English

Ing. Lukáš Zavadil – seznam publikací

2010

  1. MATYS, O.; ZAVADIL, L., Kotvení okenního rámu pomocí rámu z osb desek, příspěvek na konferenci 34. VEDECKÁ KONFERENCIA KATEDEIR A ÚSTAVOV KONŠTRUKCIÍ POZEMNÝCH STAVIEB, ISBN 978-80-970171-6-3, Miroslav Gibala, Žilina, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný