English

doc. Ing. Karel Kolář, CSc. – seznam publikací

2014

  1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KOLÁŘ, K., Posouzení vhodnosti vybraných typů kemeniv pro cementové kompozity určené do extrémních teplot, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Veděcko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), Praha, 2014

2012

  1. REITERMAN, P.; KADLECOVÁ, Z.; KOLÁŘ, K.; KEPPERT, M.; ADÁMEK, J.; HOLČAPEK, O., Zohlednění trvanlivosti při hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2012

2007

  1. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; HENKL, D.; FIALA, O.; KLEČKA, T.; KOLÁŘ, K., Self-compacting concrete for direct finish structures, příspěvek na konferenci Innovations in Structural Enginnering and Construction, ISBN 978-0-415-45755-2, Taylor & Francis London, Melbourne, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný