, M., Chladiva kompresorových chladicích zařízení., článek v PSM - stavební infozpravodaj, ISSN 1802-6907, PSM CZ s.r.o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, 2010

2009

 1. FORMÁNEK, M.; ŠMAHEL, M.; HRUBEŠOVÁ, A.; WEIGEL, L., C 1278 - RZP o zaplacení částky s příslušenstvím, , Brno, 2009

2008

 1. FORMÁNEK, M., Potrubní systémy chladicích zařízení., článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnos pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný