English

prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. – seznam publikací

2017

 1. VATRT, V.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M., Kronstadt Height Datum on the Territories of the Czech and Slovak Republics and its Connection to a Global Vertical Reference Frame, příspěvek na konferenci Konferencia Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017, ISBN 978-80-553-2814-0, Repiská, Níizke Tatry, 2017

2016

 1. SÁNCHEZ, L.; ČUNDERLÍK, R.; DAYOUB, N.; MIKULA, K.; MINARECHOVÁ, Z.; ŠÍMA, Z.; VATRT, V.; VOJTÍŠKOVÁ, M., A conventional value for the geoid reference potential W0, článek v Journal of Geodesy, ISSN 1432-1394, Springer, 2016

2015

 1. VATRT, V.; MACHOTKA, R.; JURČÍK, J.; BUDAY, M., Praktické aplikace aktuální hodnoty potenciálu na geoidu po jejím projednání na 26. valném zasedání IUGG, , Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR, Bratislava, 2015
 2. , Report of Joint Working Group 0.1.1: Vertical Datum Standardization (JWG 0.1.1)., příspěvek na konferenci Travaux de l'AIG 39, 2015
 3. VATRT, V., VOJTÍŠKOVÁ, M., JONÁŠ, V., JURČÍK, J., MACHOTKA, R., RÝZNAROVÁ, L., RESULTS OF EIGEN-6C AND GOCO03S GEOPOTENTIAL MODELS TESTING AND ITS COMPARISON WITH EGM08, příspěvek na konferenci , 2015

2014

 1. VATRT, V., W0 Estimates in the Frame of the GGOS Working Group on Vertical Datum Standardisation, příspěvek na konferenci Gravity, Geoid and Height Systems, ISSN 0939-9585, ISBN 978-3-319-10836-0, Springer International Publishing, Springer International Publishing Switzerland , 2014
 2. Sánchez, L., Čunderlík, R., Dayoub, N., Mikula, K., Minarechová, Z., Šíma, Z., Vojtíšková, M., Towards a new best estimate for the conventional value of W0, příspěvek na konferenci , 2014
 3. Sánchez, L., Čunderlík, R., Dayoub, N., Mikula, K., Minarechová, Z., Šíma, Z., Vojtíšková, M., W0 estimates in the frame of the GGOS Working Group on Vertical Datum Standardisation, příspěvek na konferenci , 2014

2013

 1. POSPÍŠIL, L.; VATRT, V., Satellite Gravity Data and their Utilization in Geophysical Mapping, příspěvek na konferenci Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní, ISBN 978-80-89626-01-4, SSGK, Bratislava, 2013
 2. SANCHEZ, L., ČUNDERLÍK, R., DAYOUB, N., MIKULA, K., MINARECHOVÁ,Z.,ŠÍMA,Z.,VOJTÍŠKOVÁ, M., CONVENTIONAL REFERENCE LEVEL FOR A GLOBAL UNIFIED HEIGHT SYSTEM, příspěvek na konferenci , Potzdam, 2013
 3. BURŠA, M., KOUBA, J., RÝZNAROVÁ, L., ŠÍMA, Z., EVALUATION OF GEOPOTENTIAL MODELS WITH USING OF GRAVITY DATA, příspěvek na konferenci , 2013
 4. VATRT, V.; POSPÍŠIL, L., LOULE J-P. ., New technology going up from the GPS measurements, known W0 and its possible utilization in praxis., článek v Positioning , ISSN 2150-850X, Scientific Research Publishing Inc., USA, 2013

2012

 1. RÝZNAROVÁ, L.; VATRT, V., W0 improved by EGM08/GRACE geopotential models and Jason 1 altimetry, , Benátky, 2012
 2. RÝZNAROVÁ, L.; VATRT, V., Význam geopotenciálních modelů a jejich testování, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, 2012

2011

 1. RÝZNAROVÁ, L.; VATRT, V.; VOJTÍŠKOVÁ, M.; ŠÍMA, Z., Světový výškový systém - aktuální informace, , Tatranská Lomnica, 2011
 2. RÝZNAROVÁ, L.; VATRT, V.; VOJTÍŠKOVÁ, M.; ŠÍMA, Z., Zvýšení přesnosti EGM08 a střední hladina oceánů z altimetrie Jason-1, , 2011
 3. RÝZNAROVÁ, L.; VATRT, V.; VOJTÍŠKOVÁ, M., Vybudování výškového systému s využitím metod fyzikální geodézie, příspěvek na konferenci GNSS v geodetické praxi, ISBN 978-80-86433-52-3, ECON Publishing, s. r. o., Brno, 2011

2009

 1. BURŠA, M.; KENYON, S.; KOUBA, J.; ŠÍMA, Z.; VATRT, V.; VOJTÍŠKOVÁ, M., Results of EGM08 geopotential models testing and its comparision with EGM96, článek v Newton’s bulletin, ISSN 1810-8555, 2009
 2. VATRT, V.; VOJTÍŠKOVÁ, M.; WEIGEL, J., Globální a lokální přesnost geopotenciálního modelu EGM08 na území České republiky, příspěvek na konferenci Družicová měření a sítě v geodézii, ISBN 978-80-86433-51-6, ECON Publishing, s.r.o., Brno, 2009

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný